Intenzivní kurz komunikace a práce s emocemi

ESPERO pro sestry

ESPERO pro sestry je jedinečný prakticky zaměřený kurz komunikačních dovedností, který sestry připravuje na složité situace v komunikaci s pacienty se závažnou nemocí, s jejich rodinami, ale i s lékaři a dalšími spolupracovníky.

Information icon Kurz pro zdravotní sestry

Anotace

ESPERO znamená v esperantu naděje. Věříme, že se komunikace dá cvičit a zlepšovat stejně jako jiné dovednosti nezbytné pro výkon zdravotnického povolání. I když zásadní informace o diagnóze a prognóze nemoci sděluje lékař, je to právě sestra, kdo může pacientovi a jeho rodině významně pomoci tyto často zásadní a život měnící informace správně pochopit a poskytnout dostatečnou podporu pro jejich zpracování. Sestrou správně vedená komunikace o preferencích a obavách nemocných může být zdrojem naděje a síly pro pacienty a jejich blízké, ale také zdrojem smysluplnosti a naplnění náročné ošetřovatelské práce sestry.

ESPERO pro sestry nabízí konkrétní cestu, jak na to.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je představit doporučené postupy pro komunikaci sestry s pacientem trpícím závažnou nemocí a jeho blízkými, ale hlavně umožnit procvičení konkrétních technik a získání zpětné vazby pro každého účastníka.

Obsah kurzu

Kurz probíhá jako intenzivní workshop, který obsahuje 25 % teorie, 25 % ukázkových modelových situací s diskuzí a z 50 % praktický nácvik konkrétních komunikačních dovedností na základě kazuistik z praxe.

Časový harmonogram kurzu:

1. den 18:00 - 20:30
2. den 8:30 - 18:00
3. den 8:30 - 17:30

Pro absolvování kurzu je nutné účastnit se celého programu.

Věnovat se budeme těmto otázkám:
Jaké jsou kompetence sestry při komunikaci s pacientem a jeho blízkými?
Jak dobře porozumět komplexním potřebám pacientů se závažnou nemocí a poskytnout jim adekvátní podporu?
Jak reagovat na silné emoce pacienta nebo jeho blízkých?
Co říct na otázku “To už není žádná naděje?”
Jak reagovat na přehnaná očekávání a čekání na zázrak?
Co dělat, když od lékaře nezazněla jednoznačná odpověď na otázku o prognóze?


Účastníci obdrží prezentace a studijní materiály v tištěné podobě. Hlavní část kurzu probíhá formou nácviku ve dvou skupinách pod vedením lektorů a společné reflexe dobré praxe.

Lektoři

Mgr. Jitka Kosíková

Mgr. Jitka Kosíková

Vedoucí domácího hospice sv. Michaela v Poličce, všeobecná a dětská sestra, spolupracovnice Lékařů bez hranic. Své zdravotnické vzdělání završila studiem na edinburské univerzitě Napier. V letech 2017-2020 koordinovala dětský tým v domácím hospici Cesta domů. V minulosti pracovala na odděleních ARO FN Motol, Fakultní Thomayerově nemocnici, v zahraničí v Saudské Arábii na intenzivní péči dětské kardiochirurgie.  Od roku 2010 spolupracuje s Lékaři bez hranic a absolvovala řadu misí na Blízkém východě, Asii i Africe. Je členkou  výboru Sekce dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny, od roku 2020 členkou Dětské pracovní skupiny EAPC. Je lektorkou kurzu dětské paliativní medicíny ICPCN. Absolvovala zahraniční stáže ve Velké Británii i v dětské nemocnici ve Filadelfii CHOP, kde měla možnost zažít si kurz VitalTalk pro sestry. Aktivně přednáší. 

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Je absolventkou stipendijního programu Avast pro paliativní péči.

Mgr. Martina Jurigová

Mgr. Martina Jurigová

Všeobecná sestra, vystudovala obor Zdravotnický záchranář na Jihočeské univerzitě a Obecnou antropologii na Univerzitě Karlově, kde prováděla výzkum v oblasti medicínské antropologie. V letech 2015 - 2019 absolvovala pět misí s organizací Lékaři bez hranic. Nyní pracuje na Kardiochirurgické klinice a vyučuje na 3. lékařské fakultě UK.

Mgr. Jana Šrámková

Mgr. Jana Šrámková

Zdravotní sestra Podpůrného a paliativního týmu FN Královské Vinohrady v Praze. V letech 1996-1998 pracovala na chirurgickém oddělení UOP Na Pleši jako zdravotní sestra na JIP. V letech 1999-2005 pracovala v soukromé chirurgické praxi a studovala obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených na FTVS UK. Od roku 2006 pracuje ve FNKV na Klinice popáleninové medicíny, po absolvování specializačního vzdělání Ošetřovatelská péče v pediatrii pracuje na dětském oddělení. V roce 2016 dokončila certifikovaný kurz První psychické pomoci a stala se nemocničním interventem. V roce 2018 navázala spolupráci s Podpůrným a paliativním týmem ve FNKV a od roku 2019 zde pracuje na pozici zdravotní sestry v konziliárním týmu a odborné ambulanci paliativní medicíny.

MUDr. Adam Houska

MUDr. Adam Houska

Lékař Podpůrného a paliativního týmu FN Královské Vinohrady v Praze a výzkumný pracovník Centra paliativní péče. V letech 2008–2011 pracoval na Interní klinice ÚVN v Praze. V roce 2015 atestoval ze všeobecného lékařství a v roce 2018 z paliativní medicíny.  Koordinoval celostátní projekt paliativnipraktik.cz. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. V roce 2017 získal Avast stipendium pro paliativní péči. Aktivně přednáší a publikuje, vyučuje paliativní péči na 3. LF UK. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk, program Palliative Care Education and Practice na Harvard Medical School a v roce 2019 získal stipendium nadačního fondu Abakus pro lídry v paliativní péči. 

Termíny a registrace

Calendar icon

4. - 6. 4. 2022 Praha

Information icon

Cena:  9 000 Kč za osobu (cena je včetně DPH)

Minimální počet účastníků je 15, maximální 30. V případě přihlášení méně než 15 účastníků týden před konáním bude kurz zrušen.

Storno podmínky

Při odhlášení z kurzu více než 7 dní před konáním vracíme 60 % z ceny kurzu, při odhlášení 7 a méně dní před akcí činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Epidemické podmínky účasti

Účast v kurzu je možná pouze v souladu s aktuálně platnými vládními epidemickými nařízeními.
V současnosti se mohou prezenčního vzdělávání účastnit pouze zájemci s dokončeným očkováním, po prodělaném covidu (nejdéle do 180 dní od prodělání nemoci) nebo zájemci, kteří  mají potvrzení, že se nemohou nechat očkovat nebo že absolvovali alespoň první dávku vakcíny v kombinaci s negativním PCR testem.