Centrum paliativní péče je první institucí v České republice, která systematicky buduje zázemí pro rozvoj paliativní péče.

Provádíme vlastní výzkumy, jejichž výsledky jsou podkladem pro systémové a legislativní opatření umožňující zlepšovat péči o umírající pacienty. Informace, které poskytujeme profesionálům ze státní, nestátní i komerční sféry umožňují lepší komunikaci a rozhodování odborné i laické veřejnosti veřejnosti v oblastech spojených s koncem života.

HistorieNavazujeme spolupráci s Nadačním fondem AVAST

Nadační fond AVAST podpořil vznik Centra paliativní péče částkou 1 000 000 Kč z programu Spolu až do konce.

Sympozium u příležitosti zahájení činnosti Centra

Na sympozium byla představena činnost Centa, plány do budoucna a vystoupila řada čestných hostů (Sheila Payne, Claudia Bausewein, Ondřej Sláma).

První ročník kampaně Konec dobrý, všechno dobré

S podporou Nadace Jistota Komerční Banky spuštíme první ročník kampaně Konec dobrý, všechno dobré.

Výstava v Senátu

Ve spolupráci s Cestou Domů jsme připravujeme výstavu o paliativní péči, která byla instalována v prostorách Senátu České republiky.

Program nemocniční paliativní péče

Stáváme se odborným partnerem NF Avast v programu rozvíjejícím paliativní péči v nemocnicích. Pomáháme s nastavením programu, výběrem nemocnic, vytváříme zázemí a doprovodný program pro podpořené nemocnice.

Získáváme GAČR

Od Grantové agentury ČR získáváme finance na tříletý výzkumný projekt zaměřený na prognostické uvědomování pacientů s nevyléčitelným onemocněním.

Analýza paliativní péče na Praze 10

Pro MČ Praha 10 realizujeme studii analyzující potřebu paliativní péče na Praze 10 a možnosti jejího zajištění.

Náš tým

Bc. Eva Gurná

Bc. Eva Gurná

Vystudovala žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Při studiu se věnovala lidskoprávní tématice a koordinovala lokální skupinu Amnesty International v Ostravě. Po dokončení bakalářského programu absolvovala devítiměsíční žurnalisticky motivovanou cestu čtrnácti africkými zeměmi. V Centru paliativní péče pracuje jako vedoucí kanceláře.

MUDr. Adam Houska

MUDr. Adam Houska

Výzkumný pracovník Centra paliativní péče, lékař v mobilním hospici Cesta domů. V letech 2008–2011 pracoval na Interní klinice ÚVN v Praze. V roce 2015 atestoval ze všeobecného praktického lékařství. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. Absolvoval výcvik v komunikaci závažných zpráv americké společnosti VitalTalk (Dr Anthony Back, Dr James Tulsky).

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Věnuje se rozvoji charitní domácí hospicové péče. V roce 2017 získala Avast stipendium pro paliativní péči.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu a základní kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku. Pracuje jako psycholog v paliativním týmu I. interní kliniky FN Královské Vinohrady. Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny ČSL JEP. V roce 2016 získal cenu Evropské asociace paliativní péče pro nejlepší mladé vědce.

Mgr. Kristýna Poláková

Mgr. Kristýna Poláková

Výzkumná pracovnice v Centru paliativní péče a zdravotní sestra s praxí. Vystudovala obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS UK a nyní studuje doktorandské studium paliativní péče na Lancaster University v Anglii. Absolvovala vý­cvik v dětské paliativní péči, pořádaný International Children’s Palliative Care Network a v roce 2017 získala stipendium Nadačního fondu Avast pro lídry v paliativní péči.

Mgr. Anna Tučková

Mgr. Anna Tučková

Vystudovala sociologii na FSV UK a bakalářský program Český jazyk a literatura na FF UK. V Centru paliativní péče pracuje jako výzkumná pracovnice a ve své výzkumné práci  se věnuje pochopení toho, jak pacienti se závažným onemocněním rozumí své prognóze. Jako externí lektorka vyučuje sociologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Libor Vaněk

Ing. Libor Vaněk

Web architekt, front-end developer a webový konzultant. S Centrem úzce spolupracuje jako externista od jeho založení. Tvoří vizuální identitu, weby a interní nástroje. Stará se o to, aby veškeré aktivity Centra měly co největší dopad.

Mgr. Karolína Vlčková

Mgr. Karolína Vlčková

Výzkumná pracovnice a psycholožka se zaměřením na paliativní péči a gerontopsychologii. Studuje doktorské studium na 1. LF UK a zabývá se prognostickým uvědomováním u pacientů s onkologickým onemocněním. Věnuje se také metodologii a využití dotazníků – připravuje českou verzi dotazníku IPOS na měření kvality života u pacientů v paliativní péči. Karolína má výcvik v reminiscenční terapii a trénování paměti.

Správní rada

PaedDr. Jarmila Baudišová

předsedkyně správní rady NF AVAST

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

emeritní rektor Univerzity Karlovy, profesor fyziologie na 2. lékařské fakultě UK

Mgr. et Ing. Matěj Lejsal

ředitel Domova Sue Ryder, vysokoškolský pedagog

Dokumenty ke stažení

Centrum paliativní péče, z. ú. bylo založeno dne 3. října 2014 PhDr. Martinem Loučkou, PhD.

Spisová značka: U 99 vedená u Městského soudu v Praze

Výroční zpráva 2016
PDF / 3.3 MB
Stáhnout Arrow down bold box outline icon
Účetní závěrka 2016
PDF / 57.2 kB
Stáhnout Arrow down bold box outline icon
Příloha k účetní závěrce 2016
PDF / 251.9 kB
Stáhnout Arrow down bold box outline icon
Výroční zpráva 2014–2015
PDF / 3.5 MB
Stáhnout Arrow down bold box outline icon
Účetní závěrka 2015
PDF / 57.8 kB
Stáhnout Arrow down bold box outline icon
Příloha k účetní závěrce 2015
PDF / 253.2 kB
Stáhnout Arrow down bold box outline icon

Loga

Logo Centrum paliativní péče
ZIP / 1.9 MB
Stáhnout Arrow down bold box outline icon