Základní kurz pro zdravotní sestry

ELNEC Core

ELNEC (End Of Life Nursing Education Consortium) Core je intenzivní vzdělávací kurz s mezinárodní licencí pro všeobecné sestry pracující s pacienty v konečné fázi života. Kurz vznikl v roce 2000 v USA, odkud se rozšířil i do České republiky.

Information icon Kurz připravujeme i na klíč.

Anotace

ELNEC Core je intenzivní kurz paliativní péče, který svým obsahem respektuje multidisciplinární přístup nutný při realizaci péče o pacienty na konci života. Obsahem kurzu je nejen léčba bolesti a ostatních závažných symptomů spojených s těžkou nemocí, ale také etický, duchovní aspekt péče a nacvičování efektivní komunikace s pacienty, s rodinou i v rámci týmu. Kurz reflektuje fakt, že paliativní péče se dotýká stejnou měrou pacienta i jeho blízkých. Je koncipován v duchu „sestry sestrám“ a přednášející lektorky mají bohaté praktické zkušenosti s poskytováním paliativní a hospicové péče.

Videopozvánka

O kurzu

Obsah kurzu odpovídá mezinárodní licenci programu ELNEC Core

ELNEC Core vzniknul v roce 2000 v USA a brzy se stal nejvyhledávanejším kurzem na toto téma. Díky efektivnímu způsobu výuky se rozšířil do 89 zemí světa.

Ve výuce využíváme metody interaktivního přístupu, reálných kazuistik a nácviků modelových situací.
Věříme, že právě efektivní formy výuky a klinické zkušenosti lektorů stojí za dosavadními úspěchy celého kurzu.

Chcete se na něco zeptat? Napište nám na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

ELNEC Core online

Technické požadavky pro absolvování kurzu
Každý účastník se přihlásí samostatně na jednom počítači, který má kameru, mikrofon a stabilní připojení na internet. 

Cena kurzu ELNEC Core online 7 200 Kč

 

ELNEC Core na klíč

Kurz realizujeme i na klíč

Kurz můžeme připravit a realizovat přímo ve Vašem zařízení. Maximální počet účastníků je 25. Po dohodě se zájemci můžeme v programu částečně akcentovat vybraná témata (konkrétní typ zařízení, specifickou skupinu klientů/pacientů, a podobně).

Cena: 113 000 Kč (cena je včetně DPH).

V případě zájmu nám napište na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

Moduly

1. Úvod do paliativní péče

Cílem úvodního bloku je představit základní principy paliativní péče, modely jejího poskytování a vymezení paliativní péče v kontextu zdravotnického systému.

2. Léčba bolesti

Bolest je jeden z nejvýznamnějších symptomů pokročilých stádií chronických onemocnění. V tomto bloku představujeme současné přístupy k diagnostice a léčbě bolesti, včetně častých překážek a chyb při jejím zvládání.

3. Léčba příznaků

Cílem tohoto modulu je představit aktuální trendy v léčbě ostatních závažných symptomů, jako je únava, úzkost, deprese nebo delirium. Modul je specificky zaměřen na kompetence sester při řešení daných symptomů.

4. Etické záležitosti
 v paliativní péči

Tento blok shrnuje nejčastější dilemata, se kterými se paliativní týmy setkávají. Klinické rozhodování v paliativní péči zasazuje do souvislostí lékařské etiky.

5. Kulturní a duchovní aspekty péče

Konfrontace se smrtí a vážnou nemocí otevírá u většiny lidí otázky smyslu života a často také spirituální rovinu jejich prožívání, do té doby někdy nepříliš zdůrazňovanou. Cílem tohoto modulu je představit principy duchovního doprovázení v paliativní péči a význam spirituálních potřeb pacientů a jejich rodin.

6. Komunikace

Klíčovou složkou paliativní péče je efektivní komunikace mezi ošetřujícím týmem, pacientem a jeho blízkými. Tento modul se věnuje procvičení technik a postupů, které pomáhají v náročných komunikačních situacích, a to nejen ve směru k pacientům, ale i v rámci týmů.

7. Ztráta, zármutek
 a žal

Paliativní tým doprovází pacienta a jeho rodinu během nemoci i po úmrtí, kdy se hlavně rodina, ale často i sami zdravotníci, musí vyrovnávat s bolestí a ztrátou. Tento modul se zaměřuje na principy efektivní práce se zármutkem.

8. Poslední hodiny

Samotný závěr života je opředen řadou mýtů, úzkostí a obav a je zároveň velmi náročným momentem pro všechny zúčastněné. Obvyklá příprava zdravotníků na péči o pacienty v těchto chvílích je však minimální. Modul Poslední hodiny shrnuje klíčové úkoly paliativního týmu v terminální fázi onemocnění.

9. Sociální práce

Cílem toho bloku je představit role sociálního pracovníka v paliativní péči. Provede Vás doprovázením pacienta a jeho rodiny, poskytne praktické informace o sociálních dávkách a nastíní možnosti péče o pozůstalé.

10. Sebepéče

Když při pomáhání zapomínáme na sebe, následky na sebe nenechávají dlouho čekat. Blok Sebepéče přináší prostor pro zvědomění si svých potřeb při pomáhání a hledá možnosti pomoci pomáhajícím.

Termíny a registrace

Calendar icon

22. - 24. 5. 2024 Červený Kostelec

Calendar icon

21. - 23. 8. 2024 Litoměřice

Calendar icon

23. - 25. 10. 2024 Rajhrad

Information icon

Cena: 8 600 Kč za osobu (cena je včetně DPH a občerstvení, které si tímto hradí sám účastník kurzu)


Minimální počet účastníků je 15, maximální 25. 

Storno podmínky

Při odhlášení z kurzu ve lhůtě 7 - 30 dní před jeho konáním vracíme 60 % z ceny kurzu, při odhlášení 7 a méně dní před akcí činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Při neobsazení kurzu 4 týdny před jeho realizací bude kurz zrušen. V tomto případě Vám vrátíme 100% uhrazené zálohy nebo Vám nabídneme jiný termín kurzu.

Podmínky pro vydání certifikátu

Absolvování minimálně 80% výukových hodin a zaplacení kurzovného.

Kontakt: vzdelavani@paliativnicentrum.cz

Lektoři

Mgr. Anna Michlová

Mgr. Anna Michlová

Hlavní lektorka ELNEC. Zdravotní sestra v Domácí hospicové péči při Oblastní charitě Hradec Králové. Pracovala také v akutním provozu, kde také šířila paliativní přístup. Aktivně se věnuje vzdělávání a šíření myšlenky paliativní péče. 

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Je absolventkou stipendijního programu Abakus pro paliativní péči.

Veronika Staňková

Mgr. Veronika Staňková

Pracuje v Mobilním hospici Ondrášek, jako psychoterapeutka a poradkyně pro pozůstalé. První zkušenost s paliativní péčí má z Irského Dublinu, kde pracovala v domácí péči. Podílí se na šíření paliativní myšlenky nejen prostřednictvím vzdělávání, ale také jako externí podpora při formování paliativních týmů v zařízeních sociálních služeb.

Mgr. Kateřina Ledererová

Mgr. Kateřina Ledererová

Paliativní sestra v Podpůrném a paliativním týmu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a mentorka působí 3. LF UK. Má bohatou praxi v akutní péči a v současnosti je v psychoterapeutickém výcviku.

Bc. Dagmar Martinková

Bc. Dagmar Martinková

Zdravotní sestra UVN v Praze, kde také 10 let pracovala jako sociálně zdravotný pracovník. Je členkou  multidisciplinárního týmu paliativní péče ÚVN Praha.

Mgr. Jiřina Večeřová

Mgr. Jiřina Večeřová

Ředitelka Oblastní charity v Rajhradě. Pracovala také jako vrchní sestra v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Po celou dobu své praxe se věnuje vzdělávání odborné veřejnosti.

Monika Hastíková

Monika Hastíková

Jedna ze zakládajících členek paliativního nemocničního týmu Uherskohradišťské nemocnice a.s. (UHN), kde pracuje více než 20 let na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení na pozici všeobecné sestry. Po dobu dvou let působila jako terénní zdravotnická pracovnice v mobilní hospicové péči. Věnuje se rozvoji paliativního přístupu v rámci multidisciplinárních týmu UNH.

Kateřina Crhová, DiS.

Kateřina Crhová, DiS.

Všeobecná sestra s psychiatrickou specializací. Celoživotně pracuje s lidmi s nevyléčitelným onemocněním. 

Dagmar Pelcová

Dagmar Pelcová

Vedoucí terénních služeb v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích, kde pracuje od roku 2010. Profesí zdravotní sestra a sociální pracovnice, má starost také koordinaci dobrovolníků. V roce 2019 získala Stipendium pro paliativní péči NF Abakus.

Mgr. Adéla Novotná, MBA

Mgr. Adéla Novotná, MBA

Vystudovala vysokou školu v oboru všeobecná sestra a dál pokračovala v navazujícím magisterském studiu v oboru paliativní péče a geriatrie. Zahraniční zkušenost v oboru získala v Norsku, kde v rámci pracovní stáže pracovala v sociálních službách. Po studiu zamířila do urgentní medicíny na oddělení ARO. V sociálních službách pracuje osmým rokem na pozici manažerka zdravotně sociální péče. Je životní optimista, má ráda výzvy, multioborovou spolupráci a smysluplnou diskusi s cílem dělat věci lépe.