rozvojový program

Spolu až do konce 2019 – 2021

Jsme odbornými garanty projektu zavádění paliativní péče do českých nemocnic.


Každý rok zemře v českých nemocnicích velký počet pacientů, jejichž úmrtí jsou způsobená chronickým onemocněním a tedy očekávaná. Zajištění paliativní péče o tyto pacienty je stěžejní složkou rozvíjejícího se systému komplexní zdravotní péče o umírající v České republice. Na konci roku 2018 bylo v grantovém řízení vybráno 7 nemocnic z celé České republiky, které získaly na následující dva roky podporu Abakus - nadační fond zakladatelů Avastu na rozvoj paliativní péče v nemocniční prostředí.

Setkání a konference

Součástí programu Spolu až do konce 2019 – 2021 jsou 4 setkání podpořených nemocnic a 2 konference, jejichž odborný program je Centrem paliativní péče garantován. Cílem jednotlivých setkávání je vzdělávání nemocničních týmů zejména v prezentaci své práce, advokacii paliativní péče, leadershipu a manažerských dovednostech. Stejně, ne-li více důležitá je však možnost reflexe, sdílení zkušeností a motivace a vytváření sítě lidí se stejným zájmem.

Mentoringový program

V rámci programu Spolu až do konce 2019–2021 koordinujeme mentoringový program, během něhož mohou nemocnice využívat pravidelných konzultací se zkušenými profesionály, kteří se dlouhodobě zabývají paliativní péčí a její advokacií.

Výzkum

Během programu Spolu až do konce 2019–2021 realizuje Centrum paliativní péče výzkum, jehož cílem je zmapovat rozvoj nemocniční paliativní péče v ČR, analyzovat překážky, se kterými se nemocnice při zavádění paliativní péče potýkají a reflektovat vliv jednotlivých institucí, které se na rozšiřování tohoto oboru podílejí. Výsledkem výzkumu by měl být stručný a jasný soubor doporučení, jak nejlépe postupovat při zakládání nemocničního paliativního týmu.

O projektu

Název
Spolu až do konce 2019 – 2021
Partner
Abakus - nadační fond zakladatelů Avastu
Realizace
2019 - 2021

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty