Vzdělávání

Pořádáme vzdělávací akce pro profesionály ze zdravotnických i nezdravotnických zařízení, kteří pracují s umírajícími pacienty a jejich rodinami.

Kurzy

Máme v nabídce několik stálých kurzů, u kterých celoročně vypisujeme pravidelné termíny. Kurzy je také možné připravit na klíč. Na vypsané termíny je možné se hlásit online.

ELNEC

24. - 27. 11. 2020 Červený Kostelec

23. - 26. 3. 2021 Červený Kostelec

27. -30. 4. 2021 Rajhrad

25. - 28. 8. 2021 Litoměřice

ELNEC (End Of Life Nursing Education Consortium) je intenzivní vzdělávací kurz s mezinárodní licencí pro všeobecné sestry pracující s pacienty v konečné fázi života. Kurz vznikl v roce 2000 v USA, odkud se rozšířil i do České republiky.

ESPERO

25. - 27. 11. 2020 Praha

ESPERO je v naší zemi zcela unikátní kurz komunikačních dovedností, který lékaře připravuje na ty nejtěžší momenty - sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené.

Výzkum v paliativní péči - teorie a praxe

29. 5. - 31. 5. 2019 a 3. - 4. 10. 2019 Praha

Kurz pro zdravotnické i nezdravotnické pracovníky je zaměřený na možnosti, využití a praxi výzkumu v paliativní péči.

Paliativní péče v domovech pro seniory

Kurz je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům domovů pro seniory a jeho cílem je představit principy paliativní péče se specifickým zaměřením na oblast sociálních služeb a domovů pro seniory. Tento kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Paliativní péče v nemocnici

Celodenní intenzivní kurz o paliativní péči, určený pro týmy nemocnic a jiných zdravotnických zařízení. Formou krátkých prezentací a interaktivní prací s kazuistikami představujeme základní principy paliativní péče s důrazem na multidisciplinaritu paliativního týmu, plánování péče, limitaci léčby a symptomovou terapii.

Webináře

Pravidelně pořádáme webináře – online semináře, kterých je možné se zdarma zúčastnit na dálku přes internet. Pokrývají širokou škálu témat od zdravotnických, přes sociální až po etická témata spojená s péčí o nevyléčitelně nemocné.

Výjezdy záchranky k terminálně nemocným - mohlo by to být i jinak?

PhDr. Mgr. David Peřan, MBA a Mgr. Marek Uhlíř

vedoucí Vzdělávacího a výcvikového střediska, ZZS Hl. m. Prahy, a vedoucí projektu Paliativní péče v prostředí ZZS, CPP