Kurz připravujeme i na klíč

Paliativní péče

Kurz je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům jeho cílem je představit principy paliativní péče se specifickým zaměřením na oblast sociálních služeb. Tento kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Information icon Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí

Anotace

Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci. Jejím cílem je komplexní tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychologických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou pacienta a jeho blízké trápit. 

Kurz je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům jeho cílem je představit principy paliativní péče se specifickým zaměřením na oblast sociálních služeb. Tento kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Chcete se na něco zeptat? Napište nám na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

*fotografie je ilustrační, byla pořízena v Hospici Dobrého pastýře, Čerčany

Program

Účastníci se na kurzu seznámí s definicí a formami paliativní péče, se specifickou symptomatologií pacientů v závěru života, se strategiemi plánování péče a možnostmi implementace paliativní péče do oblasti sociálních služeb.

Program 9:00 - 15:30

  • Úvod do paliativní péče
  • Potřeby a priority v závěru života
  • Příznaky v paliativní péči I.
  • Příznaky v paliativní péči II.
  • Komunikace a plánování péče
  • První kroky k poskytování paliativní péče

Na klíč

Kurz realizujeme i na klíč

Kurz můžeme připravit a realizovat přímo ve Vašem zařízení. Maximální počet účastníků je 25. Po dohodě se zájemci můžeme v programu částečně akcentovat vybraná témata (konkrétní typ zařízení, specifickou skupinu klientů / pacientů, a podobně).

Cena: 32 000 Kč, cena je osvobozena od DPH.

Od 1. 7. 2024 zvyšujeme cenu na 36 000 Kč, cena je osvobozena od DPH.

V případě zájmu nám napište na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

Termíny a registrace

Calendar icon

15. 10. 2024 Praha

cena 2 900 Kč
Information icon

Cena: 2 600 Kč za osobu (cena je osvobozena od DPH, cena zahrnuje občerstvení, které si tímto hradí sám účastník kurzu)

Od 1. 7. 2024 zvyšujeme cenu na 2 900 Kč

Minimální počet účastníků je 15, maximální 25.

Storno podmínky

Při odhlášení z kurzu ve lhůtě 7 - 30 dní před jeho konáním vracíme 60 % z ceny kurzu, při odhlášení 7 a méně dní před akcí činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Při neobsazení kurzu 4 týdny před jeho realizací bude kurz zrušen. V tomto případě Vám vrátíme 100% uhrazené zálohy nebo Vám nabídneme jiný termín kurzu.


Podmínky pro vydání certifikátu

Absolvování 100% výukových hodin a zaplacení kurzovného.

Kontaktvzdelavani@paliativnicentrum.cz

Lektoři

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Je absolventkou stipendijního programu Abakus pro paliativní péči.

Mgr. Adéla Novotná, MBA

Mgr. Adéla Novotná, MBA

Vystudovala vysokou školu v oboru všeobecná sestra a dál pokračovala v navazujícím magisterském studiu v oboru paliativní péče a geriatrie. Zahraniční zkušenost v oboru získala v Norsku, kde v rámci pracovní stáže pracovala v sociálních službách. Po studiu zamířila do urgentní medicíny na oddělení ARO. V sociálních službách pracuje osmým rokem na pozici manažerka zdravotně sociální péče. Je životní optimista, má ráda výzvy, multioborovou spolupráci a smysluplnou diskusi s cílem dělat věci lépe.

Veronika Staňková

Mgr. Veronika Staňková

Pracuje v Mobilním hospici Ondrášek, jako psychoterapeutka a poradkyně pro pozůstalé. První zkušenost s paliativní péčí má z Irského Dublinu, kde pracovala v domácí péči. Podílí se na šíření paliativní myšlenky nejen prostřednictvím vzdělávání, ale také jako externí podpora při formování paliativních týmů v zařízeních sociálních služeb.

Monika Hastíková

Monika Hastíková

Jedna ze zakládajících členek paliativního nemocničního týmu Uherskohradišťské nemocnice a.s. (UHN), kde pracuje více než 20 let na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení na pozici všeobecné sestry. Po dobu dvou let působila jako terénní zdravotnická pracovnice v mobilní hospicové péči. Věnuje se rozvoji paliativního přístupu v rámci multidisciplinárních týmu UNH.

Bc. Martina Janatková, DiS.

Bc. Martina Janatková, DiS.

Všeobecná sestra se specializací v oboru psychiatrie. Zástupkyně ředitele Sociálních služeb města Jičína, kde 18 let působila na pozici vrchní sestry Domova pro seniory a stála v roce 2004 u začátku poskytování paliativní péče v DPS. Paliativní péči se intenzivně věnuje téměř 20 let, a to nejen v DPS, ale i jako lektorka a mentorka v rámci několika projektů se zaměřením na poskytování kvalitní paliativní péče v terénním prostředí a v domovech pro seniory. Je absolventkou terapeutických výcviků v systematických konstelacích a práci s traumatem. 

Mgr. Martina Primaková, MBA

Mgr. Martina Primaková, MBA

Vystudovala zdravotně sociální fakultu, obor Rehabilitační, psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, poté pedagogickou fakultu, obor andragogiku. V sociálních službách začínala jako pracovnice v přímé péči u lidí se zdravotním postižením. Od roku 2015 se věnuje práci se seniory, nejprve ve společnosti Ledax o.p.s. jako vedoucí pečovatelské služby a sociální pracovnice, od roku 2017 v CSS Emausy s.r.o. jako ředitelka Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Od roku 2020 působí v CSS Emausy také v roli koordinátorky paliativní péče. V Domově pro seniory a domově se zvláštním režimem se podílí na implementaci a rozvoji paliativní péče.

MUDr. Jana Michlová

MUDr. Jana Michlová

Lékařka nefrologie a interního oddělení Masarykovy městské nemocnice, a.s. v Jilemnici. Je součástí konziliárního paliativního týmu Jilemnické nemocnice a zároveň spolupracuje jako lékařka s pobočkou Domácího hospice Duha ve Vrchlabí. Díky propojení práce nemocničního a terénního lékaře se snaží rozvíjet možnosti paliativní péče i u pacientů v pohraničních a méně dostupných horských regionech. O paliativní péči se zajímá od roku 2005, kdy pracovala jako lékařka na částečný úvazek v domácím hospici Cesta Domů. Nyní žije a pracuje v Krkonoších a pomáhá poskytovat paliativní péči pacientům v tomto regionu.