Společný projekt se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy

Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby

Výjezdy záchranky k terminálně nemocným - mohlo by to být i jinak?


V Praze dojde ročně k asi 7.300 úmrtím z důvodu očekávatelného vývoje nevyléčitelného onemocnění. K polovině z těchto očekávatelných úmrtí dojde za hospitalizace. Dvěma třetinám očekávaných úmrtí v nemocnici předchází výjezd zdravotnické záchranné služby (ZZS). Je to 2300 pacientů za rok, u nichž je užitek z krátké hospitalizace na konci života sporný a většina z nich by raději své poslední hodiny a dny strávili doma mezi svými namísto lůžka intenzivní péče v nemocnici. Proč se to tedy neděje a končí na poslední hodiny a dny v nemocnici na akutním lůžku?

Průběh terminální fáze onemocnění a i konec života mívá předvídatelný průběh, nicméně pacienti a mnohem častěji jejich pečující blízcí jsou konfrontováni s náhlými stavy, které jim působí pocit bezmoci. Zároveň celosvětové snižování dostupnosti lékařů primární péče včetně možnosti telefonické konzultace vede k častější aktivaci záchranné služby. Posádka se tak mnohdy ocitá v situaci, na kterou není připravována a může se cítit nepatřičně. Neznamená to ale, že by postupy přednemocniční neodkladné péče byly s tou paliativní v protikladu. Naopak mohou se dobře doplňovat.

MUDr. Tomáš Julák, lékař záchranky a anesteziolog, ve své atestační práci v oboru paliativní medicína (2019)

O co v projektu jde

Projekt má dvě hlavní větve - výzkumnou a realizační.

Výzkumná část projektu

V rámci výzkumné fáze jsme provedli pilotní ověření screeningového nástroje, který by měl pacienty se sníženým benefitem z akutní hospitalizace a zvýšenou potřebou paliativní péče pomoci přesně a bezpečně identifikovat už v době tísňového volání na linku 155. Nástroj jsme pojmenovali Rapid-PCST a po statistické analýze jeho úspěšnosti ho budeme - jako první na světě - publikovat pro použití v dalších záchranných systémech. V rámci projektu se podařilo navázat velmi úspěšnou spolupráci se všemi pražskými nemocnicemi vyššího typu, včetně všech, které disponují konziliárním týmem paliativní péče.

Realizační část projektu

V rámci realizační části projektu jsou od července roku 2021 všechna volání na tísňovou linku 155 v Praze posuzována podle nástroje Rapid-PCST. V případě, že je záchranná služba volána k pacientovi, který splnil kritéria pro zařazení do projektu, disponuje zdravotnické operační středisko zcela novými možnostmi, jak tuto tísňovou výzvu řešit jinak než prostým převozem do nemocnice. Velmi úspěšná je spolupráce s domácím hospicem Cesta domů, který nově umožňuje akutní příjmy pacientů z terénu přímo z rukou záchranné služby. Všechny tyto aktivity se řídí klinickým doporučeným postupem, který schválilo vedení ZZS hl. m. Prahy.

Mezinárodní online sympozium

V úterý 18. ledna proběhlo mezinárodní online sympozium, jehož hlavní výzva zněla: jak reagovat na potřeby pacientů na konci života, kteří mohou potřebovat akutní péči, ale přínos jejich přesunu do nemocnice může být omezený?
Na sympozium (v angličtině) se můžete podívat ze záznamu

Očima pacientů

„..velmi klidně, vlastně....měla jsem pocit, že je o mě postaráno. Jako o volajícího, že mě někdo poslouchá, že někdo na druhé straně, a že rozumí tomu, co mu říkám, když jsem řekla, že je maminka v paliativní péči a nepřeje si převoz do nemocnice.“ (volající na tísňovou linku 155, respondentka výzkumu č. R16)

„Oproti těm obavám si myslím, že ten přístup byl nadstandardní řekla bych. Ten pán jako na tý lince mě uklidňoval vlastně už po tom telefonu. Aniž bych já mu řekla tuhletu svoji obavu z toho, že prostě samozřejmě jsme v týhletý fázi nemoci, a vlastně nemá pro nás hodnotu, když bude někoho někam odvážet do nemocnice, tak já bych si to netroufla před ním říct vůbec jako nahlas, ale on sám se takhle vyslovil. Že prostě chápe, že by bylo nejrozumnější, kdyby tu maminku nikdo teď nikam jako netransportoval a byla jí ta péče dál poskytnuta doma. Takže v tom byl sám od počátku okamžitě, jako chápal, což mě jako překvapilo mile a snažil se.” (volající na tísňovou linku 155, respondentka výzkumu č. R53)

„Tu pani operátorku, tu si taky hrozně cením, taky jí vysoko hodnotím, protože ta mě… jednak mě uklidňovala, protože jsem samozřejmě brečela, a ona tak laskavě a klidně se mnou hovořila a takový informace který mi dávala byly… nebylo to rozvláčný žádný. Bylo to úplně jasný ale hrozně mě taková zklidňujícím dojmem to na mě působila a laskavá a moc moc hodná, moc hodná.“ (volající na tísňovou linku 155, respondentka výzkumu č. R8)

Konkrétní výstupy projektu

 • Jako první na světě jsme provedli rozsáhlou analýzu publikované vědecké literatury na téma paliativních pacientů v péči záchranné služby a tuto analýzu pod názvem “Approaching the End of Their Lives Under Blue Lights and Sirens – Scoping Review” jsme publikovali v prestižním časopise Journal of Pain and Symptom Management.

 • Náš projekt si získal trvalý mezinárodní zájem, jehož hmatatelným výsledkem bylo mezinárodní online sympozium (záznam ke shlédnutí), kterého se kromě našeho týmu účastnily vedoucí paliativních programů na záchranné službě v Londýně Georgina Murphy-Jones a v kanadském Halifaxu Alix Carter. Sympozium bylo doprovozeno příspěvkem na webu EAPC, který vzbudil velký mezinárodní ohlas.

 • Důležitým výstupem projektu je také konsensuální metodický pokyn Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, který na základě zkušeností z projektu definuje dobrou praxi péče o paliativně relevantní pacienty v prostředí zdravotnických záchranných služeb a urgentních příjmů v nemocnicích.

 • V době 07/2021 - 07/2022 pilotní testování zařazení výjezdové skupiny paliatra do provozu ZZS HMP (pouze čtvrteční denní směna). Paliatrem obsazeno 26 směn, realizováno 44 výjezdů. Využívání výjezdové skupiny paliatra vedlo k významně častějšímu zaléčení pacienta a ponechání doma ve srovnání s běžnými výjezdy ZZS k identifikovaným pacientům, ale průměrný počet výjezdů <2 za 12h směnu se neukázal efektivním využitím erudice lékaře ani finančních prostředků.

 • Inspirováni britským a kanadským modelem připravujeme pro české prostředí specializovaný kurz Paliativní péče v prostředí urgentní medicíny.

 • Na Evropském kongresu paliativní medicíny v roce 2023 budeme připravovat celý přednáškový blok věnovaný paliativní péči v prostředí ZZS.

 • Od 11/2021 má ZZS HMP možnost předávat identivikované pacienty návštěvní službě ambulance paliativní medicíny Cesta domů přímo z terénu.

 • Vytvořeny podmínky pro (dosud nevyužívané) elektronické avizování pacientů paliativním týmům v těch nemocnicích, kde jsou k dispozici (VFN, FNKV, FNM, ÚVN).

 • Vytvořeny podmínky pro (dosud nevyužívanou) možnost předávání pacientů do lůžkových hospiců.

Další kroky v projektu

 • Proběhla statistická analýza 290 případů identifikovaných pacientů a chystáme publikaci výsledků.
 • Dále proběhla kvalitativní ex-post analýza kontextu 30 volání na tísňovou linku, kterou budeme také publikovat.
 • V rámci víceletého projektu, podpořeného Nadací Komerční banky Jistota, dostanou v následujících letech tři krajské ZZS od Centra paliativní péče metodickou podporu v zavádění principů paliativní péče do své činnosti a dojde k síťování paliativních iniciativ mezi kraji.

Dokumenty k dalšímu čtení

Konsensuální doporučení SUMMK a ČSPM pro péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny
PDF / 823.6 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Doporučení Evropské společnosti urgentní medicíny (EUSEM) pro paliativní péči pro dospělé na odděleních urgentního příjmu
PDF / 255.2 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Situační zpráva - Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby (06/2020)
PDF / 448.9 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Kazuistický článek - Jak těžké je změnit trajektorii pacientů s terminální progresí nevyléčitelného onemocnění v péči ZZS?
PDF / 72.7 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Prezentace pro Metropolitní zdravotnický kongres paliativní péče (06/2022)
PDF / 1.3 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Identifikace paliativně relevantních pacientů - prezentace pro 21. Brněnské dny urgentní medicíny (04/2022)
PDF / 603.6 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Systém paliativní péče v ČR​ - prezentace pro 21. Brněnské dny urgentní medicíny (04/2022)
PDF / 870.7 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon

Autorem fotografie je Jaromír Chalabala, děkujeme za její poskytnutí.

O projektu

Název
Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby
Partner
Zdravotnická záchranná služba Hlavního města Prahy
Realizace
začátek realizace 2019

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty