Naše služby

V České republice stále trpíme nedostatkem relevantních dat, na kterých by mohli profesionálové v paliativní péči stavět při své práci. V Centru paliativní péče umíme navrhnout a provést dlouhodobé výzkumy v oblasti péče o lidi na konci života a vítáme každou možnost spolupráce se zdravotnickými i nezdravotnickými zařízeními.

Výzkumy

V současné době realizujeme několik výzkumných projektů. Největším z nich je studie, zaměřená na to, jak pacienti s pokročilým onkologickým onemocněním rozumí své prognóze a co toto porozumění ovlivňuje. Projekt je podpořený Grantovou agenturou ČR.

Analýzy a metodiky

Zpracováváme analýzy a expertní stanoviska v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné pro soukromé i veřejné instituce. Naše analýzy vždy zakládáme na datech, ať už z vlastních kvantitativních a kvalitativních šetření nebo získané ve spolupráci s jinými institucemi. Výsledky našich analýz umíme efektivně prezentovat a publikovat ve stručné a přehledné formě.

Mentoring a odborný dohled

Vytváříte grantový projekt, plánuje vzdělávací akci nebo osvětovou kampaň v oblasti péče na konci života? Rádi vám poskytneme konzultaci nebo odborný dohled.

Vzdělávání

Realizujeme vzdělávací kurzy pro profesionály pracující s lidmi na konci života. Kurzy upravujeme na klíč podle přání a potřeb vaší instituce.

Osvěta

Podílíme se na realizaci konferencí a osvětových kampaní. Najdete nás všude, kde se řeší paliativní péče.

 

Ozvěte se nám na office@paliativnicentrum.cz