Vzdělávání

Pořádáme vzdělávací akce pro profesionály ze zdravotnických i nezdravotnických zařízení, kteří pracují s umírajícími pacienty a jejich rodinami.

Kurzy

Máme v nabídce několik stálých kurzů, u kterých celoročně vypisujeme pravidelné termíny. Kurzy je také možné připravit na klíč. Na vypsané termíny je možné se hlásit online.

ELNEC

20. - 23. 8. 2019Prázdninový ELNEC v Litoměřicích

ELNEC (End Of Life Nursing Education Consortium) je intenzivní vzdělávací kurz s mezinárodní licencí pro všeobecné sestry pracující s pacienty v konečné fázi života. Kurz vznikl v roce 2000 v USA, odkud se rozšířil i do České republiky.

Výzkum v paliativní péči - teorie a praxe

29. 5. - 31. 5. 2019 a 3. - 4. 10. 2019Praha

Kurz pro zdravotnické i nezdravotnické pracovníky je zaměřený na možnosti, využití a praxi výzkumu v paliativní péči.

ESPERO

11. - 13. 9. 2019Brno

20. - 22. 11. 2019Praha

ESPERO je v naší zemi zcela unikátní kurz komunikačních dovedností, který lékaře připravuje na ty nejtěžší momenty - sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené.

Paliativní péče v domovech pro seniory

19. září 2019, 9 - 16hPraha, Olšanská 2643/1a

Kurz je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům domovů pro seniory a jeho cílem je představit principy paliativní péče se specifickým zaměřením na oblast sociálních služeb a domovů pro seniory. Tento kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Paliativní péče v nemocnici

Celodenní intenzivní kurz o paliativní péči, určený pro týmy nemocnic a jiných zdravotnických zařízení. Formou krátkých prezentací a interaktivní prací s kazuistikami představujeme základní principy paliativní péče s důrazem na multidisciplinaritu paliativního týmu, plánování péče, limitaci léčby a symptomovou terapii.

Komunikace závažných zpráv

Kurz je určen především lékařům, ale i dalším pracovníkům ve zdravotnictví, kteří hledají efektivní způsoby komunikace závažných zpráv s pacienty a jejich rodinami.

Aktuální trendy v paliativní péči

Seminář o paliativní péči, určený zejména pro zdravotnická zařízení a domovy pro seniory.

Webináře

Jednou za měsíc pořádáme webináře – online semináře, kterých je možné se zdarma zúčastnit na dálku přes internet. Pokrývají širokou škálu témat od zdravotnických, přes sociální až po etická témata spojená s péčí o nevyléčitelně nemocné.