Vzdělávání

Pořádáme vzdělávací akce pro profesionály ze zdravotnických i nezdravotnických zařízení, kteří pracují s umírajícími pacienty a jejich rodinami.

Kurzy

Máme v nabídce několik stálých kurzů, u kterých celoročně vypisujeme pravidelné termíny. Kurzy je také možné připravit na klíč. Na vypsané termíny je možné se hlásit online.

ELNEC Core

27. 2. - 1. 3. 2023 online

21. - 23. 3. 2023 Červený Kostelec

12. - 14. 4. 2023 Rajhrad

ELNEC (End Of Life Nursing Education Consortium) Core je intenzivní vzdělávací kurz s mezinárodní licencí pro všeobecné sestry pracující s pacienty v konečné fázi života. Kurz vznikl v roce 2000 v USA, odkud se rozšířil i do České republiky.

ESPERO pro lékaře

17. - 19. 4. 2023 Praha

19. - 21. 6. 2023 Praha

19. - 21. 9. 2023 Praha

ESPERO je v naší zemi zcela unikátní kurz komunikačních dovedností, který lékaře připravuje na ty nejtěžší momenty - sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené. Kurz probíhá pod záštitou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a pod garancí České onkologické společnosti ČLS JEP. Kurz je zaštítěn také Českou nefrologickou společností.

ESPERO pro pediatry

27. 2. - 1. 3. 2023 Praha

ESPERO pro pediatry je jedinečný kurz komunikačních dovedností, který připravuje dětské lékaře na ty nejtěžší momenty - sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené. Kurz probíhá pod záštitou České pediatrické společnosti ČLS JEP. Děkujeme za podporu Nadace rodiny Vlčkových, která je partnerem programu. Kurz probíhá pod odbornou garancí Sekce paliativní medicíny České pediatrické společnosti ČLS JEP.

ESPERO pro sestry

6. - 8. 3. 2023 Praha

24. - 26. 4. 2023 Praha

ESPERO pro sestry je jedinečný prakticky zaměřený kurz komunikačních dovedností, který sestry připravuje na složité situace v komunikaci s pacienty se závažnou nemocí, s jejich rodinami, ale i s lékaři a dalšími spolupracovníky.

ELNEC Core - Slovenská republika

13. - 15. 6. 2022 Banská Bystrica

ELNEC (End Of Life Nursing Education Consortium) Core je intenzivní vzdělávací kurz s mezinárodní licencí pro všeobecné sestry pracující s pacienty v konečné fázi života. Od roku 2022 ho otevíráme i na Slovensku. Kurz je přednášen ve slovenštině. SK SaPA udělila kurzu 14 kreditů.

Paliativní péče v urgentní medicíně

30. - 31. 3. 2023 Praha

4. - 5. 5. 2023 Praha

Tento dvoudenní kurz je určen všem zájemcům z řad zdravotnických záchranářů a všeobecných i praktických sester pracujících v urgentní medicíně o problematiku akutní péče o pacienty, kteří mohou profitovat z jiné trajektorie systémem, než je odvoz na urgentní příjem nebo lůžko intenzivní péče.

Komunikační ELNEC

20. - 21. 6. 2023 Olomouc

Komunikační ELNEC je vedle ELNECu Core a Geri ELNECu další kurzem vedeným v duchu sestry sestrám. V předešlých kurzech Core a Geri jsme se zabývali tématikou poskytování paliativní péče komplexně. Komunikační ELNEC navazuje na tyto poznatky a klade si za cíl prohloubit komunikační dovednosti v jednotlivých oblastech péče.

Geri ELNEC

27. - 29. 3. 2023 Praha

Geri ELNEC je na rozdíl od ELNECu Core, který se komplexně zabývá základy poskytování paliativní péče, specificky zaměřen pro všeobecné sestry pracující s geriatrickým pacientem. Kurz na klíč doporučujeme pro domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a geriatrická oddělení nemocnic i pro všebecné sestry pracující s geriatrickými pacienty v domácím prostředí.

Paliativní přístup

7. 9. 2023 Praha

Kurz pro zdravotnické i nezdravotnické pracovníky s cílem poskytnout základní vhled do uplatňování paliativního přístupu při péči o nevyléčitelně nemocné klienty. Celodenní seminář je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Paliativní péče

31. 5. 2023 Praha

Kurz je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům jeho cílem je představit principy paliativní péče se specifickým zaměřením na oblast sociálních služeb. Tento kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Paliativní péče pro sociální pracovníky

23. - 24. 2. 2023 Praha

Dvoudenní kurz je určen sociálním pracovníkům a obsahuje jak teoretické tak i praktické bloky. Přináší ucelený pohled na kompetence sociálních pracovníků v paliativní péči dle Evropské asociace paliativní péče (EAPC). Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu šestnácti vyučovacích hodin.

Plánování péče v závěru života

21. 3. 2023 Praha

Tento kurz je vhodný pro zdravotnické i nezdravotnické pracovníky. Na kurzu přiblížíme účastníkům význam plánování péče v závěru života a dáme jim návod, jak plán péče v závěru života vnést do praxe. Celodenní seminář je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Výzkum v paliativní péči - teorie a praxe

20. - 22. 9. 2023 Praha

Kurz pro zdravotnické i nezdravotnické pracovníky je zaměřený na možnosti, využití a praxi výzkumu v paliativní péči.

Webináře

Pravidelně pořádáme webináře – online semináře, kterých je možné se zúčastnit na dálku přes internet. Pokrývají širokou škálu témat od zdravotnických, přes sociální až po etická témata spojená s péčí o nevyléčitelně nemocné.

Paliativní péče v kontextu urgentní medicíny

Mgr. Marek Uhlíř, Kateřina Čechová, Dis.

operátor Zdravotnického operačního střediska ZZS HMP, záchranářka ZZS HMP

Pozice koordinátora paliativní péče v sociálních službách - role, kompetence a specifika

Mgr. Věra Vodičková

Koordinátorka paliativní péče v Domově Sue Ryder