Naše činnost

Díky paliativní péči mohou lidé umírat bez bolesti a důstojně, v ČR je však stále málo dostupná.
My to měníme.

osvětové kampaně
konzultace
výuka
výzkum
analýzy
mentoring
sociální inovace
odborná stanoviska

Spolu až do konce

Koordinujeme jedinečný projekt zavádějící paliativní péči do českých nemocnic.

Zobrazit podrobnosti

Výzkumný grant GAČR

Realizujeme výzkum o prognostickém uvědomování u nevyléčitelně nemocných pacientů.

Zobrazit podrobnosti

Konec dobrý, všechno dobré

Připravili jsme unikátní kampaň zaměřenou na studenty lékařských fakult.

Zobrazit podrobnosti

Můžeme se stát vašimi partnery
v těchto oblastech

Analýzy, výzkumy a metodiky

Centrum paliativní péče má vlastní tým výzkumníků. Metodami kvalitativního a kvantitativního výzkumu zpracujeme odpovědi na vaše otázky, které se týkají péče o nevyléčitelně nemocné.

Mentoring a odborný dohled

Můžeme se stát odborným garantem vašeho projektu v oblasti paliativní péče. Pomůžeme vám projekt nadesignovat i vyhodnotit.

Vzdělávání a osvěta

Nabízíme několik vzdělávacích kurzů pro zdravotnické i nezdravotnické instituce pracující s lidmi na konci života. Umíme vytvořit kurz na míru potřebám vaší organizace.