Náš zdravotní systém se soustředí na boj s nemocí. Těžce nemocní pacienti však potřebují lékařskou péči i ve chvíli, když už se nemoc porazit nedá.

Snažíme se zlepšit podmínky péče o umírající v České republice, a to napříč celým zdravotnickým systémem.

Pojďme do toho společně

Staňte se našimi partnery a pomozte nám zasadit se o lepší závěr života nás všech.

Co už se podařilo?

Získali jsme prestižní vědecký grant na výzkum preferencí pacientů v závěru života.

Víc informací

Pomohli jsme nastartovat paliativní péči v 18 českých nemocnicích.

Víc informací

Proškolili jsme více než 2 000 lékařů a sester jak pečovat o umírající pacienty.

Víc informací

Děkujeme za podporu našim stávajícím partnerům a dárcům

Abakus
DHL
Nadace Komerční banky a.s. - Jistota
Nadace OSF
Sipral
Ovečkárna
Second Foundation

Údaje o organizaci

Název
Centrum paliativní péče, z. ú.
Adresa
Dykova 15, 101 00, Praha 10 - Vinohrady
IČO/DIČ
03463583 / CZ03463583
Číslo účtu
2400671443 / 2010 (Fio banka)

Finanční dar můžete uplatnit jako tzv. odčitatelnou položku od základu daně v rámci daňového přiznání či ročního zúčtovaní daně u zaměstnanců. Potvrzení o daru vystavujeme automaticky všem dárcům, na které máme kontakt (pište na office@paliativnicentrum.cz).

Každý z nás máme ve svém okolí někoho, kdo právě prožívá závěr svého života. Každý z nás jednou bude chtít, aby žil plnohodnotně až do konce svých dní. Paliativní péče zajišťuje podmínky pro důstojné umírání v nemocničním i domácím prostředí.

Strategicky podporovat
Darovat okamžitě
Fotografie byly pořízeny v Centru podpůrné a paliativní péče, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.