rozvojový program

Spolu až do konce 2016 - 2020

Koordinujeme jedinečný projekt zavádějící paliativní péči do českých nemocnic.


V České republice každý rok umírá zhruba 100 tisíc lidí. Naprostá většina z nich umírá v nemocnicích a léčebnách bez podpory odborného týmu vyškoleného pro práci s nevyléčitelně nemocnými pacienty. Centrum paliativní péče se stalo odborným garantem a koordinátorem programu Spolu až do konce, který realizuje Nadační fond Avast, jehož cílem je rozvíjet paliativní péči v nemocničním prostředí.

18 vybraných nemocnic z celé ČR

V roce 2016 bylo v grantovém řízení vybráno 18 českých nemocnic, které získaly prostředky na rozvoj nemocničních paliativních týmů, školení personálu, vytvoření vnitřních metodik a směrnic pro péči o nevyléčitelně nemocné pacienty.

Mapa podpořených nemocnic

Jde nám o to, aby měl člověk k dispozici kvalitní informace a mohl se na konci svého života svobodně rozhodnout, kde a jak chce zemřít, jaký způsob péče zvolí a koho chce mít nablízku. Budoucnost vidíme v tom, aby paliativní péče byla dostupná a otevřená co největšímu množství pacientů a stala se samozřejmou součástí každé komunity v České republice a života nás všech.

Martina Břeňová, ředitelka pro programy a rozvoj NF Avast

Podpora nemocnic zapojených do programu

Naší rolí bylo vytvořit zázemí pro výměnu zkušeností a inspirace mezi podpořenými nemocnicemi. Organizovali jsme řadu setkání a workshopů, na kterých nemocnice mohly sdílet to, co se jim daří a čerpat motivaci a tipy do další práce od kolegů a kolegyň z jiných organizací i od pozvaných expertů na vybraná témata.

 

Konference Nemocniční paliativní péče

Ve spolupráci s Nadačním fondem Avast jsme uspořádali dvě celostátní konference o nemocniční paliativní péči, na kterých byly veřejnosti představeny výstupy programu. Konferencí se zúčastnili dva světoví odborníci, profesor Tulsky z Harvard Medical School a profesor Back z University of Washington. Konference probíhaly pod záštitou Ministerstva zdravotnictví a zúčastnilo se jich přes 700 zdravotníků z celé republiky.

Reflexe zavádění paliativní péče do nemocnic

Během celého dvouletého programu jsme mapovali, s čím nemocnice zápasí a co jim v implementaci paliativní péče pomáhá. V závěrečné zprávě jsme publikovali výstupy z desítek rozhovorů se členy podpořených týmů, kteří upozorňovali na význam charismatického leadera, komunikace s jinými odbornostmi, na nutnost vytvoření právního a úhradového rámce pro nemocniční paliativní péči a další důležité faktory.

Co se nám podařilo

Díky tomuto programu se poprvé v historii českého zdravotnictví začala systematicky řešit dostupnost specializované paliativní péče v nemocnicích. V podpořených organizacích vznikly pilotní týmy, které se postaraly o stovky pacientů a dokázaly, že tato služba je v našem zdravotním systému potřebná a efektivní. Program inspiroval Ministerstvo zdravotnictví ke spuštění vlastních projektů s cílem udržitelného zakotvení nemocniční paliativní péče v systému. My jsme navíc definovali typické překážky, na které se musí nemocnice připravit, pokud budou s paliativní péčí začínat a na základě těchto zkušeností dokážeme lépe připravovat vzdělávací moduly a mentoring pro další nemocnice.

Závěrečná zpráva

Rozvoj paliativní péče v nemocnicích
PDF / 2.7 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon

O projektu

Název projektu
koordinace nemocničního programu Spolu až do konce
Rozpočet
1 200 000 Kč
Zapojené nemocnice
18 nemocnic z celé ČR
Realizace
6 / 2016 - 4 / 2020
Partneři
NF Avast, ČSPM

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty