výzkumný projekt

Standardizace dotazníku IPOS

Výzkumný projekt na standardizaci nástroje pro měření kvality života IPOS


S rozvojem paliativní péče v nemocnicích stoupá potřeba standardizované a sjednocené metodiky pro měření kvality života, která však dosud není v České republice stanovena. Dotazník IPOS patří mezi světově nejpoužívanější nástroje na měření kvality života v paliativní péči a cílem tohoto projektu byla standardizace tohoto nástroje, neboli překlad do češtiny a zhodnocení jeho funkčnosti v našem kulturním prostředí.

Nejpoužívanější nástroj pro měření na světě

Díky Nadaci Komerční banky, a.s. - Jistota jsme realizovali výzkumný projekt, jehož cílem bylo provést standardizaci dotazníku IPOS (Integrated Palliative Outcome Scale), který slouží pro měření kvality života u pacientů v paliativní péči. Ve světové literatuře se uvádí přes dvacet různých nástrojů pro měření kvality života pacientů v paliativní péči, avšak metoda IPOS patří mezi nejpoužívanější nástroje na světě. IPOS byl vytvořen v Cicely Saunders Institute na King’s College v Londýně již v roce 1999 a jedná se o revidovanou verzi původního dotazníku POS, která byla upravena tak, aby co nejlépe odpovídala potřebám současné praxe.

Tvorba jednotné metodiky

V České republice zatím není stanovena jednotná metodika k hodnocení kvality života a symptomové zátěže. Některé hospice využívají alternativní metodu ESAS, někde si vytvořili vlastní dotazníky. S rozvojem paliativní péče v nemocnicích však stoupá potřeba standardizované a sjednocené metodiky pro měření kvality života. Poskytovatelé paliativní péče jsou si toho vědomi, a proto oslovili Centrum paliativní péče s žádostí o pomoc. Po domluvě se zástupci těchto organizací (mj. Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice Jindřichův Hradec a další) došlo ke konsenzuálnímu výběru dotazníku IPOS jako ideální metody. Níže naleznete manuál k dotazníku IPOS, jehož obsahem jsou instrukce k jeho zadávání, vyhodnocení a interpretaci

Standardizace

Standardizace každé metody má své náležitosti, které není možné obejít a které jsou nutnou podmínkou pro adaptaci kvalitního nástroje do českého prostředí. Bez správně provedené standardizace není totiž možné sebelepší metodu používat. Z těchto důvodů je nutné při přejímání zahraniční metody standardizaci provádět.

Při standardizaci IPOS jsme dodržovali přesný postup, který je popsán v manuálu, který pro tento účel vytvořili samotní autoři dotazníku. Nejdříve jsme nechali dotazník přeložit dvěma nezávislými překladateli a poté jsme vytvořili zpětný překlad, který byl znovu porovnán s orgininálem. V další fázi jsme dotazník sbírali v 6 zařízeních hospicového i nemocničního typu a poté jsme ve spolupráci s QED group, a.s. provedli psychometrického zhodnocení funkčnosti dotazníku v českém kulturním prostředí. Proces standardizace je podrobně popsán v manuálu k dotazníku. Vedle manuálu si můžete stáhnout také dotazník IPOS ve verzi pro pacienty i pečovatele. Ke stažení máme verzi, která se týká posledního týdne i posledních 3 dnů.

Vize

Tento projekt přinesl unikátní možnost pro kooperaci mezi jednotlivými zařízeními, které vyjádřili zájem se standardizaci této metody věnovat. Díky spolupráci několika organizací na standardizaci této metody a následné publikaci výsledků očekáváme, že se tato metoda stane běžnou normou pro hodnocení paliativní péče, poskytované v ČR. Díky tomu bude možné provádět robustní vyhodnocování efektivity péče a její srovnání podle typu zařízení, včetně mezinárodního kontextu.  Věříme, že dotazník IPOS bude pro poskytovatele paliativní péče v ČR užitečným pomocníkem a pomůže lépe formulovat cíle péče, ověřovat efektivitu
paliativních intervencí a zlepšovat kvalitu života pacientů i jejich rodin.


V případě jakýchkoliv dotazů k dotazníku či Vašeho zájmu jej využít ve výzkumu nás neváhejte kontaktovat: office@paliativnicentrum.cz

Dotazníky i manuál si můžete stáhnout přímo zde:

Manuál IPOS
PDF / 890.9 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Dotazník IPOS pro personál - 3 dny
PDF / 154.4 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Dotazník IPOS pro pacienty - 3 dny
PDF / 207.7 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Dotazník IPOS pro personál - týden
PDF / 154.5 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Dotazník IPOS pro pacienty - týden
PDF / 207.9 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon

O projektu

Název
Standardizace nástroje pro měření kvality života IPOS
Partner
Nadace Komerční banky a. s. - Jistota
Realizace
Červen 2017 - Květen 2018
Počet účastníků
144 pacientů
Počet zapojených hospiců
3 (Cesta domů, Hospic sv. Štěpána, Hospic Dobrého Pastýře)
Počet zapojených nemocnic
3 ( Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Nemocnice Jihlava) Všem zapojeným subjektům velice děkujeme.

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty