Archiv webinářů

Webináře pořádáme od roku 2014. Zde najdete jejich archiv. U vybraných webinářů je k dispozici záznam ke shlédnutí.

Poskytování komplexní paliativní péče v mobilním hospici

prim. MUDr. Eva Hegmonová

lékařka

Pozice koordinátora paliativní péče v sociálních službách - role, kompetence a specifika

Mgr. Věra Vodičková

Koordinátorka paliativní péče v Domově Sue Ryder

Paliativní péče v kontextu urgentní medicíny

Mgr. Marek Uhlíř, Kateřina Čechová, Dis.

operátor Zdravotnického operačního střediska ZZS HMP, záchranářka ZZS HMP

Rozhodování o zdravotní péči v závěru života – aktuální poznatky a inspirace pro praxi

doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Docentka psychologie na Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Reflexní terapie plosek nohou a její využití v paliativní péči

Mgr. David Havlíček

Fyzioterapeut

Ambulance a stacionář paliativní péče v nemocnici

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

onkolog, paliatr, vedoucí lékař Centra paliativní péče MOÚ Brno

Specifika hospicové péče o pacienta s ALS

MUDr. Petra Klimecká, MUDr. Petra Řeháčková, Bc. Martina Vojtíšková, Mgr. Dagmar Pelcová, DiS., Mgr. Martina Vondrová

Členky týmu Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích