Zlepšujeme péči o umírající v ČR, a to systematicky napříč celým systémem zdravotní a sociální péče.

Provádíme vlastní výzkumy, jejichž výsledky jsou podkladem pro systémové a legislativní opatření umožňující zlepšovat péči o umírající pacienty. Informace, které poskytujeme profesionálům ze státní, nestátní i komerční sféry umožňují lepší komunikaci a rozhodování odborné i laické veřejnosti v oblastech spojených s koncem života.

HistorieNavazujeme spolupráci s Nadačním fondem AVAST

Nadační fond AVAST podpořil vznik Centra paliativní péče částkou 1 000 000 Kč z programu Spolu až do konce.

Sympozium u příležitosti zahájení činnosti Centra

Na sympozium byla představena činnost Centa, plány do budoucna a vystoupila řada čestných hostů (Sheila Payne, Claudia Bausewein, Ondřej Sláma).

První ročník kampaně Konec dobrý, všechno dobré

S podporou Nadace Jistota Komerční Banky spuštíme první ročník kampaně Konec dobrý, všechno dobré.

Výstava v Senátu

Ve spolupráci s Cestou Domů jsme připravujeme výstavu o paliativní péči, která byla instalována v prostorách Senátu České republiky.

Program nemocniční paliativní péče

Stáváme se odborným partnerem NF Avast v programu rozvíjejícím paliativní péči v nemocnicích. Pomáháme s nastavením programu, výběrem nemocnic, vytváříme zázemí a doprovodný program pro podpořené nemocnice.

Získáváme GAČR

Od Grantové agentury ČR získáváme finance na tříletý výzkumný projekt zaměřený na prognostické uvědomování pacientů s nevyléčitelným onemocněním.

Analýza paliativní péče na Praze 10

Pro MČ Praha 10 realizujeme studii analyzující potřebu paliativní péče na Praze 10 a možnosti jejího zajištění.

Závěrečná konference kampaně Konec dobrý všechno dobré

Hlavní řečnicí na závěrečné konferenci v Anežském klášteře v Praze je prof. Claudia Bausewein, ředitelka Interdisciplinárního centra paliativní medicíny Ludwig-Maxmilians Univerzity v Mnichově.

Studie potřeby dětí

Ve spolupráci se Sekcí dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP zpracováváme studii o potřebách dětí s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním a jejich rodin.

Zahajujeme projekt IPOS

Spouštíme projekt na tvorbu jednotné metodiky k hodnocení kvality života a symptomové zátěže pacientů na konci života.

Kampaň Paliativní praktik

Začínáme s realizací projektu, jehož cílem je podpořit paliativní péči v ambulanci praktických lékařů.

Stipendijní program Avast

Tři členové našeho týmu - Viera Ivanovová, Kristýna Poláková a Adam Houska se stávají stipendisty podpořenými Nadačním fondem Avast.

Cena Celestýna Opitze

Ředitel Martin Loučka získává cenu za přínos zkvalitňování paliativní péče v České republice.

Analýza poskytování paliativní péče v Hlavním městě Praha

Pro magistrát Hlavního města Praha vypracováváme analýzu zaměřenou na poskytování paliativní péče v hlavním městě.

Závěrečná konference Spolu až do konce

Zajišťujeme odborný program slavnostního zakončení programu Spolu až do konce, hlavním řečníkem je James Tulsky, ředitel Centra paliativní péče na Harvard Medical School.

Organizujeme konferenci Spolupráce v paliativní péči

Ve spolupráci s MČ Praha 10 pořádáme celodenní setkání organizací a jednotlivců, kteří se věnují sociální či zdravotní péči o paliativní pacienty a jejich rodiny.

Večery na téma Medicína a smrt

Zahajujeme devítidílný cyklus přednášek konajících se v různých městech ČR, na kterých stipendisté programu Nadačního fondu Avast představují svou práci.

Stáváme se součástí Studie FCDS

Jsme jedním z partnerů mezinárodní implementační studie The Family Carer Decision Support.

EAPC 2019

Na konferenci v Berlíně prezentujeme výsledky dotazníkového šetření studie IMPAC formou 2 přednášek a 3 posterů.

Paliativní péče v prostředí ZZS

Zahajujeme výzkum s cílem zmapovat a kvantifikovat výjezdy zdravotnické záchranné služby k pacientům, kteří jsou převáženi do nemocnice k terminální hospitalizaci.

Analýza paliativní péče v ordinaci praktického lékaře

Vypracováváme studii zaměřenou na poskytování dětské paliativní péče v ordinacích praktických lékařů pro děti dorost a lůžkových zařízeních v ČR.

Stáváme se součástí projektu Stronger roots

Získáváme grant projektu Open Society Fund zaměřený na rozvoj a budování našich přímých a nepřímých podporovatelů.

Spouštíme pilotní projekt v době pandemie covid-19

Projekt má za cíl zmapovat využití tabletů a online aplikací při zajištění komunikace umírajících pacientů v karanténě s jejich blízkými.

Řekni mi

Spouštíme hithitovou kampaň, abychom mohli vyrobit prvních 500 kusů komunikační karetní hry Řekni mi.

Náš tým

Ing. Karolina Fialová

Ing. Karolina Fialová

Vystudovala obor Arts management na Vysoké škole ekonomické v Praze s vedlejší specializací Ekonomika nestátních neziskových organizací. Ve společnosti Neziskovky.cz začala v roce 2011 pomáhat jako dobrovolnice, později jako asistentka vzdělávání a projektová manažerka. V letech 2015 – 2018 byla ředitelkou Nadace Neziskovky.cz. Od roku 2017 současně pracovala v Impact Hub Praha, kde se v rámci akceleračního programu Edison věnovala akcelerovaným týmům Fóra mobilních hospiců a For Impact a to až do roku 2019. Od ledna 2020 pracuje dále jako projektová manažerka ve Fóru mobilních hospiců a v Centru paliativní péče má na starosti karetní hru pro život a dobré umírání Řekni mi.

Bc. Eva Gurná

Bc. Eva Gurná

Vystudovala žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Při studiu se věnovala lidskoprávní tématice a koordinovala lokální skupinu Amnesty International v Ostravě. Po dokončení bakalářského programu absolvovala devítiměsíční žurnalisticky motivovanou cestu čtrnácti africkými zeměmi. V Centru paliativní péče pracuje jako vedoucí kanceláře.

Alžběta Havrdová

Alžběta Havrdová

Asistentka ředitele Centra paliativní péče. Studuje Pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a vede skautské středisko. V Centru pomáhá také se vzděláváním a propagací. Její snahou je být rukama a nohama Centra paliativní péče.

MUDr. Adam Houska

MUDr. Adam Houska

Lékař Podpůrného a paliativního týmu FN Královské Vinohrady v Praze a výzkumný pracovník Centra paliativní péče. V letech 2008–2011 pracoval na Interní klinice ÚVN v Praze. V roce 2015 atestoval ze všeobecného lékařství a v roce 2018 z paliativní medicíny.  Koordinoval celostátní projekt paliativnipraktik.cz. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. V roce 2017 získal Avast stipendium pro paliativní péči. Aktivně přednáší a publikuje, vyučuje paliativní péči na 3. LF UK. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Je absolventkou stipendijního programu Avast pro paliativní péči.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk, program Palliative Care Education and Practice na Harvard Medical School a v roce 2019 získal stipendium Nadačního fondu Avast pro lídry v paliativní péči. 

Ing. Martina Musilová

Ing. Martina Musilová

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou. V roce 2020 se zapojila do činnosti organizace externě a od ledna 2021 převzala kompletní agendu účetnictví. Jejím cílem je nastavit systém "šitý na míru" a ukázat, že účetnictví může být aktivním pomocníkem při řešení nejen současných, ale také budoucích rozhodovacích procesů.

Mgr. Kristýna Poláková

Mgr. Kristýna Poláková

Zdravotní sestra a výzkumná pracovnice Centra paliativní péče. Nyní studuje doktorské studium paliativní péče na Lancaster University ve Velké Británii. V roce 2017 získala stipendium Nadačního fondu Avast v paliativní péči. Ve svém výzkumu se věnuje prognostickému uvědomování pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním a dětské paliativní péči. Vyučuje na oddělení lékařské psychologie 3. lékařské fakulty UK. Je vedoucí odborného týmu vzdělávání v dětské paliativní péči v Sekci dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP.

Alexandra Trochtová

Alexandra Trochtová

Po maturitě na britském gymnáziu The English College in Prague vystudovala ekonomii a sociologii v Yorku, práva na Cambridge a aplikovanou etiku na Univerzitě Karlově. Většinu pracovního života působila v české nebo zahraniční státní správě (Ministerstvo průmyslu a obchodu a velvyslanectví Velké Británie v Praze) a v neziskovém sektoru. V roce 2017 prošla dobrovolnickým výcvikem mobilního hospice Cesty domů a zároveň se na částečný úvazek stala projektovou manažerkou nově vzniklé zastřešující organizace Fórum mobilních hospiců. V letech 2018 - 2019 byla stipendistkou Nadačního fondu AVAST pro lídry v paliativní péči a od ledna 2020 je zástupkyní ředitele v Centru paliativní péče.

Mgr. Anna Tučková

Mgr. Anna Tučková

Socioložka a výzkumná pracovnice Centra paliativní péče. Studuje v doktorském programu Institutu sociálních studií FSV UK. Ve své práci se zaměřuje na prognostické uvědomování pacientů se závažným onemocněním a rozvoji paliativní péče jako profese v ČR. Vyučuje na katedře sociologie ISS FSV UK a na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Bc. Jana Tupá

Bc. Jana Tupá

Koordinátorka vzdělávání v Centru paliativní péče. V minulosti se oblasti vzdělávání pomáhajících profesí věnovala více než 11 let v organizaci REMEDIUM Praha (témata jako krizová intervence, řízení a supervize v pomáhajících profesích, dluhová problematika, psychoterapie, atd.) nejprve na pozici koordinátorky vzdělávání, později na pozici manažerky vzdělávání. Na 3 roky se profesně odklonila k personalistice v neziskovém i komerčním sektoru a v Centru paliativní péče se opět vrátila ke vzdělávání, kde pracuje od září 2021. Vystudovala humanitní studia na FHS UK.

Mgr. Marek Uhlíř

Mgr. Marek Uhlíř

Vystudoval obor diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšší zdravotnické škole, žurnalistiku a management ve zdravotnictví na UK v Praze. Pracoval u zdravotnické záchranné služby, na odboru bezpečnosti a krizového řízení na MZ ČR a ve výzkumném týmu EuroHealth Consumer Index v Bruselu. V letech 2012-2018 řídil domácí hospic Cesta domů v Praze. V současnosti je vedoucím projektu Paliativní péče v prostředí Zdravotnické záchranné služby v Centru paliativní péče.

Libor Vaněk

Ing. Libor Vaněk

Web architekt, front-end developer a webový konzultant. S Centrem úzce spolupracuje od jeho založení. V současné době jako dobrovolník pomáhá oragnizaci propojovat s donory z IT oblasti.

Mgr. Karolína Vlčková

Mgr. Karolína Vlčková

Výzkumná pracovnice Centra paliativní péče, posluchačka doktorského programu Lékařská psychologie na 1. LF UK. Vystudovala psychologii a sociální práci, pracovala na několika výzkumných projektech v Národním ústavu duševního zdraví, zabývá se paliativní péčí u seniorů a osob s demencí. Koordinovala validizační studii české verze dotazníku IPOS.

Mgr. Lucie Žáčková

Mgr. Lucie Žáčková

Výzkumná pracovnice Centra paliativní péče, vystudovala sociologii a demografii na UK. Zabývá se vnímáním smrti a umírání laickou i odbornou veřejností. V rámci svého předchozího působení v agentuře STEM/MARK realizovala na toto téma několik výzkumů veřejného mínění v ČR i v SR. Nyní se postgraduálně vzdělává v oboru sociální práce na Fakultě humanitních studií UK. Ve své práci se zaměřuje na metody evaluace a měření kvality paliativní a hospicové péče. 

Správní rada

PaedDr. Jarmila Baudišová

předsedkyně správní rady nadačního fondu Abakus

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

emeritní rektor Univerzity Karlovy, profesor fyziologie na 2. lékařské fakultě UK

Mgr. et Ing. Matěj Lejsal

ředitel Domova Sue Ryder, vysokoškolský pedagog

Dokumenty ke stažení

Centrum paliativní péče, z. ú. bylo založeno dne 3. října 2014 PhDr. Martinem Loučkou, PhD.

Spisová značka: U 99 vedená u Městského soudu v Praze

Výstupy Centra paliativní péče
PDF / 1.2 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2020
PDF / 271.5 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2019
PDF / 3.2 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2019
PDF / 426 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2019
PDF / 1.6 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2018
PDF / 2.1 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2018
PDF / 32.9 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2018
PDF / 262.3 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2017
PDF / 1.2 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2017
PDF / 48.7 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2017
PDF / 256 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2016
PDF / 3.3 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2016
PDF / 57.2 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2016
PDF / 251.9 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2014–2015
PDF / 3.5 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2015
PDF / 57.8 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2015
PDF / 253.2 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon

Loga

Logo Centrum paliativní péče
ZIP / 1.9 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon