Intenzivní kurz komunikace a práce s emocemi

ESPERO pro sestry

ESPERO pro sestry je jedinečný prakticky zaměřený kurz komunikačních dovedností, který sestry připravuje na složité situace v komunikaci s pacienty se závažnou nemocí, s jejich rodinami, ale i s lékaři a dalšími spolupracovníky.

Information icon Kurz pro zdravotní sestry

O kurzu

ESPERO znamená v esperantu naděje. Věříme, že se komunikace dá cvičit a zlepšovat stejně jako jiné dovednosti nezbytné pro výkon zdravotnického povolání. I když zásadní informace o diagnóze a prognóze nemoci sděluje lékař, je to právě sestra, kdo může pacientovi a jeho rodině významně pomoci tyto často zásadní a život měnící informace správně pochopit a poskytnout dostatečnou podporu pro jejich zpracování. Sestrou správně vedená komunikace o preferencích a obavách nemocných může být zdrojem naděje a síly pro pacienty a jejich blízké, ale také zdrojem smysluplnosti a naplnění náročné ošetřovatelské práce sestry.

ESPERO pro sestry nabízí konkrétní cestu, jak na to.

Chcete se na něco zeptat? Napište nám na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je představit doporučené postupy pro komunikaci sestry s pacientem trpícím závažnou nemocí a jeho blízkými, ale hlavně umožnit procvičení konkrétních technik a získání zpětné vazby pro každého účastníka.

Obsah kurzu

Kurz probíhá jako intenzivní workshop, který obsahuje 25 % teorie, 25 % ukázkových modelových situací s diskuzí a z 50 % praktický nácvik konkrétních komunikačních dovedností na základě kazuistik z praxe.

Časový harmonogram kurzu:

1. den 18:00 - 20:30
2. den 8:30 - 18:00
3. den 8:00 - 17:00

Pro absolvování kurzu je nutné účastnit se celého programu.

Věnovat se budeme těmto otázkám:
Jaké jsou kompetence sestry při komunikaci s pacientem a jeho blízkými?
Jak dobře porozumět komplexním potřebám pacientů se závažnou nemocí a poskytnout jim adekvátní podporu?
Jak reagovat na silné emoce pacienta nebo jeho blízkých?
Co říct na otázku “To už není žádná naděje?”
Jak reagovat na přehnaná očekávání a čekání na zázrak?
Co dělat, když od lékaře nezazněla jednoznačná odpověď na otázku o prognóze?


Účastníci obdrží prezentace a studijní materiály v tištěné podobě. Hlavní část kurzu probíhá formou nácviku ve dvou skupinách pod vedením lektorů a společné reflexe dobré praxe.

Termíny a registrace

Calendar icon

15. - 17. 5. 2024 Praha

Information icon

Cena:  9 000 Kč za osobu (cena je včetně DPH a občerstvení, které si tímto hradí sám účastník kurzu)

Od 1. 7. 2024 zvyšujeme cenu na 10 000 Kč


Minimální počet účastníků je 15, maximální 30.

Storno podmínky

Při odhlášení z kurzu ve lhůtě 7 - 30 dní před jeho konáním vracíme 60 % z ceny kurzu, při odhlášení 7 a méně dní před akcí činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Při neobsazení kurzu 2 týdny před jeho realizací bude kurz zrušen. V tomto případě Vám vrátíme 100% uhrazené zálohy nebo Vám nabídneme jiný termín kurzu.

Podmínky pro vydání certifikátu

Absolvování 100% výukových hodin a zaplacení kurzovného.

Kontaktvzdelavani@paliativnicentrum.cz

Lektoři

Mgr. Jitka Kosíková

Mgr. Jitka Kosíková

Vedoucí domácího hospice sv. Michaela v Poličce, všeobecná a dětská sestra, spolupracovnice Lékařů bez hranic. Své zdravotnické vzdělání završila studiem na edinburské univerzitě Napier. V letech 2017-2020 koordinovala dětský tým v domácím hospici Cesta domů. V minulosti pracovala na odděleních ARO FN Motol, Fakultní Thomayerově nemocnici, v zahraničí v Saudské Arábii na intenzivní péči dětské kardiochirurgie.  Od roku 2010 spolupracuje s Lékaři bez hranic a absolvovala řadu misí na Blízkém východě, Asii i Africe. Je členkou  výboru Sekce dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny, od roku 2020 členkou Dětské pracovní skupiny EAPC. Je lektorkou kurzu dětské paliativní medicíny ICPCN. Absolvovala zahraniční stáže ve Velké Británii i v dětské nemocnici ve Filadelfii CHOP, kde měla možnost zažít si kurz VitalTalk pro sestry. Aktivně přednáší. 

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Je absolventkou stipendijního programu Abakus pro paliativní péči.

Mgr. Martina Jurigová

Mgr. Martina Jurigová

Všeobecná sestra, vystudovala obor Zdravotnický záchranář na Jihočeské univerzitě a Obecnou antropologii na Univerzitě Karlově, kde prováděla výzkum v oblasti medicínské antropologie. V letech 2015 - 2019 absolvovala pět misí s organizací Lékaři bez hranic. Nyní pracuje na Kardiochirurgické klinice a vyučuje na 3. lékařské fakultě UK.

Mgr. Jana Šrámková

Mgr. Jana Šrámková

Zdravotní sestra Podpůrného a paliativního týmu Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. V letech 1996-1998 pracovala na chirurgickém oddělení UOP Na Pleši jako zdravotní sestra na JIP. V letech 1999-2005 pracovala v soukromé chirurgické praxi a studovala obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených na FTVS UK. Pracovala ve FNKV na Klinice popáleninové medicíny, po absolvování specializačního vzdělání Ošetřovatelská péče v pediatrii pracovala na dětském oddělení. V roce 2016 dokončila certifikovaný kurz První psychické pomoci a stala se nemocničním interventem. V roce 2018 navázala spolupráci s Podpůrným a paliativním týmem ve FNKV, od roku 2019 zde pracovala na pozici zdravotní sestry v konziliárním týmu a odborné ambulanci paliativní medicíny. V současnosti je vrchní sestrou Oddělení paliativní péče ve Fakultní Thomayerově nemocnici.

Mgr. Marek Uhlíř

Mgr. Marek Uhlíř

Vystudoval obor diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšší zdravotnické škole, žurnalistiku a management ve zdravotnictví na UK v Praze. Pracoval u zdravotnické záchranné služby, na odboru bezpečnosti a krizového řízení na MZ ČR a ve výzkumném týmu EuroHealth Consumer Index v Bruselu. V letech 2012-2018 řídil domácí hospic Cesta domů v Praze. V současnosti pracuje jako operátor Zdravotnického operačního střediska ZZS HMP a je vedoucím projektu Paliativní péče v prostředí Zdravotnické záchranné služby v Centru paliativní péče.

MUDr. Sára Víchová

MUDr. Sára Víchová

Vystudovala 3. LF UK, v současné době se připravuje na atestaci z Všeobecného praktického lékařství. Od nástupu do zdravotnictví se také věnuje paliativní péči - pracuje v mobilním hospici Cesta domů a v České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Je absolventkou kurzu ESPERO a ESPERO+.