odborná analýza

Studie Potřeby dětí

Studie mapující potřeby rodin pečujících o děti s život limitujícím nebo s život ohrožujícím onemocněním s ohledem na specifičnost českého prostředí


Rodinám, jejichž děti trpí život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním, se věnuje dětská paliativní péče. V České republice je v tuto chvíli její poskytování nedostatečné a na jejím rozvoji pracuje Sekce dětské paliativní péče. Pro zlepšení stávající situace bylo potřeba zjistit, jaké jsou skutečné potřeby pečujících rodin. Proto jsme připravili studii, která potřeby těchto rodin podrobně mapuje.

Studie Potřeby dětí s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním a jejich rodin vznikla ve spolupráci se Sekcí dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP za finančního přispění Nadací Komerční banky, a.s. - Jistota a GSK. K jejímu vzniku vedla snaha získat reálná data o potřebách pečujících rodin v českém prostředí.

Dlouhodobě jsme vnímali nedostatečné povědomí o skutečných potřebách rodin, které pečují o děti s život limitujícím či život ohrožujícím onemocněním. Proto jsme se obrátili na kolegy z Centra paliativní péče a za přispění Nadačního fondu Jistota Komerční banky tak vznikla první ucelená studie, která tyto potřeby komplexně mapuje.

MUDr. Mahulena Mojžíšová, předsedkyně Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP

Brožura Potřeby dětí s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním a jejich rodin

Brožura přináší cenné informace nejen pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb a paliativní péče, ale také pro státní orgány a zdravotní pojišťovny. Brožura je přínosná také pro pečující rodiče a jejich blízké, kterým může pomoci lépe pochopit situaci ve které se rodiny nacházejí.

Výslednou studii si můžete stáhnout ve formátu PDF

Studie Potřeby dětí s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním a jejich rodin
PDF / 923.3 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon

O projektu

Název
Potřeby dětí s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním a jejich rodin
Objednavatel
Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP
Partner
Nadace Komerční banky a. s. - Jistota, GSK

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty