Seznámení s tématem paliativní péče

Paliativní přístup

Kurz pro zdravotnické i nezdravotnické pracovníky s cílem poskytnout základní vhled do uplatňování paliativního přístupu při péči o nevyléčitelně nemocné klienty. Celodenní seminář je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Information icon Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí

Anotace

Kurz v úvodu účastníky seznamuje se třemi typy péče, a to z pohledu přístupu. Poté se podrobněji věnuje paliativnímu přístupu.

Základy poskytování paliativní péče vychází ze znalosti potřeb klientů s nevyléčitelným onemocněním a jejich rodin. Kurz se zabývá také potřebami profesionálních pečujících ve vztahu k péči o nevyléčitelně nemocné klienty a přináší možnost uvědomění si postoje k vlastní smrtelnosti.


Kurz doporučujeme jako první seznámení s tématem paliativní péče. 

Chcete se na něco zeptat? Napište nám na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

Program

9:00 - 15:30

  • Úvod do kurzu
  • Přístupy péče, paliativní péče
  • Empatie v praxi, film
  • Vlastní postoj ke smrti (komunikační karetní hra Řekni mi)
  • Potřeby klienta, rodiny a pracovníků v paliativní péči
  • Závěr kurzu

Paliativní přístup na klíč

Kurz realizujeme i na klíč

Kurz můžeme připravit a realizovat přímo ve Vašem zařízení. Maximální počet účastníků je 20. Po dohodě se zájemci můžeme v programu částečně akcentovat vybraná témata (konkrétní typ zařízení, specifickou skupinu klientů/pacientů a podobně).

Cena: 32 000 Kč (cena je osvobozena od DPH)

Od 1. 7. 2024 zvyšujeme cenu na 36 000 Kč, cena je osvobozena od DPH.

V případě zájmu nám napište na vzdelavani@paliativnicentrum.cz

Termíny a registrace

Calendar icon

4. 3. 2024 Praha

Information icon

Cena: 2 600 Kč za osobu (cena je osvobozena od DPH, cena zahrnuje občerstvení, které si tímto hradí sám účastník kurzu)

Od 1. 7. 2024 zvyšujeme cenu na 2 900 Kč
​​​​​​​

Minimální počet účastníků je 15, maximální 20.

Storno podmínky

Při odhlášení z kurzu ve lhůtě 7 - 30 dní před jeho konáním vracíme 60 % z ceny kurzu, při odhlášení 7 a méně dní před akcí činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Při neobsazení kurzu 4 týdny před jeho realizací bude kurz zrušen. V tomto případě Vám vrátíme 100% uhrazené zálohy nebo Vám nabídneme jiný termín kurzu.

Podmínky pro vydání certifikátu

Absolvování 100% výukových hodin a zaplacení kurzovného.

Kontaktvzdelavani@paliativnicentrum.cz

Lektorky

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Je absolventkou stipendijního programu Abakus pro paliativní péči.

Veronika Staňková

Mgr. Veronika Staňková

Sociální pracovnice Mobilního hospice Ondrášek. Věnuje se také oblasti dětské paliativní péče. 

Absolvovala psychoterapeutický výcvik se zaměřením na psychoanalýzu. Je poradcem pro pozůstalé.

Mgr. Adéla Novotná, MBA

Mgr. Adéla Novotná, MBA

Vystudovala vysokou školu v oboru všeobecná sestra a dál pokračovala v navazujícím magisterském studiu v oboru paliativní péče a geriatrie. Zahraniční zkušenost v oboru získala v Norsku, kde v rámci pracovní stáže pracovala v sociálních službách. Po studiu zamířila do urgentní medicíny na oddělení ARO. V sociálních službách pracuje osmým rokem na pozici manažerka zdravotně sociální péče. Je životní optimista, má ráda výzvy, multioborovou spolupráci a smysluplnou diskusi s cílem dělat věci lépe.

Bc. Martina Janatková, DiS.

Bc. Martina Janatková, DiS.

Všeobecná sestra se specializací v oboru psychiatrie. Zástupkyně ředitele Sociálních služeb města Jičína, kde 18 let působila na pozici vrchní sestry Domova pro seniory a stála v roce 2004 u začátku poskytování paliativní péče v DPS. Paliativní péči se intenzivně věnuje téměř 20 let, a to nejen v DPS, ale i jako lektorka a mentorka v rámci několika projektů se zaměřením na poskytování kvalitní paliativní péče v terénním prostředí a v domovech pro seniory. Je absolventkou terapeutických výcviků v systematických konstelacích a práci s traumatem. 

Mgr. Martina Primaková

Mgr. Martina Primaková

Vystudovala obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory a poté Andragogiku. V sociálních službách začínala jako pracovnice v přímé péči u lidí se zdravotním postižením a od roku 2015 se věnuje práci se seniory. Od roku 2017 je v CSS Emausy s.r.o ředitelkou Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Od roku 2020 působí v CSS Emausy také v roli koordinátorky paliativní péče. V Domově pro seniory a domově se zvláštním režimem se podílí na implementaci a rozvoji paliativní péče.

Monika Hastíková

Monika Hastíková

Jedna ze zakládajících členek paliativního nemocničního týmu Uherskohradišťské nemocnice a.s. (UHN), kde pracuje více než 20 let na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení na pozici všeobecné sestry. Po dobu dvou let působila jako terénní zdravotnická pracovnice v mobilní hospicové péči. Věnuje se rozvoji paliativního přístupu v rámci multidisciplinárních týmu UNH.