stipendijní program

Rozvoj charitní domácí hospicové péče

Projekt podpořený NF AVAST zaměřený na podporu rozvoje charitní domácí hospicové péče.


Cílem projektu je rozšířit síť charitní domácí hospicové péče, která rozsahem a kvalitou péče odpovídá modelu mobilní specializované paliativní péče v jejím aktuálně navrženém pojetí. V rámci projektu bude tento cíl naplněn skrze pilotní projekty ve čtyřech charitních střediscích. Projektů se účastní Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava, Charita Zábřeh a Oblastní charita Znojmo.

První fáze projektu

Charita ČR má velký potenciál k tomu, aby rozšířila území, kde je dostupná mobilní specializovaná paliativní péče. Podpora vybraných charit, je zaměřená v prvním roce na pomoc při řešení problému spojených se splněním podmínek pro nasmlouvání odbornosti 926. Stěžejními úkoly jsou získat lékaře paliatra a dostatek zdravotních sester. Nastavit systém fungování samostatného střediska charitní DHP a jeho dobrou spolupráci s charitní ošetřovatelskou službou.

Druhý rok

V druhém roce budou charity připravené požádat o nasmlouvání odbornosti. Dalším cílem programu je i sdílení dobré praxe, kdy budou pracovníci charit své zkušenosti sdílet s dalšími charitními organizacemi a posouvat tak rozvoj charitní domácí hospicové péče dopředu. 

O projektu

Název
Rozvoj charitní domácí hospicové péče
Počet účastníků
čtyři charitní organizace
Partner
Nadační fond Avast
Realizace
2018 - 2019

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty