Archiv webinářů

Webináře pořádáme od roku 2014. Zde najdete jejich archiv. U vybraných webinářů je k dispozici záznam ke shlédnutí.

Ambulance a stacionář paliativní péče v nemocnici

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

onkolog, paliatr, vedoucí lékař Centra paliativní péče MOÚ Brno

Specifika hospicové péče o pacienta s ALS

MUDr. Petra Klimecká, MUDr. Petra Řeháčková, Bc. Martina Vojtíšková, Mgr. Dagmar Pelcová, DiS., Mgr. Martina Vondrová

Členky týmu Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích

Aromaterapie v paliativní péči

Mgr. Jana Urbanová

Aromaterapeutka a terapeutka metody EFT

To nejlepší z EAPC 2022

Mgr. Karolína Vlčková

výzkumná pracovnice Centra paliativní péče

Dům pro Julii – první dětský hospic v České republice

Mgr. Radka Vernerová

zakladatelka a ředitelka organizace Dům pro Julii, z. ú.

Praktický průvodce rozšíření péče o děti a jejich rodiny v již zavedeném fungujícím domácím hospici

Mgr. Jitka Kosíková

specializovaná dětská sestra a spoluvedoucí Domácího hospice sv. Michaela v Poličce

Ekonomické výhody integrace specializované paliativní péče - seznamte se s výsledky studií.

MUDr. Zuzana Křemenová

lékařka, internistka, paliatr

Divadlo v paliativní péči

MgA. Michaela Váňová

Herečka, lektorka a divadelní režisérka