Intenzivní dvoudenní workshop

PEACE - Palliative and Emergency Care Essentials

PEACE - Palliative and Emergency Care Essentials. Kurz je určen všem zájemcům z řad zdravotnických záchranářů a všeobecných i praktických sester pracujících v urgentní medicíně o problematiku akutní péče o pacienty, kteří mohou profitovat z jiné trajektorie systémem, než je odvoz na urgentní příjem nebo lůžko intenzivní péče.

Information icon Kurz pro zdravotnické záchranáře a všeobecné sestry pracující v urgentní medicíně.

Anotace

Kurz přináší teoretický základ a praktické zkušenosti s ošetřením paliativního pacienta v urgentní medicíně, a především přednemocniční neodkladné péči. Představuje evidence-based doporučené postupy pro komunikaci závažných zpráv v prostoru neodkladné péče. Umožňuje procvičení doporučených postupů a získání zpětné vazby pro každého účastníka.

Kurz probíhá jako intenzivní workshop, který obsahuje 40 % teorie, 40 % ukázkových modelových situací s diskuzí a z 20 % nácvik konkrétních medicínských a komunikačních dovedností na základě kazuistik z praxe.

Chcete se na něco zeptat? Napište nám na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

Program

1. den 08:00 – 18:00

 • Úvod do paliativní péče
 • Ukázky modelových komunikačních situací jako:
  Jak reagovat na emoce pacienta nebo jeho blízkých?
  Jak reagovat na přehnané očekávání rodiny a čekání na zázrak?
  Jak poznat, že pacient unese nepříznivé zprávy?
 • Nácvik modelových situací na základě kazuistik z praxe

2. den 08:00 – 18:00

 • Identifikace paliativně relevantního pacienta
 • Analgezie u paliativních pacientů
 • Symptomatická léčba dalších stavů u paliativních pacientů
 • Nácvik modelových situací na základě kazuistik z praxe

Na kurz navazuje dvouhodinové online setkání, kde mají účastníci možnost sdílet zkušenosti s uplatňováním nabytých dovedností v praxi a připomenout si postupy a další informace získané během kurzu. Online setkání proběhne přibližně 2 měsíce po kurzu, přesný termín dostanete spolu s podrobnějšími informacemi před kurzem.

Termíny a registrace

Calendar icon

31. 10. - 1. 11. 2024 Praha

Calendar icon

28. - 29. 11. 2024 Praha

Calendar icon

12. - 13. 12. 2024 Praha

Information icon

Cena: 8 800 za osobu (cena je včetně DPH)

 

Storno podmínky

Při odhlášení z kurzu ve lhůtě 7 - 30 dní před jeho konáním vracíme 60 % z ceny kurzu, při odhlášení 7 a méně dní před akcí činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Při neobsazení kurzu 4 týdny před jeho realizací bude kurz zrušen. V tomto případě Vám vrátíme 100% uhrazené zálohy nebo Vám nabídneme jiný termín kurzu.

Podmínky pro vydání certifikátu

Absolvování 100% výukových hodin a zaplacení kurzovného.

Kontaktvzdelavani@paliativnicentrum.cz

Kurz realizujeme i na klíč

Kurz můžeme připravit a realizovat přímo ve Vašem zařízení. Maximální počet účastníků je 20. 

 

Cena: 104 500 Kč (cena je včetně DPH).

 

V případě zájmu nám napište na vzdelavani@paliativnicentrum.cz.

Lektoři

PhDr. David Peřan, Ph.D., FERC

PhDr. David Peřan, Ph.D., FERC

Zdravotnický záchranář se specializací pro urgentní medicínu, náměstek ředitele pro řízení kvality a vědecké činnosti na Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje a odborný asistent na Klinice anesteziologie a resuscitace 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde rovněž absolvoval doktorský program preventivní medicína a epidemiologie. Je členem Science and Education Committee Evropské resuscitační rady pro rozšířenou resuscitaci dospělých, členem výboru České resuscitační rady a Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP. Působí jako lektor a educator Evropské resuscitační rady na kurzech v Česku i v zahraničí.

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

Zakladatel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk, program Palliative Care Education and Practice na Harvard Medical School a v roce 2019 získal stipendium nadačního fondu Abakus pro lídry v paliativní péči. V letech 2017-2023 byl vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny. Klinicky působí jako psycholog na oddělení paliativní péče Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Mgr. Marek Uhlíř

Mgr. Marek Uhlíř

Vystudoval obor diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšší zdravotnické škole, žurnalistiku a management ve zdravotnictví na UK v Praze. Pracoval u zdravotnické záchranné služby, na odboru bezpečnosti a krizového řízení na MZ ČR a ve výzkumném týmu EuroHealth Consumer Index v Bruselu. V letech 2012-2018 řídil domácí hospic Cesta domů v Praze. V současnosti pracuje jako operátor Zdravotnického operačního střediska ZZS HMP a je vedoucím projektu Paliativní péče v prostředí Zdravotnické záchranné služby v Centru paliativní péče.

MUDr. Petr Mokrejš

MUDr. Petr Mokrejš

Anesteziolog a intenzivista, vedoucí lékař Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., lékař letecké záchranné služby, externí lékař domácího hospicu, vyučující na Univerzitě Karlově v Praze a Technické univerzitě v Liberci, lektor kurzů Evropské resuscitační rady, odborný poradce ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Člen odborných společností anesteziologie, intenzivní a urgentní medicíny.

Bc. Kateřina Bransburg

Bc. Kateřina Bransburg

Všeobecná sestra domácího hospice Cesta domů od roku 2005. Své zdravotnické vzdělání dovršila v roce 2012 studijním programem Ošetřovatelství na Vysoké škole zdravotnické a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě a specializačním vzděláním pro sestry pracující v hospici na NCO NZO v Brně. Absolvovala kurz ELNEC lektor training program pro dospělé a děti v Salzburku. Absolvovala zahraniční stáž na paliativní jednotce Kliniky Notre-Dame v Belgickém Liége, v domácí paliativní péči oblasti Liége v Belgii a v domácí paliativní a rehabilitační péči v Izraeli. Dříve pracovala na JIP Kliniky popáleninové medicíny FNKV, na ARO Nemocnice na Františku, jako hemodialyzační sestra ve středisku B. Braun a jako sestra v soukromé stomatochirurgické ordinaci.

Ing. Mgr. Simona Večerková, DiS.

Ing. Mgr. Simona Večerková, DiS.

Pracuje jako zdravotnická záchranářka a instruktorka Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. Absolvovala inženýrský obor Civilní nouzové plánování na ČVUT, magisterský obor Intenzivní péče na Ostravské univerzitě a specializační vzdělávání v oboru urgentní medicína na NCO NZO v Brně. Na Masarykově univerzitě v Brně se jako lektorka podílí na výuce zdravotnických záchranářů a je také instruktorkou zahraničních kurzů (Advanced Life Support nebo Advanced Stroke Life Support). V oblasti paliativní péče je koordinátorkou ambasadorů paliativní péče na zdravotnických záchranných službách.