osvětová kampaň

Paliativní praktik

Projekt na podporu kompetencí praktických lékařů v péči o pacienty v závěru života.


Role praktického lékaře v péči o nemocné v závěru života je zcela zásadní. Jde zejména o časnou identifikaci těchto nemocných, plánování a koordinace péče, řešení symptomů pokročilého onemocnění čí péče o nemocné v domácím prostředí a podpora jejich blízkých. Centrum paliativní péče spustilo projekt zaměřený na posílení kompetencí praktických lékařů v těchto oblastech.

Vzhledem k dlouhodobému vztahu s pacienty a často i jejich rodinami mají praktičtí lékaři možnost včas předjímat potřebu paliativní péče a zásadně ovlivnit podobu posledních týdnů nebo měsíců života pacienta. Zásadní je jejich role při podpoře nemocných a jejich blízkých během péče v domácím prostředí nebo domovu pro seniory. Měli by být iniciátory důležitých rozhovorů o přáních spojených s koncem života a koordinátory zdravotních a sociálních služeb, které mohou jejich pacientům zlepšit kvalitu života.

Regionální semináře

Ve spolupráci se Společností všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP a Mladými praktiky se uskuteční v průběhu října 2018 vzdělávací semináře pro praktické lékaře ve všech krajích České republiky. Na seminářích  se budeme věnovat tématům identifikace pacientů s potřebami paliativní péče, léčba symptomů pokročilého onemocnění či podpora pečujících, včetně rozboru konkrétních klinických případů. Neméně důležitým cílem těchto setkání bude ve spolupráci s regionálními poskytovateli paliativní péče představit možnosti specializované paliativní péče v daném regionu. 

Účast na konferencích všeobecného praktického lékařství

Na XXXVI. konferenci SVL ČSL JEP v listopadu 2017 ve Zlíně jsme prezentovali náš projekt na stánku. Zároveň se nám podařilo téma paliativní péče v ambulanci praktického lékaře prezentovat formou přednášky a dvou interaktivních workshopů na téma řešení symptomů pokročilého onemocnění a komunikace závažné zprávy.

Informační stánek k projektu Paliativní praktik jsme měli také na 3. Praktické konferenci pro praktické lékaře v únoru 2018 v Brně.

Webináře pro praktické lékaře

V prosinci 2018 proběhl první kazuistický webinář dr. Adama Housky a dr. Hrušákové zaměřený na problematiku spolupráce praktického lékaře a mobilního hospice. Počátkem března 2018 pak webinář dr. Zdeňka Kalvacha na téma péče o geriatrické pacienty v závěru života. V roce 2018 plánujeme další tři specifiicky zaměřené webináře.

Desatero paliativní péče pro praktické lékaře

Pro praktické lékaře připravujeme “desatero” shrnující ty nejdůležitější informace pro péči o nemocné v závěru života s odkazy na další zdroje. 

Materiály o paliativní péči pro pacienty a rodinné příslušníky

Obecné informace o možnostech paliativní péče připravujeme také pro pacienty a jejich blízké formou stručného letáku, který jim může být k dispozici v čekárně nebo ho mohou dostat od lékaře po rozhovoru o plánu péče. 

Mapa paliativní praktiků

Mapa paliativních praktiků bude nabízet kontakty na praktické lékaře, kteří mají s péči o nemocné v závěru života zkušenosti a zároveň jsou ochotni poradit méně zkušeným kolegům v obtížné situaci týkající se řešení výrazně obtěžujících symptomů v závěru života nebo možností specialiazované paliativní péče v daném regionu.
 

O projektu

Nazev kapaně
Paliativní praktik
Realizace
2017–2018
Web
https://paliativnipraktik.cz

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty