Kurz připravujeme i na klíč

Plánování péče v závěru života

Tento kurz je vhodný pro zdravotnické i nezdravotnické pracovníky. Na kurzu přiblížíme účastníkům význam plánování péče v závěru života a dáme jim návod, jak plán péče v závěru života vnést do praxe. Celodenní seminář je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Information icon Kurz akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí

Anotace

Pro plánování péče v závěru života je zásadní rozhovor s klientem o jeho přáních a preferencích a také schopnost zjištěné informace efektivním způsobem dokumentovat. Na kurzu se budeme věnovat struktuře rozhovorů o cílech péče, komunikaci s rodinou a účastníci také obdrží námi vytvořený nástroj pro dokumentaci hodnot a preferencí klienta - Průvodce budoucí péčí. Tento nástroj jsme pilotovali v pobytových sociálních službách pro seniory  a na kurzu budeme primárně vycházet z této zkušenosti a práci s dospělými klienty. Kurz je vhodný zejména pro sociální pracovníky, pečovatele a zdravotnický i nezdravotnický personál pečující o dospělé klienty. Může být také užitečný pro praktické lékaře a všechny, kteří ve své práci komunikují s klienty o jejich představách o péči v závěru života.

Chcete se na něco zeptat? Napište nám na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

Program

9:00 - 16:00

  • Úvod do plánování péče
  • Práce s emocemi
  • Protokol SPOLU
  • Rozhovor o cílech péče
  • Plán péče v závěru života (Průvodce budoucí péči)
  • Vedení rodinné konference
  • Závěr kurzu

Termíny a registrace

Calendar icon

7. 5. 2024 Praha

Information icon

Cena: 3 100 Kč za osobu (cena je osvobozena od DPH, cena zahrnuje občerstvení, které si tímto hradí sám účastník kurzu)

Od 1. 7. 2024 zvyšujeme cenu na 3 400 Kč

Maximální počet účastníků je 20. 

Storno podmínky

Při odhlášení z kurzu ve lhůtě 7 - 30 dní před jeho konáním vracíme 60 % z ceny kurzu, při odhlášení 7 a méně dní před akcí činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Při neobsazení kurzu 4 týdny před jeho realizací bude kurz zrušen. V tomto případě Vám vrátíme 100% uhrazené zálohy nebo Vám nabídneme jiný termín kurzu.

Podmínky pro vydání certifikátu

Absolvování 100% výukových hodin a zaplacení kurzovného.

Kontaktvzdelavani@paliativnicentrum.cz

Kurz na klíč

Kurz realizujeme i na klíč

Kurz můžeme připravit a realizovat přímo ve Vašem zařízení. Maximální počet účastníků je 20. 

Cena: 37 000 Kč, cena je osvobozena od DPH.

Od 1. 7. 2024 zvyšujeme cenu kurzu na 40 700 Kč, cena je osvobozena od DPH.

V případě zájmu nám napište na vzdelavani@paliativnicentrum.cz

Lektoři

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Je absolventkou stipendijního programu Abakus pro paliativní péči.

Mgr. Adéla Novotná, MBA

Mgr. Adéla Novotná, MBA

Vystudovala vysokou školu v oboru všeobecná sestra a dál pokračovala v navazujícím magisterském studiu v oboru paliativní péče a geriatrie. Zahraniční zkušenost v oboru získala v Norsku, kde v rámci pracovní stáže pracovala v sociálních službách. Po studiu zamířila do urgentní medicíny na oddělení ARO. V sociálních službách pracuje osmým rokem na pozici manažerka zdravotně sociální péče. Je životní optimista, má ráda výzvy, multioborovou spolupráci a smysluplnou diskusi s cílem dělat věci lépe.

Monika Hastíková

Monika Hastíková

Jedna ze zakládajících členek paliativního nemocničního týmu Uherskohradišťské nemocnice a.s. (UHN), kde pracuje více než 20 let na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení na pozici všeobecné sestry. Po dobu dvou let působila jako terénní zdravotnická pracovnice v mobilní hospicové péči. Věnuje se rozvoji paliativního přístupu v rámci multidisciplinárních týmu UNH.