Pilotní projekt

Průvodce budoucí péčí

Připravili jsme dokument, který nabízí strukturu pro vedení a dokumentaci rozhovoru o cílech péče v závěru života.


Pro efektivní plánování péče v závěru života je klíčové nejen umět správně vést rozhovor o cílech péče, ale také hodnoty a preference člověka správně dokumentovat, aby tyto informace byly dobře dostupné pro všechny, kdo je budou potřebovat. Obvyklá dokumentace ve zdravotnických a sociálních zařízeních však není pro takové účely připravena, a i poučený personál si často stěžuje, že nemají kam tyto informace zapsat. Formální nástroj dříve vysloveného přání se ukazuje jako těžkopádný a pro mapování hodnot a cílů péče nevhodný.

Z výše uvedených důvodů jsme připravili Průvodce budoucí péčí. Dokument, který nabízí strukturu pro vedení a dokumentaci rozhovoru o cílech péče v závěru života. Dokument jsme připravili na základě rešerše dostupných nástrojů ze zahraničí a naší vlastní pilotáže v pobytových sociálních službách pro seniory. Průvodce nenahrazuje zdravotnickou dokumentaci, je spíše jejím doplňkem. Při jeho používání se také může hodit znát zásady pro vedení náročných rozhovorů a práci s emocemi, protože přemýšlení o péči v závěru života může být pro některé lidi náročné.

Průvodce plní dva účely:

První je, že nemocnému člověku, dává příležitost se zamyslet

 • co je pro mě teď, když jsem nemocný důležité

 • v čem mi může pomoci okolí

 • co očekávám od lékařů, sester, sociálních pracovníků

 • co mohu pro zlepšení kvality svého života udělat já sám

Při sepisování Průvodce budoucí péčí s pečujícím personálem, dostává nemocný člověk „průvodce“ při přemýšlení. Pečující personál klade upřesňující otázky, naslouchá a podporuje člověka při tomto zamyšlení. Přemýšlet nad otázkami v Průvodci budoucí péčí může člověk i sám nebo se svou rodinou. 

Druhý účel je, že informace z Průvodce mohou být podkladem pro vedení navazujících rozhovorů o další péči, vedoucí k samotnému sestavení plánu péče. 

Průvodce budoucí péčí se skládá ze dvou částí, kterými jsou Hodnoty a preference a Dříve vyslovené přání. Může se s nimi pracovat samostatně nebo společně.

Kdy je vhodné nabídnout komunikaci o Průvodci budoucí péčí?

 • když člověk mluví o tom, že má obavy, jak to bude s jeho nemocí dál

 • při nástupu do Domova pro seniory z důvodu poklesu soběstačnosti

 • obecně při poklesu soběstačnosti

 • při opakovaných hospitalizacích

 • při přechodu z léčby směřující k vyléčení k léčbě směrující k tlumení příznaků nemoci 

 • při přechodu chronického onemocnění do jeho závěrečné fázi

 • v jiných situacích, kdy cítíte, že je čas pro vyplnění Průvodce budoucí péčí

Dokument je v současnosti připraven zejména s ohledem na dospělé pacienty/klienty. První organizace, které s Průvodcem začaly pracovat, jsou domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, které se účastní programu nadačního fondu Abakus Podpora rozvoje paliativní péče v pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory.

Pár postřehů z jejich práce s Průvodcem budoucí péčí:

V případě, že klient není schopen užitečného kontaktu požádáme rodinu o setkání a komunikujeme o otázkách v Průvodci budoucí péčí. Ptáme se, co si myslí, jak by to chtěl jejich blízký, co by na tuto otázku odpověděl…

Naši klienti reagovali překvapeně, nikdo jim ještě takové otázky nekladl. Pak poděkovali, že se je na to někdo zeptal, ale přístupy lidí jsou různé. Někdo se ošíval, ale nakonec to přijal. Pracovníci pak u klientů vnímali vnitřní klid i po několika dnech po rozhovoru.

Nabízíme Vám formulář Průvodce budoucí péčí ve formě, kdy si ho jako poskytovatel můžete upravit pro vaše prostředí. Upravit otázky, doplnit si logo organizace, náležitosti, které souvisí s procesy ve vaší organizaci. Máte o Průvodce budoucí péčí zájem? Zde můžete zadat svůj email a my Vám ho rádi zašleme ve formě PDF.  Zároveň si Vás dovolíme po čase požádat o zpětnou vazbu na práci s tímto dokumentem.

Tomu, jak plánovat péči v závěru života se věnuje i náš kurz Plánování péče v závěru života, který je akreditován MPSV. 

O projektu

Název
Průvodce budoucí péčí
Podpora
Průvodce jsme vytvořili díky podporovatelům kampaně Řekni mi na Hithitu.
Realizace
2021 - 2022

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty