Projekt

Platforma pro výzkum v paliativní péči

Vytváříme prostor pro sdílení výsledků výzkumů v paliativní péči a pro propojování studentů a výzkumníků v paliativní péči.


Výzkum je nezbytnou součástí rozvoje oboru paliativní péče a jeho profesionalizace. Při realizaci výzkumů s pacienty a rodinami v závěru života je důležité dodržovat vysoké standardy vědecké práce a zatěžovat cílovou skupinu co možná nejméně. V České republice je řada výborných vědců, kteří se věnují projektům zaměřeným na paliativní péči. Dosud však neexistoval prostor, kde by se tato skupina mohla scházet, sdílet výsledky své práce a propojovat se také se studenty a pracovníky v přímé péčí. Cílem tohoto projektu je vytvořit tento prostor pro sdílení a networking.

Realizace výzkumu v paliativní péči má tyto důležité cíle a přínosy:

 1. Mapování přínosů paliativní péče, advokacie, profesionalizace oboru
 2. Přináší potřebné informace pro vzdělávání a implementaci paliativní péče
 3. Zlepšuje management symptomů, komunikaci a zapojení klienta do rozhodování.

Výzkum prováděný s pacienty v závěru života, případně s jejich blízkými, klade velké nároky na výzkumníky, aby zatížení pacientů a rodin bylo co nejmenší, a zároveň aby byly realizovány kvalitně připravené projekty a nedocházelo k duplicitnímu sběru dat.

Nezřídka se však stává, že sbíráme podobná data jako naši kolegové, protože nevíme, že už projekt na podobné téma běží. I mnoho studentů realizuje zajímavé diplomové práce, jejichž výsledky se však málokdy dostanou zpátky do praxe. Cílem tohoto projektu je vytvořit prostor pro sdílení projektů a jejich výstupů, vytvořit příležitosti pro propojování osob, které se podílí na výzkumu v paliativní péči.
 

Hlavní cíle projektu

 • Zkvalitnění výzkumu v paliativní péči 

 • Vytvoření databáze již realizovaných nebo aktuálně běžících výzkumných projektů v ČR

 • Posílení spolupráce napříč subjekty

 • Prostor pro rekrutování studentů

 • Posílení diseminace výsledků

 • Propojení praxe a teorie

Nástroje k realizaci

Pro výzkumníky

 • Vytvoření databáze kontaktů na výzkumníky v paliativní péči
 • Vytvoření databáze již proběhlých nebo aktuálně realizovaných výzkumů

Pro odbornou veřejnost a studenty

 • Webináře pro odbornou veřejnost
 • Odborné příspěvky na konferencích
 • Možnost propojení s výzkumníky
 • Sdílení informací
 • Výuková videa
   

Zapojte se také

Platforma je otevřená komukoliv, kdo se chce do jejího fungování zapojit.

Kontaktujte nás: office@paliativnicentrum.cz
Obraťte se na nás také, pokud jste student/ka a chcete realizovat projekt v paliativní péči. Rádi Vás propojíme s kolegy, kteří se konkrétním tématem zabývají, případně Vám pomůžeme zjistit, zda je Vaše téma potřebné nebo zda již bylo realizováno.

O projektu

Název
Platforma pro výzkum v paliativní péči
Partner/Dotace
Nadační fond Abakus
Cílová skupina
Výzkumníci v paliativní péči, sekundárně také pracovníci v přímé péči a studenti
Realizace
2022 - 2023

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty