Archiv webinářů

Webináře pořádáme od roku 2014. Zde najdete jejich archiv. U vybraných webinářů je k dispozici záznam ke shlédnutí.

Transpersonální prožitky spojené se smrtí a umíráním: zážitky sdílené smrti

Mgr. et Mgr. Margareta Johnová

Psycholog, působí v organizaci Diabasis a FOD Klokánek

Mobilní specializovaná paliativní péče a domácí péče – podobnosti a rozdíly

prim. MUDr. Irena Závadová

vedoucí zdravotnického týmu Cesty domů

Nezahájení a odstoupení od léčby – právní pohled

JUDr. Barbora Vráblová, MA

Advokátní kancelář MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Podpora pozůstalých rodičů v mobilní hospicové péči

Doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

docentka Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Jak nedělat příliš mnoho ani příliš málo? Role praktika v závěru života geriatrického pacienta

MUDr. Zdeněk Kalvach

internista, geriatr, publicista, předseda správní rady Cesty domů

Koncepce paliativní péče pro Kraj Vysočina

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

krajský koordinátor pro paliativní péči, Kraj Vysočina, a primář Mobilního hospice sv. Zdislavy, Třebíč

Umírání a smrt: naplnění pravidel islámu v nemuslimském prostředí

Martin Klapetek, Ph.D.

odborný asistent na Katedře filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Závěr života pacientů v péči praktického lékaře

MUDr. Šárka Hrušáková, MUDr. Adam Houska

praktická lékařka ordinující v Praze; kmenový lékař mobilního hospice Cesta domů v Praze