mezinárodní projekt

Reflexe péče o umírající v době pandemie - mezinárodní projekt iLIVE

Mapujeme dopady pandemie covid-19 na péči o umírající pacienty.


Pandemie nemoci covid-19 ochromila fungování společnosti. Vlády ve většině zemí přistoupily k drastickým epidemiologickým opatřením, aby zamezily přetížení zdravotnického systému. Poskytovatelé zdravotní péče se začali potýkat s mnoha výzvami - zákaz návštěv, omezení některých výkonů, ale také nedostatek lůžek a zdravotního materiálu. Jakým způsobem se toto podepisuje na péči o umírající pacienty?

Na výzvu kolegů z univerzity v Amsterdamu jsme se zapojili do mezinárodního průzkumu reflexe péče o umírající během pandemie covid-19, který probíhá v rámci evropského projektu iLIVE v 18 zemích na celém světě. Naším cílem je zjistit, jak se pandemie podepsala na péči o umírající nemocné v České republice a srovnat naše výsledky s dalšími evropskými zeměmi, kde výzkum paralelně probíhá.

Připravili jsme českou variantu dotazníků pro zdravotníky a pro pozůstalé. Dotazník se vždy zabývá úmrtím jednoho konkrétního pacienta, zdravotníci ho tedy mohou vyplnit i opakovaně. Dotazníky jsou dostupné online a jsou mezi cílovou skupinu šířeny prostřednictvím sociálních sítí, spolupracujících médiíí a odborných společností České lékařské komory.

Po skončení první vlny pandemie v České republice jsme získali reflexi od 136 zdravotníků a 27 pozůstalých. Většina dotazníků byla vyplněna zdravotními sestrami (58 %). Reflexe první vlny ukázala, že kvůli pandemii byla významně omezena péče u 10 % pacientů. Návštěvy umírajících nebyly povoleny u 59 % pacientů z tohoto souboru.

Zákaz návštěv byl opravdu šokující pro obě strany, velice traumatizující a nespravedlivý.

Personál domova se k situaci postavil velmi statečně a i při vrcholu protikoronavirových opatření nám po celých pět dní před smrtí umožnil návštěvy (nemožné měsíc předtím i mnoho měsíců poté), a to bez omezení času i počtu lidí.

Vzhledem k tomu, že situace i nadále zůstává závažná a pandemie nemoci covid-19 stále pokračuje, dotazník je opět otevřený k vyplnění. Chtěli bychom Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, pokud jste v době trvání nouzového stavu pečovali o umírající pacienty, nebo pokud Vám v této době někdo z Vašich blízkých zemřel. 
Prosíme také o sdílení mezi kolegy a přátele, pokud víte, že se dostali do kontaktu s umírajícími pacienty během pandemie. Dotazník se týká i pacientů, kteří nebyli nakažení nemocí covid-19.

Děkujeme za pomoc s realizací projektu. 

Poster Karolíny Vlčkové oceněný na konferenci EAPC 2021

An online survey among health care professionals about end-of-life care for patients dying during the first and the second wave
PDF / 121.1 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon

Výherní poster konference EAPC 2022

Impact of visiting restrictions in care or dying patients on healthcare professionals´quality of life
PDF / 767 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon

Prezentace Karolíny Vlčkové: Umírání v době pandemie

Umírání v době pandemie
PDF / 1.4 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon

O projektu

Název
Reflexe péče o umírající v době pandemie - mezinárodní projekt iLIVE
Období sběru dat
3. 6. 2020 - 27. 8. 2020 (1. vlna)
Počet účastníků
163
Počet vyplněných dotazníků
169

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty