Archiv aktualit

Spuštění registrací na konferenci Spolupráce v paliativní péči

2018-8-7

Unikátní jednodenní konference připravovaná ve spolupráci s Městskou částí Praha 10 proběhne 19. září 2018 v konferenčním centru Green Point.

Nejnovější publikace výzkumného týmu Centra paliativní péče

2018-6-18

Na desátém výzkumném kongresu Evropské asociace paliativní péče, který se odehrál na konci května ve švýcarském Bernu, jsme formou abstraktu prezentovali dvě studie, které během posledního roku v našem centru vznikly.

Martin Loučka získal Syllabovu křídu

2018-3-22

Za pouhé tři roky od zahájení výuky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, se z kurzu paliativní péče stal jeden z nejlépe hodnocených předmětů.

Registrace na závěrečnou konferenci programu Spolu až do konce

2018-3-14

Dne 24. dubna se v pražském hotelu Ambassador uskuteční závěrečná konference programu Spolu až do konce, kde budou představeny výsledky celého programu a také vize pro další rozvoj paliativní péče v českých nemocnicích.

Studie pro potřeby dětí s život limitujícím onemocněním

2018-3-6

Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP ve spolupráci s Centrem paliativní péče vydala novou studii zaměřenou na potřeby dětí s život limitujícím a život ohrožujícím onemocněním a jejich rodin.

Projekt o paliativní péči pro praktické lékaře

2017-11-8

Praktický lékař má v péči o pacienty v závěru života významnou úlohu, zejména v časné identifikaci pacientů vhodných pro paliativní intervenci, v rozvaze o dlouhodobém plánování péče nebo při péči v domácím prostředí.