osvětový projekt

Řekni mi

Konverzační karetní hra pro život a dobré umírání.


Z výzkumů víme, že většinu lidí někdy napadlo, co by si přáli v závěru svého života. Málokdo o tom ale někomu řekne. Komunikace o přáních v závěru života je pro mnohé náročná a většina z nás ji nechává až na poslední chvíli. Konverzační karetní hra Řekni mi pomáhá lidem otevírat důležité životní otázky a diskuzi na téma hodnot a přání v souvislosti se závěrem života.Vezměte si na pomoc malou hru, se kterou zvládnete i velká témata.

Komu je hra určena?

Řekni mi pomáhá zdravotníkům, pečovatelům, sociálním pracovníků i studentům těchto oborů, zdravým i nemocným a jejich rodinám otevírat důležité životní otázky a diskuzi na téma hodnot a přání v souvislosti se závěrem života. Když se nám dostane hra do ruky, máme většinou představu, že o takových hlubokých a intimních věcech bychom mluvili jen s nejbližšími lidmi. Pravdou ale je, že o těchto věcech se snáze mluví s lidmi, se kterými si nejsme úplně blízko (kolegové v práci) nebo je dokonce neznáme (hraní na kurzech). Pokud si zkusíme zahrát s rodinou, má hra potenciál velkého dopadu do reálného života. Díky hře můžeme porozumět tomu, co naši nejbližší chtějí a až přijde chvíle, kdy budeme konfrontováni s koncem života, mohou nám informace ze hry pomoci situaci lépe zvládnout. 

Lidem se o smrti prostě hovořit nechce. Ukazuje se, že takto obtížné téma je přijatelné pro ty, pro které není v představách ani daleko ani blízko, jako by se v závětří dalo mluvit o vichřici snadněji. Ti, kteří mají osobní zkušenost, nebo se jich křehkost života dotýká na jejich vlastní kůži, možná o smrti mluvit nechtějí, ale nemohou se tomu zcela, byť jen v myšlenkách, vyhnout.

Jindřiška Prokopová, psychosociální pracovnice domácího hospice Cesta domů

Hru Řekni mi si může zahrát každý

V roce 2020 jsme díky podpoře Nadace OSF v projektu Stronger Roots vytvořili finální prototyp. Aktualizovali jsme texty otázek i pravidla a otestovali je s dalšími hráči. V květnu roku 2021 jsme spustili crowdfundingovou kampaň na Hithit, ve které jsme získali finanční podporu ve výši 550 000 Kč na výrobu první tisícovky kusů. Díky štědré podpoře jsme také uspořádali dvě školení pro 60 facilitátorů hry. Tito regionální koordinátoři nyní pořádají veřejná komunitní hraní po celé republice.

Hru si můžete koupit pomocí objednávkového formuláře
Cena: 590 Kč
Objednávky vyřizujeme jednou měsíčně.

Video

Pilotní verze hry

Konverzační karetní hra Řekni mi vznikla podle americké předlohy Hello (dříve My Gift of Grace). V roce 2016 byla v projektu „Hra jako nástroj pro komunikaci těžkých témat“ díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí přeložena do češtiny pod názvem „Řekni mi“, a postupně obsahově přizpůsobena českému kontextu, graficky zpracována a pilotována v několika zařízeních zabývajících se péčí o seniory. V poslední fázi projektu byla hra pilotována se zájemci z řad zaměstnanců domovů pro seniory z celé ČR.

Během své praxe jsme zjistila, že je skupina klientů, kteří téma smrti a umírání nechtějí řešit, dělají, že se jich to netýká a nechávají vše na rodině. Existuje i skupina klientů, která má přesně vše vyřešené se svojí rodinou , co se týká posledních věcí, rodina je instruována do nejmenších podrobností. Potom je tady skupina klientů, kteří nemají nikoho jiného než nás. Tam budu směřovat svoji pozornost. Věřím, že o dnešní hře se bude v domově diskutovat a doufám, že o hraní bude zájem.

Marie Henlínová, ředitelka Domova pro seniory Podbořany

Chcete o hře vědět více? Tipy k hraní, odpovědi na nejčastější otázky a tématické podcasty naleznete na www.reknimi.cz.

O projektu

Název
Řekni mi - konverzační karetní hra pro život a dobré umírání.
Podpora
MPSV, Nadace OSF
Realizace
2016, 2020/2021

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty