osvětový projekt

Řekni mi

Konverzační karetní hra pro život a dobré umírání.


Z výzkumů víme, že většinu lidí někdy napadlo, co by si přáli v závěru svého života. Málokdo o tom ale někomu řekne. Komunikace o přáních v závěru života je pro mnohé náročná a většina z nás ji nechává až na poslední chvíli. Konverzační karetní hra Řekni mi pomáhá lidem otevírat důležité životní otázky a diskuzi na téma hodnot a přání v souvislosti se závěrem života.Vezměte si na pomoc malou hru, se kterou zvládnete i velká témata.

Komu je hra určena?

Řekni mi pomáhá zdravotníkům, pečovatelům, sociálním pracovníků i studentům těchto oborů, zdravým i nemocným a jejich rodinám otevírat důležité životní otázky a diskuzi na téma hodnot a přání v souvislosti se závěrem života. Když se nám dostane hra do ruky, máme většinou představu, že o takových hlubokých a intimních věcech bychom mluvili jen s nejbližšími lidmi. Pravdou ale je, že o těchto věcech se snáze mluví s lidmi, se kterými si nejsme úplně blízko (kolegové v práci) nebo je dokonce neznáme (hraní na kurzech). Pokud si zkusíme zahrát s rodinou, má hra potenciál velkého dopadu do reálného života. Díky hře můžeme porozumět tomu, co naši nejbližší chtějí a až přijde chvíle, kdy budeme konfrontováni s koncem života, mohou nám informace ze hry pomoci situaci lépe zvládnout. 

Lidem se o smrti prostě hovořit nechce. Ukazuje se, že takto obtížné téma je přijatelné pro ty, pro které není v představách ani daleko ani blízko, jako by se v závětří dalo mluvit o vichřici snadněji. Ti, kteří mají osobní zkušenost, nebo se jich křehkost života dotýká na jejich vlastní kůži, možná o smrti mluvit nechtějí, ale nemohou se tomu zcela, byť jen v myšlenkách, vyhnout.

Jindřiška Prokopová, psychosociální pracovnice domácího hospice Cesta domů

Chceme, aby si hru Řekni mi zahrál každý

V roce 2020 jsme díky podpoře Nadace OSF v projektu Stronger Roots vytvořili finální prototyp. Aktualizovali jsme texty otázek i pravidla a otestovali je s dalšími hráči. V současné chvíli běží crowdfundingová kampaň na Hithit, ve které chceme vybrat peníze na výrobu prvních 500 kusů hry a tím přispět k otevírání ve společnosti tabuizovaného tématu umírání. 

Video

Pilotní verze hry

Konverzační karetní hra Řekni mi vznikla podle americké předlohy Hello (dříve My Gift of Grace). V roce 2016 byla v projektu „Hra jako nástroj pro komunikaci těžkých témat“ díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí přeložena do češtiny pod názvem „Řekni mi“, a postupně obsahově přizpůsobena českému kontextu, graficky zpracována a pilotována v několika zařízeních zabývajících se péčí o seniory. V poslední fázi projektu byla hra pilotována se zájemci z řad zaměstnanců domovů pro seniory z celé ČR.

Během své praxe jsme zjistila, že je skupina klientů, kteří téma smrti a umírání nechtějí řešit, dělají, že se jich to netýká a nechávají vše na rodině. Existuje i skupina klientů, která má přesně vše vyřešené se svojí rodinou , co se týká posledních věcí, rodina je instruována do nejmenších podrobností. Potom je tady skupina klientů, kteří nemají nikoho jiného než nás. Tam budu směřovat svoji pozornost. Věřím, že o dnešní hře se bude v domově diskutovat a doufám, že o hraní bude zájem.

Marie Henlínová, ředitelka Domova pro seniory Podbořany

Chcete o hře vědět více? Tipy k hraní, odpovědi na nejčastější otázky a tématické podcasty naleznete na www.reknimi.cz.

O projektu

Název
Řekni mi - konverzační karetní hra pro život a dobré umírání.
Podpora
MPSV, Nadace OSF
Realizace
2016, 2020/2021

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty