Kurz připravujeme i na klíč

Paliativní péče

Kurz je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům jeho cílem je představit principy paliativní péče se specifickým zaměřením na oblast sociálních služeb. Tento kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Information icon Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí

Anotace

Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci. Jejím cílem je komplexní tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychologických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou pacienta a jeho blízké trápit. 

Kurz je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům jeho cílem je představit principy paliativní péče se specifickým zaměřením na oblast sociálních služeb. Tento kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Chcete se na něco zeptat? Napište nám na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

*fotografie je ilustrační, byla pořízena v Hospici Dobrého pastýře, Čerčany

Program

Účastníci se na kurzu seznámí s definicí a formami paliativní péče, se specifickou symptomatologií pacientů v závěru života, se strategiemi plánování péče a možnostmi implementace paliativní péče do oblasti sociálních služeb.

Program 9:00 - 15:30

  • Úvod do paliativní péče
  • Potřeby a priority v závěru života
  • Příznaky v paliativní péči I.
  • Příznaky v paliativní péči II.
  • Komunikace a plánování péče
  • První kroky k poskytování paliativní péče

Na klíč

Kurz realizujeme i na klíč

Kurz můžeme připravit a realizovat přímo ve Vašem zařízení. Maximální počet účastníků je 25. Po dohodě se zájemci můžeme v programu částečně akcentovat vybraná témata (konkrétní typ zařízení, specifickou skupinu klientů / pacientů, a podobně).

Cena: 32 000 Kč, cena je osvobozena od DPH.

Od 1. 7. 2024 zvyšujeme cenu na 36 000 Kč, cena je osvobozena od DPH.

V případě zájmu nám napište na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

Termíny a registrace

Calendar icon

9. 4. 2024 Praha

Information icon

Cena: 2 600 Kč za osobu (cena je osvobozena od DPH, cena zahrnuje občerstvení, které si tímto hradí sám účastník kurzu)

Od 1. 7. 2024 zvyšujeme cenu na 2 900 Kč

Minimální počet účastníků je 15, maximální 25.

Storno podmínky

Při odhlášení z kurzu ve lhůtě 7 - 30 dní před jeho konáním vracíme 60 % z ceny kurzu, při odhlášení 7 a méně dní před akcí činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Při neobsazení kurzu 4 týdny před jeho realizací bude kurz zrušen. V tomto případě Vám vrátíme 100% uhrazené zálohy nebo Vám nabídneme jiný termín kurzu.


Podmínky pro vydání certifikátu

Absolvování 100% výukových hodin a zaplacení kurzovného.

Kontaktvzdelavani@paliativnicentrum.cz

Lektoři

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Je absolventkou stipendijního programu Abakus pro paliativní péči.

Mgr. Adéla Novotná, MBA

Mgr. Adéla Novotná, MBA

Vystudovala vysokou školu v oboru všeobecná sestra a dál pokračovala v navazujícím magisterském studiu v oboru paliativní péče a geriatrie. Zahraniční zkušenost v oboru získala v Norsku, kde v rámci pracovní stáže pracovala v sociálních službách. Po studiu zamířila do urgentní medicíny na oddělení ARO. V sociálních službách pracuje osmým rokem na pozici manažerka zdravotně sociální péče. Je životní optimista, má ráda výzvy, multioborovou spolupráci a smysluplnou diskusi s cílem dělat věci lépe.

Veronika Staňková

Mgr. Veronika Staňková

Sociální pracovnice Mobilního hospice Ondrášek. Věnuje se také oblasti dětské paliativní péče. 

Absolvovala psychoterapeutický výcvik se zaměřením na psychoanalýzu. Je poradcem pro pozůstalé.

Monika Hastíková

Monika Hastíková

Jedna ze zakládajících členek paliativního nemocničního týmu Uherskohradišťské nemocnice a.s. (UHN), kde pracuje více než 20 let na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení na pozici všeobecné sestry. Po dobu dvou let působila jako terénní zdravotnická pracovnice v mobilní hospicové péči. Věnuje se rozvoji paliativního přístupu v rámci multidisciplinárních týmu UNH.

Bc. Martina Janatková, DiS.

Bc. Martina Janatková, DiS.

Všeobecná sestra se specializací v oboru psychiatrie. Zástupkyně ředitele Sociálních služeb města Jičína, kde 18 let působila na pozici vrchní sestry Domova pro seniory a stála v roce 2004 u začátku poskytování paliativní péče v DPS. Paliativní péči se intenzivně věnuje téměř 20 let, a to nejen v DPS, ale i jako lektorka a mentorka v rámci několika projektů se zaměřením na poskytování kvalitní paliativní péče v terénním prostředí a v domovech pro seniory. Je absolventkou terapeutických výcviků v systematických konstelacích a práci s traumatem. 

Mgr. Martina Primaková, MBA

Mgr. Martina Primaková, MBA

Vystudovala zdravotně sociální fakultu, obor Rehabilitační, psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, poté pedagogickou fakultu, obor andragogiku. V sociálních službách začínala jako pracovnice v přímé péči u lidí se zdravotním postižením. Od roku 2015 se věnuje práci se seniory, nejprve ve společnosti Ledax o.p.s. jako vedoucí pečovatelské služby a sociální pracovnice, od roku 2017 v CSS Emausy s.r.o. jako ředitelka Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Od roku 2020 působí v CSS Emausy také v roli koordinátorky paliativní péče. V Domově pro seniory a domově se zvláštním režimem se podílí na implementaci a rozvoji paliativní péče.

MUDr. Jana Michlová

MUDr. Jana Michlová

Lékařka nefrologie a interního oddělení Masarykovy městské nemocnice, a.s. v Jilemnici. Je součástí konziliárního paliativního týmu Jilemnické nemocnice a zároveň spolupracuje jako lékařka s pobočkou Domácího hospice Duha ve Vrchlabí. Díky propojení práce nemocničního a terénního lékaře se snaží rozvíjet možnosti paliativní péče i u pacientů v pohraničních a méně dostupných horských regionech. O paliativní péči se zajímá od roku 2005, kdy pracovala jako lékařka na částečný úvazek v domácím hospici Cesta Domů. Nyní žije a pracuje v Krkonoších a pomáhá poskytovat paliativní péči pacientům v tomto regionu.