Archiv webinářů

Webináře pořádáme od roku 2014. Zde najdete jejich archiv. U vybraných webinářů je k dispozici záznam ke shlédnutí.

Představení organizace Dlouhá cesta

Ing. Jana Horáková

koordinátorka projektu Nejste sami

Paliativní praktik

MUDr. Adam Houska

Výzkumný pracovník Centra paliativní péče, lékař v mobilním hospici Cesta domů.

Možnosti léčebného konopí v paliativní péči

MUDr. Ondřej Sláma, PhD.

vedoucí ambulance podpůrné a paliativní onkologie na Masarykově onkologickém ústavu v Brně

Advokacie v hospicové a paliativní péči

Mgr. Lenka Váňová, PhD.

koordinátorka programů pro veřejnost v Cestě Domů

Transpersonální prožitky spojené se smrtí a umíráním: zážitky sdílené smrti

Mgr. et Mgr. Margareta Johnová

Psycholog, působí v organizaci Diabasis a FOD Klokánek

Mobilní specializovaná paliativní péče a domácí péče – podobnosti a rozdíly

prim. MUDr. Irena Závadová

vedoucí zdravotnického týmu Cesty domů

Nezahájení a odstoupení od léčby – právní pohled

JUDr. Barbora Vráblová, MA

Advokátní kancelář MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Podpora pozůstalých rodičů v mobilní hospicové péči

Doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

docentka Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě