Seznámení s tématem paliativní péče

Paliativní přístup

Kurz pro zdravotnické i nezdravotnické pracovníky s cílem poskytnout základní vhled do uplatňování paliativního přístupu při péči o nevyléčitelně nemocné klienty. Celodenní seminář je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Information icon Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí

Anotace

Kurz v úvodu účastníky seznamuje se třemi typy péče, a to z pohledu přístupu. Poté se podrobněji věnuje paliativnímu přístupu.

Základy poskytování paliativní péče vychází ze znalosti potřeb klientů s nevyléčitelným onemocněním a jejich rodin. Kurz se zabývá také potřebami profesionálních pečujících ve vztahu k péči o nevyléčitelně nemocné klienty a přináší možnost uvědomění si postoje k vlastní smrtelnosti.


Kurz doporučujeme jako první seznámení s tématem paliativní péče. 

Chcete se na něco zeptat? Napište nám na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

Program

9:00 - 15:30

  • Úvod do kurzu
  • Přístupy péče, paliativní péče
  • Empatie v praxi, film
  • Vlastní postoj ke smrti (komunikační karetní hra Řekni mi)
  • Potřeby klienta, rodiny a pracovníků v paliativní péči
  • Závěr kurzu

Paliativní přístup na klíč

Kurz realizujeme i na klíč

Kurz můžeme připravit a realizovat přímo ve Vašem zařízení. Maximální počet účastníků je 20. Po dohodě se zájemci můžeme v programu částečně akcentovat vybraná témata (konkrétní typ zařízení, specifickou skupinu klientů/pacientů a podobně).

Cena: 32 000 Kč (cena je osvobozena od DPH)

Od 1. 7. 2024 zvyšujeme cenu na 36 000 Kč, cena je osvobozena od DPH.

V případě zájmu nám napište na vzdelavani@paliativnicentrum.cz

Termíny a registrace

Calendar icon

9. 9. 2024 Praha

Information icon

Cena: 2 900 Kč za osobu (cena je osvobozena od DPH, cena zahrnuje občerstvení, které si tímto hradí sám účastník kurzu)

Minimální počet účastníků je 15, maximální 20.

Storno podmínky

Při odhlášení z kurzu ve lhůtě 7 - 30 dní před jeho konáním vracíme 60 % z ceny kurzu, při odhlášení 7 a méně dní před akcí činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Při neobsazení kurzu 4 týdny před jeho realizací bude kurz zrušen. V tomto případě Vám vrátíme 100% uhrazené zálohy nebo Vám nabídneme jiný termín kurzu.

Podmínky pro vydání certifikátu

Absolvování 100% výukových hodin a zaplacení kurzovného.

Kontaktvzdelavani@paliativnicentrum.cz

Lektorky

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Je absolventkou stipendijního programu Abakus pro paliativní péči.

Veronika Staňková

Mgr. Veronika Staňková

Pracuje v Mobilním hospici Ondrášek, jako psychoterapeutka a poradkyně pro pozůstalé. První zkušenost s paliativní péčí má z Irského Dublinu, kde pracovala v domácí péči. Podílí se na šíření paliativní myšlenky nejen prostřednictvím vzdělávání, ale také jako externí podpora při formování paliativních týmů v zařízeních sociálních služeb.

Mgr. Adéla Novotná, MBA

Mgr. Adéla Novotná, MBA

Vystudovala vysokou školu v oboru všeobecná sestra a dál pokračovala v navazujícím magisterském studiu v oboru paliativní péče a geriatrie. Zahraniční zkušenost v oboru získala v Norsku, kde v rámci pracovní stáže pracovala v sociálních službách. Po studiu zamířila do urgentní medicíny na oddělení ARO. V sociálních službách pracuje osmým rokem na pozici manažerka zdravotně sociální péče. Je životní optimista, má ráda výzvy, multioborovou spolupráci a smysluplnou diskusi s cílem dělat věci lépe.

Bc. Martina Janatková, DiS.

Bc. Martina Janatková, DiS.

Všeobecná sestra se specializací v oboru psychiatrie. Zástupkyně ředitele Sociálních služeb města Jičína, kde 18 let působila na pozici vrchní sestry Domova pro seniory a stála v roce 2004 u začátku poskytování paliativní péče v DPS. Paliativní péči se intenzivně věnuje téměř 20 let, a to nejen v DPS, ale i jako lektorka a mentorka v rámci několika projektů se zaměřením na poskytování kvalitní paliativní péče v terénním prostředí a v domovech pro seniory. Je absolventkou terapeutických výcviků v systematických konstelacích a práci s traumatem. 

Mgr. Martina Primaková

Mgr. Martina Primaková

Vystudovala obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory a poté Andragogiku. V sociálních službách začínala jako pracovnice v přímé péči u lidí se zdravotním postižením a od roku 2015 se věnuje práci se seniory. Od roku 2017 je v CSS Emausy s.r.o ředitelkou Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Od roku 2020 působí v CSS Emausy také v roli koordinátorky paliativní péče. V Domově pro seniory a domově se zvláštním režimem se podílí na implementaci a rozvoji paliativní péče.

Monika Hastíková

Monika Hastíková

Jedna ze zakládajících členek paliativního nemocničního týmu Uherskohradišťské nemocnice a.s. (UHN), kde pracuje více než 20 let na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení na pozici všeobecné sestry. Po dobu dvou let působila jako terénní zdravotnická pracovnice v mobilní hospicové péči. Věnuje se rozvoji paliativního přístupu v rámci multidisciplinárních týmu UNH.