INTENZIVNÍ KURZ KOMUNIKACE ZÁVAŽNÝCH ZPRÁV

ESPERO pro pediatry

ESPERO pro pediatry je jedinečný kurz komunikačních dovedností, který připravuje dětské lékaře na ty nejtěžší momenty - sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené. Kurz probíhá pod záštitou České pediatrické společnosti ČLS JEP. Kurz probíhá pod odbornou garancí Sekce paliativní medicíny České pediatrické společnosti ČLS JEP.

Information icon Kurz pro pediatry

O kurzu

ESPERO znamená v esperantu naděje. Věříme, že se komunikace dá cvičit a zlepšovat stejně jako jiné dovednosti, nezbytné pro výkon zdravotnického povolání. Z klinických zkušeností i výzkumů víme, že sdělovat závažné zprávy je velmi obtížná, nicméně zcela klíčová součást práce lékaře. V péči o dětské pacienty, kde je situací vážného onemocnění zasažena celá rodina, je správně vedená komunikace s lékařem zdrojem podpory, naděje a síly. I v těch nejtěžších chvílích je možné tyto rozhovory zvládnout.

ESPERO nabízí konkrétní cestu, jak na to.

Chcete se na něco zeptat? Napište nám na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

Videopozvánka

Cíl kurzu

Cílem kurzu je představit evidence-based doporučené postupy pro komunikaci závažných zpráv, ale hlavně umožnit procvičení konkrétních technik a získání zpětné vazby pro každého účastníka. Program je založen na praktických cvičeních a modelových kazuistikách, vycházejících z praxe dětské medicíny.

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.

Obsah kurzu

Kurz probíhá jako intenzivní workshop, který obsahuje 25 % teorie, 25 % ukázkových modelových situací s diskuzí a z 50 % nácvik konkrétních komunikačních dovedností na základě kazuistik z praxe.

Časový harmonogram kurzu:

1. den 18:00 - 20:30
2. den 8:30 - 18:00
3. den 8:30 - 17:00

Pro absolvování kurzu je nutné účastnit se celého programu.

Věnovat se budeme těmto otázkám:
Jak sdělovat špatné zprávy?
Jak reagovat na emoce pacienta nebo jeho rodičů?
Co říct na otázku “Neumře ale, že ne, pane doktore?”
Jak reagovat na přehnaná očekávání a čekání na zázrak?
Jak poznat, zda rodiče nebo dítě unese nepříznivé zprávy?
Co dělat, když rodina naléhá, abychom jejich dítě neinformovali o prognóze?

Účastníci obdrží prezentace a studijní materiály v tištěné i elektronické podobě. Hlavní část kurzu probíhá formou nácviku v malých skupinách pod vedením lektorů a společné reflexe dobré praxe.

Termíny a registrace

Calendar icon

20. - 22. 11. 2024 Praha

Information icon

Cena: 11 000 Kč za osobu (cena je včetně DPH a celodenního občerstvení: večeře první den kurzu, obědy a coffee breaky)

Storno podmínky

Při odhlášení z kurzu ve lhůtě 7 - 30 dní před jeho konáním vracíme 60 % z ceny kurzu, při odhlášení 7 a méně dní před akcí činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Při neobsazení kurzu 4 týdny před jeho realizací bude kurz zrušen. V tomto případě Vám vrátíme 100% uhrazené zálohy nebo Vám nabídneme jiný termín kurzu.

Podmínky pro vydání certifikátu

Absolvování 100% výukových hodin a zaplacení kurzovného.

Kontaktvzdelavani@paliativnicentrum.cz

Lektoři

MUDr. Lucie Hrdličková

MUDr. Lucie Hrdličková

Lékařka Kliniky dětské hematologie a onkologie a vedoucí týmu dětské paliativní péče FN Motol a vedoucí Sekce paliativní medicíny České pediatrické společnosti ČSL JEP. Absolvovala řadu stáží na prestižních pracovištích v Kanadě, Izraeli a dalších zemích. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje formulaci doporučených postupů pro komunikaci závažných zpráv v dětské onkologii. Do češtiny přeložila učebnici Opravdu praktický průvodce dětskou paliativní péčí. Intenzivně se věnuje rozvoji nemocniční paliativní péče pro dětské pacienty a řadě neziskových projektů. Absolvovala kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

Zakladatel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk, program Palliative Care Education and Practice na Harvard Medical School a v roce 2019 získal stipendium nadačního fondu Abakus pro lídry v paliativní péči. V letech 2017-2023 byl vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny. Klinicky působí jako psycholog na oddělení paliativní péče Fakultní Thomayerovy nemocnice.

MUDr. Adam Houska

MUDr. Adam Houska

Vedoucí lékař Podpůrného a paliativního týmu FN Královské Vinohrady v Praze a výzkumný pracovník Centra paliativní péče. V letech 2008–2011 pracoval na Interní klinice ÚVN v Praze. V roce 2015 atestoval ze všeobecného lékařství a v roce 2018 z paliativní medicíny.  Koordinoval celostátní projekt paliativnipraktik.cz. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. V roce 2017 získal Avast stipendium pro paliativní péči. Aktivně přednáší a publikuje, vyučuje paliativní péči na 3. LF UK. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.

prim. MUDr. Irena Závadová

prim. MUDr. Irena Závadová

Primářka mobilního hospice Cesta domů, vedoucí subkatedry paliativní medicíny IPVZ. Je místopředsedkyně České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. V roce 2009 složila atestaci II. stupně z vnitřního lékařství a v roce 2012 z paliativní medicíny.  V současnosti také vyučuje paliativní péči na 1. LF UK. 

MUDr. Hana Marie Dvořáková, Ph.D.

MUDr. Hana Marie Dvořáková, Ph.D.

Lékařka novorozeneckého oddělení s JIRP a týmu dětské podpůrné a paliativní péče FN Motol. V roce 2003-2006 pracovala na Pediatrické klinice FN Motol kde se během doktorského studia v biomedicíně věnovala dětským pacientům s chronickým renálním selháním a po transplantaci ledviny. V roce 2008 složila atestační zkoušku z Dětského lékařství a v roce 2018 z Neonatologie. Jako lékařka podpůrného a paliativního týmu pečuje o dětské pacienty s život limitujícím či ohrožujícím onemocněním a jejich rodiny. V rámci Gynekologicko-porodnické kliniky se věnuje zavedení a rozvoji podpůrné a paliativní péče v perinatologii.

MUDr. Kateřina Trková

MUDr. Kateřina Trková

Lékařka Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. V rámci svého postgraduálního studia se zabývá dětskými nádory CNS a pracuje v neuroonkologické ambulanci. Je členkou vědecké skupiny Prague Brain Tumor Research Group a Dětského neuroonkologického centra ve FN Motol. V rámci této praxe také úzce spolupracuje s Týmem dětské podpůrné péče ve FN Motol, který významně zlepšuje kvalitu péče o tyto pacienty. Vnímá, jak je důležitá správná komunikace s rodinami závažně nemocných dětí i jimi samotnými.

MUDr. Katarína Vlčková

MUDr. Katarína Vlčková

Pracuje jako kmenová lékařka v mobilním hospici Cesta domů. V roce 2018 atestovala ze všeobecné praktického lékařství a v roce 2022 z paliativní medicíny. V rámci multidisciplinárního týmu pečuje o dospělé i dětské pacienty v závěru života. Podílí se na kurzech komunikace v rámci předatestační přípravy lékařů v oboru paliativní medicína. Je spoluzakladatelka organizace Zlatá rybka, která plní přání vážně nemocným dětem a Nadace Rodiny Vlčkových, která buduje dětský lůžkový hospic v Praze a má za cíl podpořit rozvoj dětské paliativní péče v České republice. 

MUDr. Tereza Doušová, Ph.D.

MUDr. Tereza Doušová, Ph.D.

Vedoucí lékařka dětského pneumologického oddělení Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, vědecký sekretář České společnosti pro dětskou pneumologii ČLS JEP a místopředsedkyně Sekce paliativní medicíny České pediatrické společnosti ČLS JEP. Absolvovala řadu stáží na prestižních pracovištích v USA, Velké Británii, Německu a Belgii. V rámci svého postgraduálního studia se zabývala možnostmi personalizované léčby u pacientů s cystickou fibrózou, o které v rámci Centra cystické fibrózy FN Motol dlouhodobě pečuje. Vybudovala Program pro technickou podporu dýchání u dětí s akutním i chronickým onemocněním dýchacích cest. V rámci své specializace intenzivně spolupracuje s Týmem dětské podpůrné péče ve FN Motol. Absolvovala kurz pro lektory komunikace VitalTalk.

MUDr. Petra Lesná

MUDr. Petra Lesná

Lékařka, pediatra, absolventka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V letech 2003-2022 pracovala na Pediatrické klinice FN Motol, v r. 2008 složila atestaci z dětského lékařství. Poslední roky se specializuje na komplexní péči o děti s různými typy postižení: na lůžkovém oddělení, v očkovacím centru, ve specializované ambulanci FN Motol, nově v Centru komplexní péče pro děti s perinatální zátěží VFN a 1.LF UK. Od roku 2021 je lékařkou týmu dětské podpůrné a paliativní péče FN Motol, v rámci kterého pečuje o děti s život ohrožujícím či limitujícím onemocněním a jejich rodiny. Věří, že správně vedená komunikace s rodinami vážně nemocných dětí je zásadní podmínkou jejich efektivní léčby.