Kurz pro pracovníky v sociálních službách

Paleta

Třídenní kurz paliativní péče určený výhradně pracovníkům v sociálních službách. Kurz zpracovává téma poskytování paliativní péče v sociálních službách teoreticky i formou zážitkové pedagogiky. Tento kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu dvaceti čtyř vyučovacích hodin.

Information icon Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí

Anotace

Kurz se v úvodu věnuje definici poskytování paliativní péče, kterou poté přenáší do poskytování péče v praxi. Jedním z hlavních témat je komunikace s klientem a jeho rodinou. Část kurzu je věnována poskytování paliativní péče klientům s poruchou kognitivních funkcí a obšírněji zpracovává i téma potřeb rodiny klienta. Debriefingem kazuistik účastníci prozkoumávají praktické poskytování paliativní péče. Kurz je zakončen tématem sebepéče pracujících s nevyléčitelně nemocnými klienty.

Program

1. den 9:00 - 17:00

 • Úvod do kurzu
 • Hra Řekni mi
 • Úvod do paliativní péče
 • Komunikace
 • Nácvik komunikačních dovedností

2. den 9:00 - 17:00

 • Komunikace podle Průvodce budoucí péčí
 • Péče o klienta s poruchou kognitivních funkcí I.
 • Péče o klienta s poruchou kognitivních funkcí II.
 • Rodina klienta v paliativní péči I.

3. den 9:00 - 16:00

 • Rodina klienta v paliativní péči II.
 • Práce s kazuistikami formou debriefingu
 • Péče o klienta v závěru života
 • Sebepéče
 • Závěr kurzu

Časy ukončení kurzu v jednotlivých dnech se mohou měnit - dle aktuálního složení programu kurzu.

Termíny a registrace

Calendar icon

hledáme termín v roce 2025

Information icon

Cena: 7 700 Kč za osobu (cena je osvobozena od DPH, cena zahrnuje občerstvení, které si tímto hradí sám účastník kurzu)

 

Storno podmínky
Při odhlášení z kurzu ve lhůtě 7 - 30 dní před jeho konáním vracíme 60 % z ceny kurzu, při odhlášení 7 a méně dní před akcí činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Při neobsazení kurzu 4 týdny před jeho realizací bude kurz zrušen. V tomto případě Vám vrátíme 100% uhrazené zálohy nebo Vám nabídneme jiný termín kurzu.

Podmínky pro vydání certifikátu

Absolvování minimálně 90% výukových hodin a zaplacení kurzovného.

Kontakt: vzdelavani@paliativnicentrum.cz

Kurz na klíč

Kurz realizujeme i na klíč

Kurz můžeme připravit a realizovat přímo ve Vašem zařízení. Maximální počet účastníků je 25. 

Cena: 126 500 Kč, cena je osvobozena od DPH.

V případě zájmu nám napište na vzdelavani@paliativnicentrum.cz

Lektorky

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Je absolventkou stipendijního programu Abakus pro paliativní péči.

Mgr. Adéla Novotná, MBA

Mgr. Adéla Novotná, MBA

Vystudovala vysokou školu v oboru všeobecná sestra a dál pokračovala v navazujícím magisterském studiu v oboru paliativní péče a geriatrie. Zahraniční zkušenost v oboru získala v Norsku, kde v rámci pracovní stáže pracovala v sociálních službách. Po studiu zamířila do urgentní medicíny na oddělení ARO. V sociálních službách pracuje osmým rokem na pozici manažerka zdravotně sociální péče. Je životní optimista, má ráda výzvy, multioborovou spolupráci a smysluplnou diskusi s cílem dělat věci lépe.

Mgr. Martina Primaková, MBA

Mgr. Martina Primaková, MBA

Vystudovala zdravotně sociální fakultu, obor Rehabilitační, psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, poté pedagogickou fakultu, obor andragogiku. V sociálních službách začínala jako pracovnice v přímé péči u lidí se zdravotním postižením. Od roku 2015 se věnuje práci se seniory, nejprve ve společnosti Ledax o.p.s. jako vedoucí pečovatelské služby a sociální pracovnice, od roku 2017 v CSS Emausy s.r.o. jako ředitelka Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Od roku 2020 působí v CSS Emausy také v roli koordinátorky paliativní péče. V Domově pro seniory a domově se zvláštním režimem se podílí na implementaci a rozvoji paliativní péče.

Bc. Martina Janatková, DiS.

Bc. Martina Janatková, DiS.

Všeobecná sestra se specializací v oboru psychiatrie. Zástupkyně ředitele Sociálních služeb města Jičína, kde 18 let působila na pozici vrchní sestry Domova pro seniory a stála v roce 2004 u začátku poskytování paliativní péče v DPS. Paliativní péči se intenzivně věnuje téměř 20 let, a to nejen v DPS, ale i jako lektorka a mentorka v rámci několika projektů se zaměřením na poskytování kvalitní paliativní péče v terénním prostředí a v domovech pro seniory. Je absolventkou terapeutických výcviků v systematických konstelacích a práci s traumatem. 

Mgr. Renáta Nentvichová Novotná

Mgr. Renáta Nentvichová Novotná

Sociální pracovnice s dlouholetou zkušeností v oblasti péče o seniory. S cílovou seniorskou skupinou se profesně setkáva v rámci dobrovolnictví od roku 1998. Je ředitelkou Komunitního centra pro seniory v Čelákovicích. Působí také jako certifikovaná lektorka Validace podle Naomi Feil, certifikaci získala v letech 2010-2013 ve Vídni. Stála u založení  Reminiscenčnío centra, z.s. Je frekventantkou terapeutického výcviku.