Archiv aktualit

Martin Loučka získal Syllabovu křídu

2018-3-22

Za pouhé tři roky od zahájení výuky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, se z kurzu paliativní péče stal jeden z nejlépe hodnocených předmětů.

Registrace na závěrečnou konferenci programu Spolu až do konce

2018-3-14

Dne 24. dubna se v pražském hotelu Ambassador uskuteční závěrečná konference programu Spolu až do konce, kde budou představeny výsledky celého programu a také vize pro další rozvoj paliativní péče v českých nemocnicích.

Studie pro potřeby dětí s život limitujícím onemocněním

2018-3-6

Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP ve spolupráci s Centrem paliativní péče vydala novou studii zaměřenou na potřeby dětí s život limitujícím a život ohrožujícím onemocněním a jejich rodin.

Projekt o paliativní péči pro praktické lékaře

2017-11-8

Praktický lékař má v péči o pacienty v závěru života významnou úlohu, zejména v časné identifikaci pacientů vhodných pro paliativní intervenci, v rozvaze o dlouhodobém plánování péče nebo při péči v domácím prostředí.

Červnový webinář: Mobilní hospic v rámci nemocnice

2017-6-20

V České republice ojedinělé řešení mobilní specializované péče funguje od roku 2014 v Ústí nad Labem, kde je mobilní paliativní tým poskytující paliativní péči v domácím prostředí přímo součástí krajské nemocnice jako jedno z "oddělělní"

Prof. Claudia Bausewein přijede přednášet do Prahy

2017-3-30

Přednáška se bude konat 25. 5. 2017 v 16:00 v Praze (Kostel sv. Františka v Anežském klášteře, Anežská 12, Praha 1), vstup volný.