odborná studie

Analýza paliativní péče v hlavním městě Praha

Na základě požadavku Magistrátu hlavního města Praha jsme vypracovali analýzu dostupnosti paliativní péče v hlavním městě Praha.


V souvislosti s přípravou plánu koncepčního rozvoje paliativní péče pro obyvatele hlavního města Praha vypracovalo Centrum paliativní péče analýzu mapující současnou situaci v poskytování paliativní péče na území hlavního města Praha. Součástí analýzy jsou také konkrétní doporučení pro zvýšení dostupnosti a kvality paliativní péče v Praze.

Analýza současného stavu

Při tvorbě analýzy byly využity různé datové zdroje. Pro epidemiologicko-demografickou analýzu týkající se místa a příčin úmrtí občanů Prahy byla použita data z veřejných registrů Ústavu zdravotnických informací a statistiky a Českého statistického úřadu. 

Dále byla provedena dvě dotazníková šetření. První proběhlo mezi poskytovateli všech relevantních zdravotních a sociálních služeb, působících na území hlavního města. Do analýzy byly zahrnuty zařízení následné péče, pečovatelské služby a domy s pečovatelskou službou, domovy pro seniory, Arcidiecézní charita Praha, agentury domácí péče, hospice a ambulance paliativní medicíny. Druhé dotazníkové šetření bylo zaměřeno na praktické lékaře, kteří jsou důležitým poskytovatelem obecné paliativní péče. Celá analýza byla doplněna hloubkovými rozhovory s vedoucími pracovníky vybraných organizací, poskytujících obecnou a specializovanou paliativní péči na území Prahy.

Navrhovaná doporučení pro rozvoj paliativní péče v hlavním městě Praha

Na základě získaných dat jsme formulovali 7 doporučení zaměřených na další rozvoj paliativní péče.

Doporučení č.1
Využívat konkrétní definici a standardy pro poskytovatele paliativní péče

Doporučení č.2
Zvýšit kapacitu poskytovatelů specializované paliativní péče

Doporučení č.3
Zvýšit kompetence poskytovatelů obecné paliativní péče

Doporučení č.4
Zvýšit informovanost veřejnosti o paliativní péči

Doporučení č.5
Zvýšit podporu neformálních pečujících

Doporučení č.6
Koordinovat podporu paliativní péče s ohledem na zdravotní i sociální rozměr péče

Doporučení č.7
Vytvořit koncepční dokument pro rozvoj paliativní péče

Tisková zpráva Magistrátu hl. m. Praha k rozvoji paliativní péče na tomto odkazu.
 

Plný text analýzy je možno stáhnout v pdf zde.

Analýza paliativní péče v hlavním městě Praha
PDF / 256.8 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon

O projektu

Název
Analýza paliativní péče v hlavním městě Praha
Zadavatel
Magistrát hlavního města Praha
Kontaktní osoba
PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty