Kurz pro sociální pracovníky

Kompetence sociálního pracovníka v paliativní péči

Dvoudenní kurz je určen sociálním pracovníkům a obsahuje jak teoretické tak i praktické bloky. Přináší ucelený pohled na kompetence sociálních pracovníků v paliativní péči dle Evropské asociace paliativní péče (EAPC). Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu třinácti vyučovacích hodin.

Information icon Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí

Anotace

Kompetence sociálního pracovníka v paliativní péči představíme v rovinách hodnot, dovedností a schopností. V kurzu se zaměřujeme na dovednosti jako jsou pokročilé komunikační schopnosti, vnímání protichůdných zájmů, sestavení reálného plánu péče a kritické hodnocení výsledků výzkumu.

Chcete se na něco zeptat? Napište nám na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

Program

1. den
9:00 - 16:00
Úvod do kurzu
Kompetence sociálního pracovníka v paliativní péči 1.-5.
Kompetence sociálního pracovníka v paliativní péči 6.-10.
Výzkum
Modulace prožívání ztráty
2. den
9: 00 - 15:00
Sebepéče
Komunikační teorie
Rodinná konference
Práce se zármutkem a péče o pozůstalé
Závěr kurzu


 

Termíny a registrace

Calendar icon

22. - 23. 10. 2024 Praha

Information icon

Cena: 5600 Kč za osobu (cena je osvobozena od DPH, cena zahrnuje občerstvení, které si tímto hradí sám účastník kurzu)

Minimální počet účastníků je 15, maximální 25. V případě přihlášení méně než 15 účastníků týden před konáním bude kurz zrušen.

Storno podmínky

Při odhlášení z kurzu více než 7 dní před konáním vracíme 60 % z ceny kurzu, při odhlášení 7 a méně dní před akcí činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Lektoři

Mgr. Karolína Vlčková, PhD.

Mgr. Karolína Vlčková, PhD.

Výzkumná spolupracovnice Centra paliativní péče, psycholožka a odborná asistentka na 3.LF UK. Vystudovala psychologii a sociální práci na FF UK v Praze a doktorát z lékařské psychologie získala na 1.LF UK, pracovala na několika výzkumných projektech v Národním ústavu duševního zdraví. V Centru paliativní péče pracovala na výzkum komunikace, psychologické péče o umírající pacienty a duševního zdraví zdravotníků. Věnuje se také metodologii a využití dotazníků, do českého prostředí adaptovala dotazník IPOS a IPOS-r a dotazník na morální zranění u zdravotníků. Působí  jako psycholog na Oddělení paliativní péče ve Fakultní Thomayerově nemocnici.

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Je absolventkou stipendijního programu Abakus pro paliativní péči.