Odborná analýza

Poskytování dětské paliativní péče v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost a v dětských lůžkových zařízeních

Analýza postojů a informovanosti lékařů v oblasti dětské paliativní péče a jejich zkušeností s poskytováním dětské paliativní péče na jejich pracovišti.


Analýza nabízí ucelený pohled na současnou situaci v oblasti poskytování dětské paliativní péče v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost a v dětských lůžkových zařízeních v České republice. Jedná se o první analýzu tohoto typu, která mapuje připravenost a schopnost dětských lékařů přijmout do péče dítě s život limitujícím nebo s život omezujícím onemocněním a poskytnout jim adekvátní paliativní péči. Studie také mapuje postoje dětských lékařů a jejich  informovanost v oblasti dětské paliativní péče.

Věřím, že uveřejnění této analýzy bude dalším důležitým střípkem do mozaiky aktivit, které povedou k tomu, aby paliativní péče byla zcela nedílnou a samozřejmou součástí systému péče jak o děti, které mají závažné život zkracující onemocnění, tak o jejich pečující.

MUDr. Mahulena Exnerová, primářka dětského oddělení nemocnice v Hořovicích

Analýza byla vypracována pro Sekci dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, z.s. a proběhla formou dvou dotazníkových šetření. První dotazníkové šetření bylo zaměřeno na praktické lékaře pro děti a dorost. Dotazník vyplnilo celkem 340 respondentů (návratnost 21,3 %). Druhé dotazníkové šetření bylo zaměřeno na lékaře poskytující péči dětským pacientům, kteří jsou hospitalizováni v nemocnici a zúčastnilo se ho 86 respondentů (návratnost 36,4 %).

Lepší pochopení postojů a informovanosti lékařů v dětské paliativní péči je nezbytným předpokladem pro posílení spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli péče na různých úrovních a ve výsledku může vést ke zlepšení péče, která je dětem s paliativními potřebami a jejich rodinám v České republice poskytována.

Výsledky analýzy poukazují na to, že jak praktičtí lékaři pro děti a dorost, tak lékaři pracující na dětských odděleních v nemocnicích si uvědomují potřebu poskytování dětské paliativní péče, ale také její nedostatečnou dostupnost v rámci České republiky.

O projektu

Název
Poskytování dětské paliativní péče v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost a v dětských lůžkových zařízeních
Zadavatel/Partner
Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, z.s
Realizace
2019-2020

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty