O webu

Redesign webu Centra paliativní péče proběhl počátkem roku 2018. Jeho autorem je Libor Vaněk.

Fotografie

Fotografie použité v sekci „Podpořte nás“ a „O paliativní péči“ a několik dalších bylo pořízeno v Centru podpůrné a paliativní péče, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Další fotografie pochází z Hospice Dobrého pastýře v Čerčanech, z Interního oddělení Strahov VFNCesty domů a Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici

Autorem většiny fotografií je Milan Jaroš.

Speciální poděkování patří MUDr. Ondřeji Kopeckému, MUDr. MgA. Kateřině Rusinové, PhD. a MUDr. Jindřichu Polívkovi.

Všechny osoby na fotografiích poskytly svůj souhlas.

Design

Autorem grafické podoby webu je Jakub Sodomka (SDMK.design), který část své kapacity věnoval pro bono. Děkujeme!

Písmo

Na webu je použito písmo Sofia Pro, které navrhnul Olivier Gourvat (Mostardesign).

Použité technologie

Vue.js / Nuxt.js / Drupal 8 Contenta