Kurz komunikačních dovedností

Komunikační ELNEC

Komunikační ELNEC je vedle ELNECu Core a Geri ELNECu další kurzem vedeným v duchu sestry sestrám. V předešlých kurzech Core a Geri jsme se zabývali tématikou poskytování paliativní péče komplexně. Komunikační ELNEC navazuje na tyto poznatky a klade si za cíl prohloubit komunikační dovednosti v jednotlivých oblastech péče.

Information icon Kurz pro všechny profese multidisciplinárního paliativního týmu

O kurzu

Obsah kurzu odpovídá mezinárodní licenci programu ELNEC. Kurz je tvořen z 30 % teorii a 70 % tvoří nácvik komunikačních situací. Kurz je dvoudenní a pořádáme ho pro jednotlivce i na klíč.

Chcete se na něco zeptat? Napište nám na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

Komunikační ELNEC na klíč

Kurz realizujeme i na klíč
Kurz můžeme připravit a realizovat přímo ve Vašem zařízení. Maximální počet účastníků je 24. 

Cena: 100 000 Kč (cena je včetně DPH)

V případě zájmu nám napište na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

Moduly

1. Úvod do komunikace
O čem můžeme s rodinou a pacientem komunikovat? Jak se v těchto rozhovorech neztratit a jaké komunikační techniky a protokoly lze použít? První modul přináší teoretický balíček, který v dalších modulech budeme prakticky používat.

2. Komunikace o symptomech (Fyzické aspekty péče)
V tomto modulu představujeme, jak vést rozhovory o symptomech, nežádoucích účincích či mýtech o opiátech. Také jak připravit pacienta i rodinu na důležitý rozhovor o příznacích, tak aby pro ně byl přínosem.

3. Komunikace psychologických a psychiatrických aspektů
Komunikace s pacienty s problémovým chováním, psychickým onemocněním či s pacientem, který chce zemřít má svá specifika, kterým se tento modul věnuje. Zaměříme se na zásady, odlišnosti či omyly a využití komunikačních technik.

4. Rodinná konference
Komunikace a spolupráce s rodinou pacienta je nezbytnou součástí paliativní péče. V tomto modulu se budeme věnovat nejen přípravě a průběhu rodinných konferencí, ale zaměříme se také na jejich přínos v kontextu komplexní péče.

5. Komunikace o duchovních a kulturních potřebách
V poslední fázi života se u většiny lidí otevírají otázky spojené se smyslem života a naší spiritualitou. Ukážeme si, jak rozhovor o duchovních potřebách vést a jak velký význam pro člověka může mít. V rámci komplexního přístupu je nezbytné, abychom se nad našimi pacienty zamýšleli také v kontextu jejich kulturního zázemí.

6. Komunikace a plán péče
Když pacient nemá plán péče a ztrácí své rozhodovací schopnosti, péče se odehrává, dle postupů, které preferují zdravotníci nebo rodina. Je důležité umět vést rozhovor s pacientem a jeho rodinou o plánu budoucí péče. 

7. Komunikace v závěru života
Tento čas je na komunikaci náročný a zároveň se v něm úročí naše předešlá dobrá komunikace s pacientem a rodinou. Ukážeme si jak na to.

Termíny a registrace

Calendar icon

11. - 12. 11. 2024 Praha

Information icon

Cena: 8600 Kč za osobu (cena je včetně DPH a občerstvení, které si tímto hradí sám účastník kurzu)


Kurz je pro všechny členy multidisciplinárního paliativního týmu. 

Maximální kapacita kurzu je 24 účastníků.

Storno podmínky

Při odhlášení z kurzu ve lhůtě 7 - 30 dní před jeho konáním vracíme 60 % z ceny kurzu, při odhlášení 7 a méně dní před akcí činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Při neobsazení kurzu 4 týdny před jeho realizací bude kurz zrušen. V tomto případě Vám vrátíme 100% uhrazené zálohy nebo Vám nabídneme jiný termín kurzu.

Podmínky pro vydání certifikátu

Absolvování minimálně 80% výukových hodin a zaplacení kurzovného.

Kontaktvzdelavani@paliativnicentrum.cz

Lektorky

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Je absolventkou stipendijního programu Abakus pro paliativní péči.

Mgr. Anna Michlová

Mgr. Anna Michlová

Hlavní lektorka ELNEC. Zdravotní sestra v Domácí hospicové péči při Oblastní charitě Hradec Králové. Pracovala také v akutním provozu, kde také šířila paliativní přístup. Aktivně se věnuje vzdělávání a šíření myšlenky paliativní péče. 

Veronika Staňková

Mgr. Veronika Staňková

Pracuje v Mobilním hospici Ondrášek, jako psychoterapeutka a poradkyně pro pozůstalé. První zkušenost s paliativní péčí má z Irského Dublinu, kde pracovala v domácí péči. Podílí se na šíření paliativní myšlenky nejen prostřednictvím vzdělávání, ale také jako externí podpora při formování paliativních týmů v zařízeních sociálních služeb.

Monika Hastíková

Monika Hastíková

Jedna ze zakládajících členek paliativního nemocničního týmu Uherskohradišťské nemocnice a.s. (UHN), kde pracuje více než 20 let na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení na pozici všeobecné sestry. Po dobu dvou let působila jako terénní zdravotnická pracovnice v mobilní hospicové péči. Věnuje se rozvoji paliativního přístupu v rámci multidisciplinárních týmu UNH.

Mgr. Adéla Novotná, MBA

Mgr. Adéla Novotná, MBA

Vystudovala vysokou školu v oboru všeobecná sestra a dál pokračovala v navazujícím magisterském studiu v oboru paliativní péče a geriatrie. Zahraniční zkušenost v oboru získala v Norsku, kde v rámci pracovní stáže pracovala v sociálních službách. Po studiu zamířila do urgentní medicíny na oddělení ARO. V sociálních službách pracuje osmým rokem na pozici manažerka zdravotně sociální péče. Je životní optimista, má ráda výzvy, multioborovou spolupráci a smysluplnou diskusi s cílem dělat věci lépe.