Zlepšujeme péči o umírající v ČR, a to systematicky napříč celým systémem zdravotní a sociální péče.

Provádíme vlastní výzkumy, jejichž výsledky jsou podkladem pro systémové a legislativní opatření umožňující zlepšovat péči o umírající pacienty. Informace, které poskytujeme profesionálům ze státní, nestátní i komerční sféry umožňují lepší komunikaci a rozhodování odborné i laické veřejnosti v oblastech spojených s koncem života.

HistorieNavazujeme spolupráci s Nadačním fondem AVAST

Nadační fond AVAST podpořil vznik Centra paliativní péče částkou 1 000 000 Kč z programu Spolu až do konce.

Sympozium u příležitosti zahájení činnosti Centra

Na sympozium byla představena činnost Centa, plány do budoucna a vystoupila řada čestných hostů (Sheila Payne, Claudia Bausewein, Ondřej Sláma).

První ročník kampaně Konec dobrý, všechno dobré

S podporou Nadace Jistota Komerční Banky spuštíme první ročník kampaně Konec dobrý, všechno dobré.

Výstava v Senátu

Ve spolupráci s Cestou Domů jsme připravujeme výstavu o paliativní péči, která byla instalována v prostorách Senátu České republiky.

Program nemocniční paliativní péče

Stáváme se odborným partnerem NF Avast v programu rozvíjejícím paliativní péči v nemocnicích. Pomáháme s nastavením programu, výběrem nemocnic, vytváříme zázemí a doprovodný program pro podpořené nemocnice.

Získáváme GAČR

Od Grantové agentury ČR získáváme finance na tříletý výzkumný projekt zaměřený na prognostické uvědomování pacientů s nevyléčitelným onemocněním.

Analýza paliativní péče na Praze 10

Pro MČ Praha 10 realizujeme studii analyzující potřebu paliativní péče na Praze 10 a možnosti jejího zajištění.

Závěrečná konference kampaně Konec dobrý všechno dobré

Hlavní řečnicí na závěrečné konferenci v Anežském klášteře v Praze je prof. Claudia Bausewein, ředitelka Interdisciplinárního centra paliativní medicíny Ludwig-Maxmilians Univerzity v Mnichově.

Studie potřeby dětí

Ve spolupráci se Sekcí dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP zpracováváme studii o potřebách dětí s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním a jejich rodin.

Zahajujeme projekt IPOS

Spouštíme projekt na tvorbu jednotné metodiky k hodnocení kvality života a symptomové zátěže pacientů na konci života.

Kampaň Paliativní praktik

Začínáme s realizací projektu, jehož cílem je podpořit paliativní péči v ambulanci praktických lékařů.

Stipendijní program Avast

Tři členové našeho týmu - Viera Ivanovová, Kristýna Poláková a Adam Houska se stávají stipendisty podpořenými Nadačním fondem Avast.

Cena Celestýna Opitze

Ředitel Martin Loučka získává cenu za přínos zkvalitňování paliativní péče v České republice.

Analýza poskytování paliativní péče v Hlavním městě Praha

Pro magistrát Hlavního města Praha vypracováváme analýzu zaměřenou na poskytování paliativní péče v hlavním městě.

Závěrečná konference Spolu až do konce

Zajišťujeme odborný program slavnostního zakončení programu Spolu až do konce, hlavním řečníkem je James Tulsky, ředitel Centra paliativní péče na Harvard Medical School.

Organizujeme konferenci Spolupráce v paliativní péči

Ve spolupráci s MČ Praha 10 pořádáme celodenní setkání organizací a jednotlivců, kteří se věnují sociální či zdravotní péči o paliativní pacienty a jejich rodiny.

Večery na téma Medicína a smrt

Zahajujeme devítidílný cyklus přednášek konajících se v různých městech ČR, na kterých stipendisté programu Nadačního fondu Avast představují svou práci.

Stáváme se součástí Studie FCDS

Jsme jedním z partnerů mezinárodní implementační studie The Family Carer Decision Support.

EAPC 2019

Na konferenci v Berlíně prezentujeme výsledky dotazníkového šetření studie IMPAC formou 2 přednášek a 3 posterů.

Paliativní péče v prostředí ZZS

Zahajujeme výzkum s cílem zmapovat a kvantifikovat výjezdy zdravotnické záchranné služby k pacientům, kteří jsou převáženi do nemocnice k terminální hospitalizaci.

Analýza paliativní péče v ordinaci praktického lékaře

Vypracováváme studii zaměřenou na poskytování dětské paliativní péče v ordinacích praktických lékařů pro děti dorost a lůžkových zařízeních v ČR.

Program pro rozvoj paliativní péče v domovech pro seniory

Společně s domovem Sue Ryder se stáváme odbornými garanty dvouletého programu pro rozvoj paliativní péče v domovech pro seniory, kterého se účastní 15 organizací z celé České republiky. Finančním partnerem projektu je nadační fond Abakus.

Stáváme se součástí projektu Stronger roots

Získáváme grant projektu Open Society Fund zaměřený na rozvoj a budování našich přímých a nepřímých podporovatelů.

Spouštíme pilotní projekt v době pandemie covid-19

Projekt má za cíl zmapovat využití tabletů a online aplikací při zajištění komunikace umírajících pacientů v karanténě s jejich blízkými.

Řekni mi

Spouštíme hithitovou kampaň, abychom mohli vyrobit prvních 500 kusů komunikační karetní hry Řekni mi.

Vydáváme sérii podcastů Řekni mi

V rámci kampaně na podporu výroby komunikační karetní hry vydáváme sérii devíti podcastů s názvem Řekni mi. Rozhovory vedeme s odborníky na paliativní péči, ale také na právo a filozofii.

Karolína Vlčková získává stipendium Abakus pro odborníky v paliativní péči

Ve dvouletém programu se naše výzkumná pracovnice bude věnovat svým individuálním vzdělávacím plánům a přípravě projektů v zájmu podpory paliativní péče v oblastech, kde ještě není rozvinutá.

Mezinárodní online sympozium Spolupráce v zemi nikoho

Pořádáme mezinárodní sympozium, které nabízí odborníkům pracujícím na pomezí mezi záchrannou a paliativní péčí příležitost k výměně zkušeností.

Vytvořili jsme Průvodce budoucí péčí

Vytvořili a otestovali jsme nástroj pro dokumentaci hodnot a preferencí klienta, který pomáhá správnému plánování péče v závěru života.

Proškolili jsme 60 koordinátorů pro komunitní hraní Řekni mi

Na setkáních v Praze a Olomouci jsme proškolili koordinátory z celé České republiky, kteří mohou ve svých regionech vést komunitní hraní naší komunikační karetní hry Řekni mi.

EAPC 2021

Náš výzkumný tým prezentuje na celosvětové konferenci své výsledky formou pěti posterů. Konkrétně jde o výstupy z projektů IMPAC, Paliativní péče v prostředí urgentní medicíny a Systematické hodnocení kvality hospicové péče.

Dvouletý projekt Komunikace závažných zpráv v době pandemie

Náš výzkumný tým byl podpořen Agenturou pro zdravotnický výzkum v realizaci dvouletého projektu Komunikace závažných zpráv v době pandemie.

EAPC 2022

Na dvanáctém ročníku výzkumnického kongresu World Research Congress of the European Association for Palliative Care náš výzkumný tým prezentuje dva příspěvky ústní formou a tři formou posteru.

Realizujeme kurz ELNEC na Slovensku

Poprvé v historii Centra paliativní péče pořádáme intenzivní vzdělávací kurz pro všeobecné sestry na Slovensku.

Pořádáme první kurz ESPERO pro pediatry

Jedinečný kurz komunikačních dovedností pořádáme poprvé pro pediatry. Vedle ESPERA pro lékaře a ESPERA pro sestry je to již třetí specializace intenzivního workshopu komunikace závažných zpráv.

Setkání s příznivci a podporovateli na Fortně

Při příležitosti osmi let od založení Centra paliativní péče prezentujeme v krásných prostorách kláštera bosých karmelitánů současné projekty našim dlouhodobým i novým příznivcům a podporovatelům.

Náš tým

Jan Blinka

PhDr. Jan Blinka

Jan Blinka nastoupil na pozici ředitele Centra paliativní péče v březnu 2024 po předchozích zkušenostech z akademického, státního i neziskového sektoru. Po studiích mezinárodních vztahů na Masarykově univerzitě v Brně se aktivně věnoval výzkumně-analytické činnosti, avšak zájem o uplatnění dovedností v praxi ho zavedl k humanitární pomoci a rozvojové spolupráci. Kariéru v tomto oboru začal na pozici dobrovolníka a postupně prošel pozicemi projektového manažera, programového manažera i vedoucího rozvojové mise u různých organizací v Česku i v zahraničí. V průběhu nich získával zkušenosti s vedením projektů, týmů i organizací. S paliativní péčí se poprvé setkal v Gruzii, kde měl na starosti dohled nad několika rozvojovými projekty zabývajícími se rozvojem dětské paliativy. Do Centra paliativní péče přináší nejen zkušenosti s managementem a hodnotovým leadershipem, ale také systémový přístup k řešení rozvojových problémů.

Alžběta Havrdová

Alžběta Havrdová

Asistentka vzdělávání Centra paliativní péče. Studuje Pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a vede skautské středisko. V Centru pomáhá také s propagací. Její snahou je být rukama a nohama Centra paliativní péče.

Mgr. Michala Chatrná

Mgr. Michala Chatrná

Koordinátorka projektu Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby. Vystudovala psychologii a sociologii na Fakultě sociálních studií v Brně. Působila v několika neziskových organizacích, kde pracovala na projektech například v oblasti odpovědnosti korporací, rozvojové spolupráce nebo transparentnosti ve veřejné správě. Pracovala jako projektová koordinátorka a HR manažerka. Vedle práce v Centru se věnuje vzdělávání a výuce jazyků.

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Zakladatel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk, program Palliative Care Education and Practice na Harvard Medical School a v roce 2019 získal stipendium nadačního fondu Abakus pro lídry v paliativní péči. V letech 2017-2023 byl vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny. Klinicky působí jako psycholog na oddělení paliativní péče Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Ing. Martina Musilová

Ing. Martina Musilová

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou. V roce 2020 se zapojila do činnosti organizace externě a od ledna 2021 převzala kompletní agendu účetnictví. Jejím cílem je nastavit systém "šitý na míru" a ukázat, že účetnictví může být aktivním pomocníkem při řešení nejen současných, ale také budoucích rozhodovacích procesů.

Eleonora Zvoníčková

Eleonora Zvoníčková

Asistentka koordinátorky vzdělávání Centra paliativní péče. Mimo jiné založila a deset let provozovala malou firmu na výrobu vtipného oblečení pro děti, pracovala jako dobrovolnice pro Post Bellum. Paliativní péče ji zajímá, chce o ní vědět víc a pomoci s tím i dalším lidem.

Mgr. Linda Havlíček Skarlandtová

Mgr. Linda Havlíček Skarlandtová

Vystudovala Public Relations na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze a sociální práci na Univerzitě Hradec Králové. Většinu svého profesního života zasvětila práci s médii, nejblíže ze všech prostředí je jí dlouhá léta kultura (konkrétně divadlo) a posledních několik let sociální oblast. V Centru paliativní péče je vedoucí komunikace a osvětových programů.

Alexandra Trochtová

Alexandra Trochtová

Po maturitě na britském gymnáziu The English College in Prague vystudovala ekonomii a sociologii v Yorku, práva na Cambridge a aplikovanou etiku na Univerzitě Karlově. Většinu pracovního života působila v české nebo zahraniční státní správě (Ministerstvo průmyslu a obchodu a velvyslanectví Velké Británie v Praze) a v neziskovém sektoru. V roce 2017 prošla dobrovolnickým výcvikem mobilního hospice Cesty domů a zároveň se na částečný úvazek stala projektovou manažerkou nově vzniklé zastřešující organizace Fórum mobilních hospiců. V letech 2018 - 2019 byla stipendistkou Nadačního fondu AVAST pro lídry v paliativní péči a od ledna 2020 je zástupkyní ředitele v Centru paliativní péče.

Mgr. Anna Tučková

Mgr. Anna Tučková

Socioložka a výzkumná pracovnice Centra paliativní péče. Studuje v doktorském programu Institutu sociálních studií FSV UK. Ve své práci se zaměřuje na prognostické uvědomování pacientů se závažným onemocněním a rozvoji paliativní péče jako profese v ČR. Vyučuje na katedře sociologie ISS FSV UK a na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Mgr. Eliška Vokřálová

Mgr. Eliška Vokřálová

Vystudovala na 3. LF UK obor všeobecné ošetřovatelství, poté pokračovala navazujícím magisterským studiem na FHS UK v oboru řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích a nyní studuje na FSV UK v doktorském studijním programu sociologie. Pracuje na pozici všeobecné sestry a v Centru paliativní péče působí především v roli koordinátorky webinářů. Současně s tím pomáhá koordinovat kurz ESPERO. Zajímá ji především paliativní péče poskytovaná konziliárními týmy v nemocničním prostředí. Ve své disertační práci se věnuje tématu sociální konstrukce jistot a nejistot v paliativní péči.

Správní rada

PaedDr. Jarmila Baudišová

předsedkyně správní rady nadačního fondu Abakus

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

emeritní rektor Univerzity Karlovy, profesor fyziologie na 2. lékařské fakultě UK

Mgr. et Ing. Matěj Lejsal

ředitel Domova Sue Ryder, vysokoškolský pedagog

Dokumenty ke stažení

Centrum paliativní péče, z. ú. bylo založeno dne 3. října 2014 PhDr. Martinem Loučkou, PhD.

Spisová značka: U 99 vedená u Městského soudu v Praze

Výstupy Centra paliativní péče - publikace
PDF / 1.6 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2022
PDF / 1.6 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2021
PDF / 1.6 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2020
PDF / 271.5 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2019
PDF / 3.2 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2019
PDF / 426 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2019
PDF / 1.6 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2018
PDF / 2.1 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2018
PDF / 32.9 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2018
PDF / 262.3 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2017
PDF / 1.2 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2017
PDF / 48.7 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2017
PDF / 256 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2016
PDF / 3.3 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2016
PDF / 57.2 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2016
PDF / 251.9 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2014–2015
PDF / 3.5 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2015
PDF / 57.8 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2015
PDF / 253.2 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon

Loga

Logo Centrum paliativní péče
ZIP / 1.9 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon