Archiv webinářů

Webináře pořádáme od roku 2014. Zde najdete jejich archiv. U vybraných webinářů je k dispozici záznam ke shlédnutí.

Psychologické aspekty komunikace v paliativní péči

Mgr. et Bc. Tereza Závadská

Krizová interventka, poradkyně pro pozůstalé, psycholožka

Sexualita v paliativní péči

PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA

Psycholožka a vysokoškolská pedagožka

Využití aromaterapie u onkologicky nemocných pacientů v paliativní péči

Mgr. Jana Urbanová

aromaterapeutka a terapeutka metody EFT

Proč to měřit složitě aneb systémové hodnocení kvality hospicové péče

Mgr. Anna Tučková

výzkumná pracovnice Centra paliativní péče

Poskytování komplexní paliativní péče v mobilním hospici

prim. MUDr. Eva Hegmonová

lékařka

Pozice koordinátora paliativní péče v sociálních službách - role, kompetence a specifika

Mgr. Věra Vodičková

Koordinátorka paliativní péče v Domově Sue Ryder

Paliativní péče v kontextu urgentní medicíny

Mgr. Marek Uhlíř, Kateřina Čechová, Dis.

operátor Zdravotnického operačního střediska ZZS HMP, záchranářka ZZS HMP

Rozhodování o zdravotní péči v závěru života – aktuální poznatky a inspirace pro praxi

doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Docentka psychologie na Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně