Vzdělávání

Pořádáme vzdělávací akce pro profesionály ze zdravotnických i nezdravotnických zařízení, kteří pracují s umírajícími pacienty a jejich rodinami.

Kurzy

Máme v nabídce několik stálých kurzů, u kterých celoročně vypisujeme pravidelné termíny. Kurzy je také možné připravit na klíč. Na vypsané termíny je možné se hlásit online.

Sestry v paliativní péči

21. 2. 2024 Praha, Kongresové centrum Olšanka

Zveme Vás na unikátní konferenci pro všeobecné sestry, která se bude věnovat klinickým, komunikačním a organizačním tématům paliativní péče. Akce je určena primárně pro všeobecné sestry pracující v nemocnicích, domovech pro seniory i v ambulantním sektoru, vítáni jsou ale všichni zájemci o téma.

ELNEC Core

17. - 19. 10. 2023 Rajhrad

21. - 23. 11. 2023 Červený Kostelec

11. - 13. 12. 2023 Online

ELNEC (End Of Life Nursing Education Consortium) Core je intenzivní vzdělávací kurz s mezinárodní licencí pro všeobecné sestry pracující s pacienty v konečné fázi života. Kurz vznikl v roce 2000 v USA, odkud se rozšířil i do České republiky.

ESPERO pro lékaře

19. - 21. 9. 2023 Praha

ESPERO je v naší zemi zcela unikátní kurz komunikačních dovedností, který lékaře připravuje na ty nejtěžší momenty - sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené. Kurz probíhá pod záštitou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a pod garancí České onkologické společnosti ČLS JEP. Kurz je zaštítěn také Českou nefrologickou společností.

ESPERO pro pediatry

6. - 8. 12. 2023 Praha

ESPERO pro pediatry je jedinečný kurz komunikačních dovedností, který připravuje dětské lékaře na ty nejtěžší momenty - sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené. Kurz probíhá pod záštitou České pediatrické společnosti ČLS JEP. Kurz probíhá pod odbornou garancí Sekce paliativní medicíny České pediatrické společnosti ČLS JEP.

ESPERO pro sestry

2. - 4. 10. 2023 Praha

4. - 6. 12. 2023 Praha

ESPERO pro sestry je jedinečný prakticky zaměřený kurz komunikačních dovedností, který sestry připravuje na složité situace v komunikaci s pacienty se závažnou nemocí, s jejich rodinami, ale i s lékaři a dalšími spolupracovníky.

Paliativní péče v urgentní medicíně

12. - 13. 10. 2023 Praha

7. - 8. 3. 2024 Praha

4. 4. - 5. 4. 2024 Praha

Tento dvoudenní kurz je určen všem zájemcům z řad zdravotnických záchranářů a všeobecných i praktických sester pracujících v urgentní medicíně o problematiku akutní péče o pacienty, kteří mohou profitovat z jiné trajektorie systémem, než je odvoz na urgentní příjem nebo lůžko intenzivní péče.

Komunikační ELNEC

1. - 2. 11. 2023 Praha

Komunikační ELNEC je vedle ELNECu Core a Geri ELNECu další kurzem vedeným v duchu sestry sestrám. V předešlých kurzech Core a Geri jsme se zabývali tématikou poskytování paliativní péče komplexně. Komunikační ELNEC navazuje na tyto poznatky a klade si za cíl prohloubit komunikační dovednosti v jednotlivých oblastech péče.

Geri ELNEC

28. 2 - 1. 3. 2024 Praha

Geri ELNEC je na rozdíl od ELNECu Core, který se komplexně zabývá základy poskytování paliativní péče, specificky zaměřen pro všeobecné sestry pracující s geriatrickým pacientem. Kurz na klíč doporučujeme pro domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a geriatrická oddělení nemocnic i pro všebecné sestry pracující s geriatrickými pacienty v domácím prostředí.

Paliativní přístup

4. 3. 2024 Praha

Kurz pro zdravotnické i nezdravotnické pracovníky s cílem poskytnout základní vhled do uplatňování paliativního přístupu při péči o nevyléčitelně nemocné klienty. Celodenní seminář je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Paliativní péče

9. 4. 2024 Praha

Kurz je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům jeho cílem je představit principy paliativní péče se specifickým zaměřením na oblast sociálních služeb. Tento kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Paleta

22. 4. - 24. 4. 2024 Praha

Třídenní kurz paliativní péče určený výhradně pracovníkům v sociálních službách. Kurz zpracovává téma poskytování paliativní péče v sociálních službách teoreticky i formou zážitkové pedagogiky.

Kompetence sociálního pracovníka v paliativní péči

29. 1. - 30. 1. 2024 Praha

Dvoudenní kurz je určen sociálním pracovníkům a obsahuje jak teoretické tak i praktické bloky. Přináší ucelený pohled na kompetence sociálních pracovníků v paliativní péči dle Evropské asociace paliativní péče (EAPC). Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu šestnácti vyučovacích hodin.

Plánování péče v závěru života

30. 11. 2023 Praha

7. 5. 2024 Praha

Tento kurz je vhodný pro zdravotnické i nezdravotnické pracovníky. Na kurzu přiblížíme účastníkům význam plánování péče v závěru života a dáme jim návod, jak plán péče v závěru života vnést do praxe. Celodenní seminář je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Výzkum v paliativní péči - teorie a praxe

Kurz pro zdravotnické i nezdravotnické pracovníky je zaměřený na možnosti, využití a praxi výzkumu v paliativní péči.

Webináře

Pravidelně pořádáme webináře – online semináře, kterých je možné se zúčastnit na dálku přes internet. Pokrývají širokou škálu témat od zdravotnických, přes sociální až po etická témata spojená s péčí o nevyléčitelně nemocné.

Kvalitativní výzkum v paliativní péči

Mgr. Kristýna Poláková

Výzkumná pracovnice Centra paliativní péče

Potřeby a bariéry v rozvoji perinatální a neonatální paliativní péče

MUDr. Zuzana Staníčková

Lékařka novorozeneckého oddělení Ústavu pro péči o matku a dítě

Jak vytvořit dobrý dotazník

Doc. PhDr. Radka Bužgová

Odborná asistentka na Lékařské fakultě Ostravské univerzity a poradkyně pro pozůstalé Mobilního hospice Ondrášek

Etické aspekty výzkumu v paliativní péči

Mgr. Karolína Vlčková, Ph.D

Výzkumná pracovnice Centra paliativní péče, psycholožka na Oddělení paliativní péče ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze