Archiv webinářů

Webináře pořádáme od roku 2014. Zde najdete jejich archiv. U vybraných webinářů je k dispozici záznam ke shlédnutí.

Depression and Depressive Symptoms in Patients with Advanced Cancer

Elene Janberidze MD, PhD

Chief Researcher of Department of Gerontology and Palliative Medicine on Tbilisi State University and visiting Post-Doc researcher, 3. LF UK in Prague

Měření kvality života v paliativní péči

Mgr. Karolína Vlčková

výzkumnice Centra paliativní péče a lektorka 3. LF

Představení organizace Dlouhá cesta

Ing. Jana Horáková

koordinátorka projektu Nejste sami

Paliativní praktik

MUDr. Adam Houska

Výzkumný pracovník Centra paliativní péče, lékař v mobilním hospici Cesta domů.

Možnosti léčebného konopí v paliativní péči

MUDr. Ondřej Sláma, PhD.

vedoucí ambulance podpůrné a paliativní onkologie na Masarykově onkologickém ústavu v Brně

Advokacie v hospicové a paliativní péči

Mgr. Lenka Váňová, PhD.

koordinátorka programů pro veřejnost v Cestě Domů

Transpersonální prožitky spojené se smrtí a umíráním: zážitky sdílené smrti

Mgr. et Mgr. Margareta Johnová

Psycholog, působí v organizaci Diabasis a FOD Klokánek

Mobilní specializovaná paliativní péče a domácí péče – podobnosti a rozdíly

prim. MUDr. Irena Závadová

vedoucí zdravotnického týmu Cesty domů