Pilotní program nadačního fondu Abakus

Paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory

Zavádíme paliativní péči do domovů pro seniory.


Pobytové sociální služby pro seniory jsou v Česku významným poskytovatelem péče v závěru života, pečují o více než 60 tisíc osob. Přesto jejich obyvatelé ve 40 % případů umírají ve zdravotnických zařízeních nebo při převozu do nich, tedy mimo své známé prostředí.*

* ÚZIS, 2018; ČSÚ, 2018 a paliativnidata.cz

Ve spolupráci s nadačním fondem Abakus a organizací Sue Ryder chceme zajistit, že v České republice bude postupně vznikat síť domovů pro seniory schopná celistvě pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí, a dál získané know-how předávat. Zapojení do programu umožňuje pobytovým zařízením najmout koordinátora paliativní péče, proškolit své zaměstnance a ve spolupráci s mentory zavést potřebné procesy a postupy přímo na míru každé organizaci. V průběhu programu je uplatněna zkušenost a dobrá praxe z prvního ročníku programu (2020-2022).
 

Dostupnost paliativní péče pro seniory v pobytových službách významně přispívá ke zvýšení kvality života – jak seniorů samotných, tak jejich blízkých. Nejde jen o dostupnost specializované péče, ale o celkový přístup k tématu konečnosti lidského života. Předpokladem je fungující spolupráce odborníků více oborů. Tento program vytváří prostor, ve kterém si týmy organizací mohou osvojit společné znalosti a dovednosti a využít je v jedinečných podmínkách svých služeb.

Matěj Lejsal, ředitel organizace Sue Ryder

V letošním roce spolupracujeme s patnácti domovy pro seniory napříč celou Českou republikou. V každém z nich realizujeme pro zaměstnance dva konkrétní odborné kurzy (Paliativní péče či Paliativní přístup), jejichž cílem je poskytnout základní vhled do uplatňování paliativního přístupu při péči o nevyléčitelně nemocné klienty a představit principy paliativní péče se specifickým zaměřením na oblast sociálních služeb.

Další kurzy pracovníci domovů mohou absolvovat v Praze, připraveno je několik úzce zaměřených vzdělávacích aktivit: kurz Kompetence sociálního pracovníka v paliativní péči, který přináší ucelený pohled na kompetence sociálních pracovníků v paliativní péči podle Evropské asociace paliativní péče; Geri ELNEC, kurz specificky zaměřený pro všeobecné sestry pracující s geriatrickým pacientem; Plánování péče v závěru života poskytující znalost významu a praxe plánování péče v závěru života pacienta a zcela nový kurz PALETA - paliativní péče pro pečující personál.

V rámci dalších aktivit realizačního týmu programu se podílíme na podpoře mentorů, kteří domovy provázejí, na evaluaci celého programu a také na řízení odborné rady programu, která je složena ze zástupců odborných společností, ministerstev, pojišťoven a dalších stakeholderů s cílem přenosu informací o výstupech projektu do širšího systému zdravotní a sociální péče.
Bližší informace o projektu a seznam zapojených organizací najdete na webu nadačního fondu Abakus.

O projektu

Název
Paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory
Realizace
2023 - 2024
Partneři
Nadační fond Abakus, Sue Ryder

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty