Výzkumný projekt

My Support Study

Podílíme se na mezinárodní implementační studii v domovech pro seniory.


The Family Carer Decision Support (FCDS, mysupportstudy.eu) je edukační intervence, která je určena rodinným příslušníkům, jejichž blízký trpí pokročilou demencí a je klientem pobytové sociální služby pro seniory (domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem). Jejím cílem je pomoci personálu domovů při komunikaci a při podpoře rodinných příslušníků, kteří se ocitají v nelehké roli zástupce svého blízkého v rozhodování o zdravotní péči. Studii koordinuje profesor Kevin Brazil z Univerzity v Belfastu a paralelně probíhá ve Velké Británii, Irsku, Kanadě, Holandsku a Itálii. Účast Centra paliativní péče na tomto mezinárodním projektu finančně zaštítilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na mezinárodní úrovni je projekt podpořen v rámci programu EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND).

Vhodná komunikace přináší větší spokojenost s péčí

V pokročilé fázi onemocnění demence se stává, že klient domova ztratí schopnost rozhodovat sám za sebe. Pokud nevyjádřil svá přání ohledně péče na konci života předem, pak by mělo být rozhodováno v jeho nejlepším zájmu. FCDS edukační intervence se zaměřuje právě na podporu komunikace zaměstnanců domovů s rodinnými pečujícími, kteří na roli zástupce svého blízkého pro rozhodování o zdravotní péči nemusí být připraveni.

FCDS vychází z několika prvků podstatných pro plánování péče jako je proškolená zdravotní sestra v roli facilitátora, vzdělávání rodinných příslušníků, vedení rodinných konferencí, dokumentace plánování pokročilé péče a zájem personálu na intervenci. Je založena na uznání důležitosti vzájemných vztahů mezi personálem, rodinou a klientem (relationship-centred care).  


Efekt FCDS intervence byl prokázán randomizovanou kontrolovanou studií zahrnující 24 pečovatelských domovů ve Velké Británii. Ukázalo se, že tato intervence se významně podílí na snížení nejistoty rodinných příslušníků při náročném rozhodování, které se týká péče o jejich blízké v závěru života. Rovněž se prokázalo, že právě tato intervence má významný vliv na zvýšení celkové spokojenosti s péčí.

Pacient s demencí ztrácí na konci života svůj rozhodovací hlas a s ním i autonomii a stává se závislým na lidech kolem sebe, což znamená, že rozhodování o péči leží na těch, kteří jsou těmto lidem blízcí, na rodině, zdravotnících a pečovatelích. Naším nejdůležitějším úkolem v těchto situacích je podpořit schopnost rodiny a zdravotníků vést dialog o tom, co to znamená dobrá péče a dobrá smrt

Kevin Brazil, profesor v oboru Paliativní péče působící na Queen's University Belfast

Zajištění tréninku a evaluace intervence

My Support study je tříletý projekt, do kterého budou v každé zemi zapojeny dva domovy. První rok implementace se zaměřuje na přípravu materiálů a trénink externích facilitátorů, kteří následně zaškolí personál spolupracujících zařízeních ve vedení rodinných konferencí. Během druhého a třetího roku bude v zapojených domovech pro seniory probíhat FCDS intervence spojená se sběrem dat. Po celou dobu intervence bude externí facilitátor zajišťovat podporu personálu ve vedení rodinných konferencí. Ve třetím roce proběhne vyhodnocení dat a vznikne doporučený postup implementace pro využití FCDS v praxi.

Hlavní cíle studie

  • Zmapovat optimální podmínky pro úspěšné zavedení FCDS intervence do praxe
  • Zhodnotit praktickou využitelnost materiálů používaných při intervenci, např. funkčnost vzdělávacích materiálů pro personál či pro rodinné příslušníky
  • Vyhodnotit dopady intervence „před a po“ jak na národní, tak na mezinárodní úrovni
  • Vytvořit doporučený postup pro využití intervence v praxi, tento cíl je úkolem našeho týmu

V případě zájmu Vaší organizace zapojit se do projektu nebo v případě Vašich dotazů k projektu nás prosím kontaktujte na office@paliativnicentrum.cz

Zpráva o projektu v odborném časopisu E-psychologie

Zpráva mySupport Study
PDF / 239.4 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon

Newsletter projektu

Newsletter Spring 2021
PDF / 410.9 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon

O projektu

Název
Scaling up the Family Carer Decision Support Intervention: A transnational effectiveness-implementation evaluation
Zadavatel dotace
Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR
Realizace
1. 4. 2019 - 31. 3. 2022
Rozpočet
3 082 000 Kč

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty