výzkumný projekt

Standardizace dotazníku IPOS

Výzkumný projekt na standardizaci nástroje pro měření kvality života IPOS


S rozvojem paliativní péče v nemocnicích stoupá potřeba standardizované a sjednocené metodiky pro měření kvality života, která však dosud není v České republice stanovena. Dotazník IPOS patří mezi světově nejpoužívanější nástroje na měření kvality života v paliativní péči a cílem tohoto projektu je jeho standardizace, neboli překlad do češtiny a zhodnocení jeho funkčnosti v našem kulturním prostředí.

Nejpoužívanější nástroj pro měření na světě

Díky Nadaci Komerční banky, a.s. - Jistota realizujeme výzkumný projekt, jehož cílem je provést standardizaci dotazníku IPOS (Integrated Palliative Outcome Scale), který slouží pro měření kvality života u pacientů v paliativní péči. Ve světové literatuře se uvádí přes dvacet různých nástrojů pro měření kvality života pacientů v paliativní péči, avšak metoda IPOS patří mezi nejpoužívanější nástroje na světě. IPOS byl vytvořen v Cicely Saunders Institute na King’s College v Londýně již v roce 1999 a jedná se o revidovanou verzi původního dotazníku POS, která byla upravena tak, aby co nejlépe odpovídala potřebám současné praxe.

Tvorba jednotné metodiky

V České republice zatím není stanovena jednotná metodika k hodnocení kvality života a symptomové zátěže. Některé hospice využívají alternativní metodu ESAS, někde si vytvořili vlastní dotazníky. S rozvojem paliativní péče v nemocnicích však stoupá potřeba standardizované a sjednocené metodiky pro měření kvality života. Poskytovatelé paliativní péče jsou si toho vědomi, a proto oslovili Centrum paliativní péče s žádostí o pomoc. Po domluvě se zástupci těchto organizací (mj. Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice Jindřichův Hradec a další) došlo ke konsenzuálnímu výběru dotazníku IPOS jako ideální metody.

Standardizace

Standardizace každé metody má své náležitosti, které není možné obejít a které jsou nutnou podmínkou pro adaptaci kvalitního nástroje do českého prostředí. Bez správně provedené standardizace není totiž možné sebelepší metodu používat. Z těchto důvodů je nutné při přejímání zahraniční metody standardizaci provádět.

Pro provedení standardizace je třeba dotazník přeložit dvěma nezávislými překladateli a poté vytvořit i zpětný překlad, který je znovu porovnán s originálem. Poté je třeba získat dotazník vyplněný od většího množství pacientů a následně provést psychometrické zhodnocení, které slouží k posouzení funkčnosti dotazníku. Vzhledem k tomu, že paliativní péče je poskytována jak v nemocnicích, tak v hospicových zařízeních je třeba provést hodnocení funkčnosti dotazníku obou skupin pacientů. Z těchto důvodů jsme oslovili ke spolupráci na tomto výzkumné projektu oba typy těchto zařízení.

Vize

Tento projekt nabízí navíc unikátní možnost pro kooperaci mezi jednotlivými zařízeními, které vyjádřili zájem se standardizaci této metody věnovat. Díky tomu budeme schopni provést kvalitní standardizaci. Hlavní změnu, který tento projekt přinese, spatřujeme v uspokojení poptávky hospiců a nemocnic, kteří budou nově schopni hodnotit jimi poskytovanou péči standardizovaným způsobem. Díky spolupráci několika organizací na standardizaci této metody a následné publikaci výsledků očekáváme, že se tato metoda stane běžnou normou pro hodnocení paliativní péče, poskytované v ČR. Díky tomu bude možné provádět robustní vyhodnocování efektivity péče a její srovnání podle typu zařízení, včetně mezinárodního kontextu.

Dotazníky i manuál si můžete stáhnout přímo zde:

O projektu

Název
Standardizace nástroje pro měření kvality života IPOS
Partner
Nadace Komerční banky a. s. - Jistota
Realizace
Červen 2017 - Květen 2018
Předpokládaný počet účastníků
300 pacientů
Počet zapojených hospiců
3 (Cesta domů, Hospic sv. Štěpána, Hospic Dobrého Pastýře)
Počet zapojených nemocnic
3 ( Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Nemocnice Jihlava) Všem zapojeným subjektům velice děkujeme.

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb