Kurz připravujeme i na klíč

Plánování péče v závěru života

Tento kurz je vhodný pro zdravotnické i nezdravotnické pracovníky. Na kurzu přiblížíme účastníkům význam plánování péče v závěru života a dáme jim návod, jak plán péče v závěru života vnést do praxe. Celodenní seminář je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Information icon Kurz akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí

Anotace

Pro plánování péče v závěru života je zásadní rozhovor s klientem o jeho přáních a preferencích a také schopnost zjištěné informace efektivním způsobem dokumentovat. Na kurzu se budeme věnovat struktuře rozhovorů o cílech péče, komunikaci s rodinou a účastníci také obdrží námi vytvořený nástroj pro dokumentaci hodnot a preferencí klienta - Průvodce budoucí péčí. Tento nástroj jsme pilotovali v pobytových sociálních službách pro seniory  a na kurzu budeme primárně vycházet z této zkušenosti a práci s dospělými klienty. Kurz je vhodný zejména pro sociální pracovníky, pečovatele a zdravotnický i nezdravotnický personál pečující o dospělé klienty. Může být také užitečný pro praktické lékaře a všechny, kteří ve své práci komunikují s klienty o jejich představách o péči v závěru života.

Program

9:00 - 16:00

  • Úvod do plánování péče
  • Práce s emocemi
  • Protokol SPOLU
  • Rozhovor o cílech péče
  • Plán péče v závěru života (Průvodce budoucí péči)
  • Vedení rodinné konference
  • Závěr kurzu

Termíny a registrace

Calendar icon

1. 2. 2022 online

Calendar icon

8. 4. 2022 Praha

Information icon

Cena: 2 100 Kč za osobu (cena je osvobozena od DPH)

Maximální počet účastníků je 20. V případě přihlášení méně než 15 účastníků týden před konáním bude kurz zrušen.

Storno podmínky

Při odhlášení z kurzu více než 7 dní před konáním vracíme 60 % z ceny kurzu, při odhlášení 7 a méně dní před akcí činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Epidemické podmínky účasti

Účast v kurzu je možná pouze v souladu s aktuálně platnými vládními epidemickými nařízeními.
V současnosti se mohou prezenčního vzdělávání účastnit pouze zájemci s dokončeným očkováním, po prodělaném covidu (nejdéle do 180 dní od prodělání nemoci) nebo zájemci, kteří  mají potvrzení, že se nemohou nechat očkovat nebo že absolvovali alespoň první dávku vakcíny v kombinaci s negativním PCR testem. 

Kurz na klíč

Kurz realizujeme i na klíč

Kurz můžeme připravit a realizovat přímo ve Vašem zařízení. Maximální počet účastníků je 20. 

Cena kurzu na klíč: 26 500 Kč, cena je osvobozena od DPH

V případě zájmu nám napište na vzdelavani@paliativnicentrum.cz

Lektoři

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Je absolventkou stipendijního programu Avast pro paliativní péči.

Mgr. Adéla Novotná, MBA

Mgr. Adéla Novotná, MBA

Vystudovala vysokou školu v oboru všeobecná sestra a dál pokračovala v navazujícím magisterském studiu v oboru paliativní péče a geriatrie. Zahraniční zkušenost v oboru získala v Norsku, kde v rámci pracovní stáže pracovala v sociálních službách. Po studiu zamířila do urgentní medicíny na oddělení ARO. V sociálních službách pracuje osmým rokem na pozici manažerka zdravotně sociální péče. Je životní optimista, má ráda výzvy, multioborovou spolupráci a smysluplnou diskusi s cílem dělat věci lépe.

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk, program Palliative Care Education and Practice na Harvard Medical School a v roce 2019 získal stipendium nadačního fondu Abakus pro lídry v paliativní péči.