Zlepšujeme péči o umírající v České republice, a to systematicky napříč celým zdravotnickým systémem.

Aktuality

Paliativa v nefrologii s kazuistickým zaměřením

2019-12-5

Interní oddělení VFN Strahov vás 20. ledna 2020 zve na celodenní seminář jehož odborným garantem je MUDr. Barbora Szonowská.

Závěrečná přednáška cyklu Medicína a smrt

2019-10-30

Roční cyklus přednášek uzavřeli poslední tři z 21 držitelů Sipendia pro paliativní péči v Burianově posluchárně 3. lékařské fakulty.

Jak se pozná dobrá paliativní péče?

2019-10-10

Sympozium o měření kvality v paliativní péči proběho 7. října 2019. Jako hlavní řečnici jsme přivítali profesorku Fliss Murtagh, která patří mezi největší světové odbornice na hodnocení paliativní péče.

Sympozium Aktuální výzvy pro paliaitivní péči v Evropě a ČR

2019-10-5

Na začátku října se na půdě Senátu uskutečnilo sympozium, na které přijal pozvání prezident Evropské asociace paliaitivní péče profesor Christoph Ostgathe.

Otevíráme registrace na konferenci Jak se pozná dobrá paliativní péče

2019-9-4

Zveme Vás na konferenci o tom, jak měřit dopad a efektivitu paliativní péče. Zvaní jsou všichni, kteří přemýšlí o tom, jak se jejich organizaci daří plnit své poslání a nechtějí se spokojit jen s děkovnými dopisy.

Analýza paliativní péče v hlavním městě Praha

2019-6-26

Na základě požadavku Magistrátu hlavního města Praha jsme vypracovali analýzu dostupnosti paliativní péče v hlavním městě.

Z Twitteru

Nurse-led communication intervention for ICU patients and families increased the quality of care (+reduced cost, see @GeriPalBlog). Great study with important implications @NEJM https://t.co/sr8Nflh648
Thinking about how to describe your pall care program to patients and their families? Supportive care might work best. https://t.co/MOVMGZWHN9

Připojte se k nám na sociálních sítích  

Co je to paliativní péče

I když některé nemoci neumíme vyléčit, neznamená to, že pro pacienty již nemůžeme nic udělat. Paliativní péče je zaměřena na zlepšování kvality života pacientů s nevyléčitelnou nemocí a jejich rodin.

Více o paliativní péči

Buďte v obraze. Posíláme pravidelný měsíční bulletin o tom nejdůležitějším, co se odehraje v paliativní péči.

Mám zájem

Přidejte se k nám

Centrum paliativní péče je první organizací svého druhu v České republice. Svoji práci bychom nemohli dělat bez našich dárců a partnerů. Děkujeme!

Nadační fond Avast
Krejníkovi
Nadace Komerční banky a.s. - Jistota
Logo SDMK design
UniCredit


Přidejte se také