INTENZIVNÍ KURZ KOMUNIKACE ZÁVAŽNÝCH ZPRÁV

ESPERO pro pediatry

ESPERO pro pediatry je jedinečný kurz komunikačních dovedností, který připravuje dětské lékaře na ty nejtěžší momenty - sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené. Kurz probíhá pod záštitou České pediatrické společnosti ČLS JEP. Děkujeme za podporu Nadace rodiny Vlčkových, která je partnerem programu. Kurz probíhá pod odbornou garancí Sekce paliativní medicíny České pediatrické společnosti ČLS JEP.

Information icon Kurz pro pediatry

O kurzu

ESPERO znamená v esperantu naděje. Věříme, že se komunikace dá cvičit a zlepšovat stejně jako jiné dovednosti, nezbytné pro výkon zdravotnického povolání. Z klinických zkušeností i výzkumů víme, že sdělovat závažné zprávy je velmi obtížná, nicméně zcela klíčová součást práce lékaře. V péči o dětské pacienty, kde je situací vážného onemocnění zasažena celá rodina, je správně vedená komunikace s lékařem zdrojem podpory, naděje a síly. I v těch nejtěžších chvílích je možné tyto rozhovory zvládnout.

ESPERO nabízí konkrétní cestu, jak na to.

Videopozvánka

Cíl kurzu

Cílem kurzu je představit evidence-based doporučené postupy pro komunikaci závažných zpráv, ale hlavně umožnit procvičení konkrétních technik a získání zpětné vazby pro každého účastníka. Program je založen na praktických cvičeních a modelových kazuistikách, vycházejících z praxe dětské medicíny.

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.

Obsah kurzu

Kurz probíhá jako intenzivní workshop, který obsahuje 25 % teorie, 25 % ukázkových modelových situací s diskuzí a z 50 % nácvik konkrétních komunikačních dovedností na základě kazuistik z praxe.

Časový harmonogram kurzu:

1. den 18:00 - 20:30
2. den 8:30 - 18:00
3. den 8:30 - 17:00

Pro absolvování kurzu je nutné účastnit se celého programu.

Věnovat se budeme těmto otázkám:
Jak sdělovat špatné zprávy?
Jak reagovat na emoce pacienta nebo jeho rodičů?
Co říct na otázku “Neumře ale, že ne, pane doktore?”
Jak reagovat na přehnaná očekávání a čekání na zázrak?
Jak poznat, zda rodiče nebo dítě unese nepříznivé zprávy?
Co dělat, když rodina naléhá, abychom jejich dítě neinformovali o prognóze?

Účastníci obdrží prezentace a studijní materiály v tištěné i elektronické podobě. Hlavní část kurzu probíhá formou nácviku v malých skupinách pod vedením lektorů a společné reflexe dobré praxe.

Termíny a registrace

Calendar icon

27. - 29. 6. 2022 Praha

Registrací na kurz zájemce čestně prohlašuje, že je pediatr a má tudíž nárok na zvýhodněnou cenu kurzu.
Calendar icon

14. - 16. 9. 2022 Praha

Registrací na kurz zájemce čestně prohlašuje, že je pediatr a má tudíž nárok na zvýhodněnou cenu kurzu.
Information icon

Cena: Běžná cena kurzu je 10 000 Kč za osobu (cena je včetně DPH a občerstvení, které si tímto hradí sám účastník kurzu). Díky velkorysé podpoře Nadace rodiny Vlčkových je cena kurzu v roce 2022 snížena na 4 000 Kč.

Díky Grantovému programu rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče můžete žádat o finanční podporu na tento kurz až do výše 100% jeho ceny. Uzávěrka pro zasílání žádostí o grant je 12. června.

Storno podmínky

Při odhlášení z kurzu více než 7 dní před konáním vracíme 60 % z ceny kurzu, při odhlášení 7 a méně dní před akcí činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Lektoři

MUDr. Lucie Hrdličková

MUDr. Lucie Hrdličková

Lékařka Kliniky dětské hematologie a onkologie a vedoucí týmu dětské paliativní péče FN Motol a vedoucí Sekce paliativní medicíny České pediatrické společnosti ČSL JEP. Absolvovala řadu stáží na prestižních pracovištích v Kanadě, Izraeli a dalších zemích. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje formulaci doporučených postupů pro komunikaci závažných zpráv v dětské onkologii. Do češtiny přeložila učebnici Opravdu praktický průvodce dětskou paliativní péčí. Intenzivně se věnuje rozvoji nemocniční paliativní péče pro dětské pacienty a řadě neziskových projektů. Absolvovala kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.

Martin Loučka ZZS

PhDr. Martin Loučka, PhD.

PhDr. Martin Loučka, PhD. je ředitel Centra paliativní péče, neziskové organizace sídlící v Praze. Je také odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK a člen výboru Evropské asociace paliativní péče.

MUDr. Adam Houska

MUDr. Adam Houska

Vedoucí lékař Podpůrného a paliativního týmu FN Královské Vinohrady v Praze a výzkumný pracovník Centra paliativní péče. V letech 2008–2011 pracoval na Interní klinice ÚVN v Praze. V roce 2015 atestoval ze všeobecného lékařství a v roce 2018 z paliativní medicíny.  Koordinoval celostátní projekt paliativnipraktik.cz. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. V roce 2017 získal Avast stipendium pro paliativní péči. Aktivně přednáší a publikuje, vyučuje paliativní péči na 3. LF UK. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.

prim. MUDr. Irena Závadová

prim. MUDr. Irena Závadová

Primářka mobilního hospice Cesta domů, vedoucí subkatedry paliativní medicíny IPVZ. Je místopředsedkyně České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. V roce 2009 složila atestaci II. stupně z vnitřního lékařství a v roce 2012 z paliativní medicíny.  V současnosti také vyučuje paliativní péči na 1. LF UK. 

MUDr. Hana Marie Dvořáková, Ph.D.

MUDr. Hana Marie Dvořáková, Ph.D.

Lékařka novorozeneckého oddělení s JIRP a týmu dětské podpůrné a paliativní péče FN Motol. V roce 2003-2006 pracovala na Pediatrické klinice FN Motol kde se během doktorského studia v biomedicíně věnovala dětským pacientům s chronickým renálním selháním a po transplantaci ledviny. V roce 2008 složila atestační zkoušku z Dětského lékařství a v roce 2018 z Neonatologie. Jako lékařka podpůrného a paliativního týmu pečuje o dětské pacienty s život limitujícím či ohrožujícím onemocněním a jejich rodiny. V rámci Gynekologicko-porodnické kliniky se věnuje zavedení a rozvoji podpůrné a paliativní péče v perinatologii.

MUDr. Kateřina Váňová

MUDr. Kateřina Váňová

Lékařka Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. V rámci svého postgraduálního studia se zabývá dětskými nádory CNS a pracuje v neuroonkologické ambulanci. Je členkou vědecké skupiny Prague Brain Tumor Research Group a Dětského neuroonkologického centra ve FN Motol. V rámci této praxe také úzce spolupracuje s Týmem dětské podpůrné péče ve FN Motol, který významně zlepšuje kvalitu péče o tyto pacienty. Vnímá, jak je důležitá správná komunikace s rodinami závažně nemocných dětí i jimi samotnými.