Vzdělávání

Pořádáme vzdělávací akce pro profesionály ze zdravotnických i nezdravotnických zařízení, kteří pracují s umírajícími pacienty a jejich rodinami.

Kurzy

Máme v nabídce několik stálých kurzů, u kterých celoročně vypisujeme pravidelné termíny. Kurzy je také možné připravit na klíč. Na vypsané termíny je možné se hlásit online.

Sestry v paliativní péči

25. 2. 2025 Praha, Kongresové centrum Olšanka

Zveme vás na unikátní konferenci pro všeobecné sestry, která se bude věnovat klinickým, komunikačním a organizačním tématům paliativní péče. Akce je určena primárně pro všeobecné sestry pracující v nemocnicích, domovech pro seniory i v ambulantním sektoru, vítáni jsou ale všichni zájemci o téma.

ELNEC Core

21. - 23. 8. 2024 Litoměřice

23. - 25. 10. 2024 Rajhrad

20. - 22. 11. 2024 Červený Kostelec

ELNEC (End Of Life Nursing Education Consortium) Core je intenzivní vzdělávací kurz s mezinárodní licencí pro všeobecné sestry pracující s pacienty v konečné fázi života. Kurz vznikl v roce 2000 v USA, odkud se rozšířil i do České republiky.

ESPERO pro lékaře

4. - 6. 9. 2024 Praha

ESPERO je v naší zemi zcela unikátní kurz komunikačních dovedností, který lékaře připravuje na ty nejtěžší momenty - sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené. Kurz probíhá pod záštitou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a pod garancí České onkologické společnosti ČLS JEP. Kurz je zaštítěn také Českou nefrologickou společností.

ESPERO+

2025 hledáme termín

„Kolik mi zbývá času, pane doktore?“ „Je to vážné, paní doktorko?“ Kurz ESPERO+ je pokročilý kurz dovedností pro zvládání náročných komunikačních situací, který rozvíjí dovednosti pro komunikaci o nepříznivé prognóze, cílech péče a vedení rodinných konferencí.

ESPERO pro pediatry

20. - 22. 11. 2024 Praha

ESPERO pro pediatry je jedinečný kurz komunikačních dovedností, který připravuje dětské lékaře na ty nejtěžší momenty - sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené. Kurz probíhá pod záštitou České pediatrické společnosti ČLS JEP. Kurz probíhá pod odbornou garancí Sekce paliativní medicíny České pediatrické společnosti ČLS JEP.

ESPERO pro sestry

16. - 18. 9. 2024 Praha

14. - 16. 10. 2024 Praha

18. - 20. 11. 2024 Praha

ESPERO pro sestry je jedinečný prakticky zaměřený kurz komunikačních dovedností, který sestry připravuje na složité situace v komunikaci s pacienty se závažnou nemocí, s jejich rodinami, ale i s lékaři a dalšími spolupracovníky.

PEACE - Palliative and Emergency Care Essentials

31. 10. - 1. 11. 2024 Praha

28. - 29. 11. 2024 Praha

12. - 13. 12. 2024 Praha

PEACE - Palliative and Emergency Care Essentials. Kurz je určen všem zájemcům z řad zdravotnických záchranářů a všeobecných i praktických sester pracujících v urgentní medicíně o problematiku akutní péče o pacienty, kteří mohou profitovat z jiné trajektorie systémem, než je odvoz na urgentní příjem nebo lůžko intenzivní péče.

Komunikační ELNEC

11. - 12. 11. 2024 Praha

Komunikační ELNEC je vedle ELNECu Core a Geri ELNECu další kurzem vedeným v duchu sestry sestrám. V předešlých kurzech Core a Geri jsme se zabývali tématikou poskytování paliativní péče komplexně. Komunikační ELNEC navazuje na tyto poznatky a klade si za cíl prohloubit komunikační dovednosti v jednotlivých oblastech péče.

Geri ELNEC

9. - 11. 9. 2024 Praha

Geri ELNEC je na rozdíl od ELNECu Core, který se komplexně zabývá základy poskytování paliativní péče, specificky zaměřen pro všeobecné sestry pracující s geriatrickým pacientem. Kurz na klíč doporučujeme pro domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a geriatrická oddělení nemocnic i pro všebecné sestry pracující s geriatrickými pacienty v domácím prostředí.

Paliativní přístup

9. 9. 2024 Praha

Kurz pro zdravotnické i nezdravotnické pracovníky s cílem poskytnout základní vhled do uplatňování paliativního přístupu při péči o nevyléčitelně nemocné klienty. Celodenní seminář je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Paliativní péče

15. 10. 2024 Praha

Kurz je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům jeho cílem je představit principy paliativní péče se specifickým zaměřením na oblast sociálních služeb. Tento kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Paleta

hledáme termín v roce 2025

Třídenní kurz paliativní péče určený výhradně pracovníkům v sociálních službách. Kurz zpracovává téma poskytování paliativní péče v sociálních službách teoreticky i formou zážitkové pedagogiky. Tento kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu dvaceti čtyř vyučovacích hodin.

Kompetence sociálního pracovníka v paliativní péči

22. - 23. 10. 2024 Praha

Dvoudenní kurz je určen sociálním pracovníkům a obsahuje jak teoretické tak i praktické bloky. Přináší ucelený pohled na kompetence sociálních pracovníků v paliativní péči dle Evropské asociace paliativní péče (EAPC). Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu třinácti vyučovacích hodin.

Plánování péče v závěru života

19. 11. 2024 Praha

Tento kurz je vhodný pro zdravotnické i nezdravotnické pracovníky. Na kurzu přiblížíme účastníkům význam plánování péče v závěru života a dáme jim návod, jak plán péče v závěru života vnést do praxe. Celodenní seminář je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Webináře

Pravidelně pořádáme webináře – online semináře, kterých je možné se zúčastnit na dálku přes internet. Pokrývají širokou škálu témat od zdravotnických, přes sociální až po etická témata spojená s péčí o nevyléčitelně nemocné.