výzkumný projekt

Implementace programu Serious Illness Care Programme do českých nemocnic

Pro situace, kdy lékaři potřebují hovořit s pacientem o jeho onemocnění a cílech péče, byl ve Spojených státech vytvořen protokol SICP (Serious Illness Care Programme), jehož cílem je tyto konverzace usnadnit. Centrum paliativní péče implementuje tento nástroj do českého prostředí.


Studie IMPAC, kterou jsme realizovali v letech 2017 - 2019, přinesla výsledky poukazující na to, že většina pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním nemá zcela přesné informace o své prognóze a většina z nich neměla možnost hovořit se svým lékařem o péči v závěru života. Lékaři na druhé straně často vyjadřují obavy z podobných diskuzí s pacienty a necítí se na to dostatečně vybaveni.

Standardizace protokolu SICP

Protokol SICP byl vytvořen na Harvard University a jeho cílem je plošné prohloubení kompetencí zdravotníků v oblasti komunikace s těžce nemocnými pacienty. Intervence zahrnuje identifikaci potřebných pacientů, vyškolení lékařů v použití komunikačního protokolu, přípravu pacientů a jejich rodin na rozhovor a zápis výstupů rozhovoru do pacientské dokumentace. Během intervence je využíván strukturovaný komunikační protokol, který slouží jako nástroj pro vedení rozhovorů o cílech péče a pro plánování péče vytvořený specificky pro tento účel.

Program SICP byl adaptován pro použití ve Velké Británii, na Novém Zélandu a v Kanadě. Kromě adaptací programu pro lokální použití v dalších zemích byly také vytvořeny adaptace pro použití v pediatrii a na urgentním příjmu. Verze programu SICP pro využití v pediatrii byla vytvořena odborníky v Dana Faber Cancer Insitutu v Bostonu. 

Protokol pomáhá lékařům odpovídat třeba na následující otázku: “Mám ještě podstoupit další linii chemoterapie za cenu vedlejších nežádoucích účinků nebo mám raději zbytek sil investovat do jiných priorit i za cenu kratšího života?”

Pro tento rozhovor je vytvořený konkrétní protokol, který přeložíme a vytvoříme vzdělávací program, který vyškolí personál v nemocnicích v jeho používání. Důležité je to, že se nejedná o specializovanou dovednost paliativních expertů, tento rozhovor by měl umět vést každý lékař, který se věnuje vážně nemocným pacientům. 

Projekt SICP-CZ se skládá z několika fází, které na sebe navazují. Jedná se o následující fáze:

  1. fáze projektu - překlad a standardizace protokolu pro české prostředí
  2. fáze projektu - vytvoření vzdělávacího programu 
  3. fáze projektu - testování nástroje v praxi
     

První fáze

V první fázi projektu byl protokol přeložen a posouzen odborným panelem, kterého se zúčastnili přední čeští odborníci na komunikaci s pacienty s život ohrožujícím onemocněním. Na protokol jsme dále také získali zpětnou vazbu od pacientů a rodičů nevyléčitelně nemocných dětí, kteřího se k jeho znění mohli vyjádřit.

Druhá fáze

Ve druhé fázi byl vytvořen vzdělávací program ESPERO+, v rámci kterého se lékaři s protokolem mohou seznámit. První skupina vyškolených lékařů využívá nyní nástroj v praxi a následně od nich sebereme zpětnou vazbu.

O projektu

Název
SICP_cz
Realizace
2021 - 2023
Partner/Dotace
Nadace Benetheo

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty