odborná studie

Analýza dostupnosti paliativní péče v Praze 10

Praha 10 nás požádala o zmapování stavu paliativní péče na svém území.


Praha 10 je jedna z největších městských částí Prahy, žije zde přes 100 000 obyvatel. Pro zodpovězení otázky, jak efektivně zajistit dostupnost paliativní péče pro své občany, požádala Praha 10 Centrum paliativní péče o vypracování analýzy možností a překážek v této oblasti. Naše výsledná studie obsahovala podrobnou analýzu a několik konkrétních doporučení, které Městská část začala obratem realizovat a významně zlepšovat přístup k paliativní péči pro své obyvatele.

 

Analýza současného stavu

Během studie jsme realizovali řadu rozhovorů s poskytovateli obecné i specializované paliativní péče v Praze, se všemi přímo řízenými organizacemi dané městské části, agenturami domácí péče, domovy pro seniory. Ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistik jsme použili plošná data o struktuře diagnóz a místa úmrtí občanů Prahy 10. Také jsme zpracovali dotazníkové šetření mezi praktickými lékaři v Praze ohledně jejich role a vnímání paliativní péče s ohledem na potřeby občanů.

Stavět hospic nebo ne?

Městská část řešila otázku, zda by se jim z hlediska užitečnosti i ekonomického pohledu vyplatilo postavit si vlastní lůžkový hospic. V Praze jsou dvě lůžková zařízení hospicového typu, ale rozsahem služeb a dostupností nejsou vždy pro občany Prahy 10 tou nejlepší volbou. V rámci naší studie jsme vypracovali dvě modelace lůžkového hospice s odlišnými kapacitami a ekonomickým zhodnocením udržitelnosti na deset let.

 

Co navrhujeme?

Ve finální části naší studie jsme Praze 10 doporučili 6 konkrétních doporučení pro zlepšení situace, včetně priority a ekonomické nákladnosti řešení jednotlivých kroků. Ty spočívaly v systémových opatřeních (například odlišné formulaci dotačního programu na podporu hospicové péče), zlepšení koordinace mezi poskytovateli služeb nebo praktických malých krocích jako úpravě webových stránek Městské části.

 

Výslednou studii si můžete stáhnout ve formátu PDF
PDF / 384.3 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon

Obdrželi jsme profesionálně zpracovaný materiál, který nám poskytl jak potřebné informace, tak i další doporučení k rozvoji podpory paliativní péče na území MČ Praha 10. Oceňujeme kvalitu předloženého výstupu i jeho prezentaci.

Pavel Petřík, Vedoucí odboru sociálního, Úřad městské části Praha 10

O projektu

Název
Studie možných forem zajištění paliativní péče v městské části Praha 10
Zadavatel
Úřad městské části Praha 10
Realizace
srpen - listopad 2016
Použitá metodika
Dotazníkové šetření, rozhovory, statistické analýzy, ekonomická modelace
Kontaktní osoba
PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty