Kurz připravujeme i na klíč

Geri ELNEC

Geri ELNEC je na rozdíl od ELNECu Core, který se komplexně zabývá základy poskytování paliativní péče, specificky zaměřen pro všeobecné sestry pracující s geriatrickým pacientem. Kurz na klíč doporučujeme pro domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a geriatrická oddělení nemocnic i pro všebecné sestry pracující s geriatrickými pacienty v domácím prostředí.

Information icon Kurz pro všeobecné sestry pracující s geriatrickými pacienty

O kurzu

Geri ELNEC je vhodný na klíč pro domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, geriatrická oddělení nemocnic a agentury domácí péče.

Kurz je třídenní a organizujeme ho i pro jednotlivce.
Maximální kapacita kurzu je 25 účastníků.

Cena kurzu pro jednotlivce: 7 800 Kč (cena je včetně DPH a občerstvení, které si tímto hradí sám účastník kurzu)

Cena kurzu na klíč: 103 500 Kč (cena je včetně DPH)

Kurz na klíč lze objednat – vzdelavani@paliativnicentrum.cz

Moduly

1. Úvod do paliativní péče
Cílem úvodního bloku je představit základní principy paliativní péče, modely jejího poskytování a vymezení paliativní péče v kontextu zdravotnického systému.

1a. Specifika paliativní péče v geriatrii
Geriatrická péče má svá specifika, se kterými při poskytování paliativní péče geriatrickým pacientům pracujeme. Specifika farmakoterapie, nespecifické projevy nemoci, geriatrická křehkost jsou obsahem tohoto modulu.

2. Léčba bolesti
I v geriatrické péči je bolest jedením z nejvýznamnějších symptomů, které v praxi řešíme. V tomto bloku představujeme současné přístupy k diagnostice a léčbě bolesti, včetně častých překážek a chyb při jejím zvládání.

3. Léčba příznaků 
Cílem tohoto modulu je představit nejčastější příznaky u geriatrických pacientů a pracovat s nimi v kontextu paliativní péče. Součástí modulu je práce se dvěma kazuistikami.

4. Etika a plán péče
Modul představuje základy etiky při poskytování péče. Přináší postup pro možné řešení vzniklých etických dilemat při snaze respektovat přání pacienta a jeho rodiny. Pojednává také o důležitém nástroji pro kvalitní poskytování paliativní péče, kterým je plán péče v závěru života.

5. Kulturní a duchovní aspekty péče
Cílem tohoto modulu je představit principy duchovního doprovázení v paliativní péči a význam spirituálních potřeb pacientů a jejich rodin. Zaměřuje se na dovednost identifikace duchovních potřeb u pacientů.

6. Komunikace
Klíčovou složkou paliativní péče je efektivní komunikace mezi ošetřujícím týmem, pacientem a jeho blízkými. Tento modul přináší teorii technik a postupů profesionální komunikace. Teorie je pak procvičena v rámci komunikačního workshopu, který je vždy součástí kurzu.

7. Ztráta, zármutek a žal
Paliativní tým doprovází pacienta a jeho rodinu během nemoci i po úmrtí, kdy se hlavně rodina, ale často i sami zdravotníci, musí vyrovnávat s bolestí a ztrátou. Tento modul se zaměřuje na principy efektivní práce se zármutkem.

8. Poslední hodiny
Samotný závěr života je opředen řadou mýtů, úzkostí a obav a je zároveň velmi náročným momentem pro všechny zúčastněné. Modul shrnuje klíčové úkoly paliativního týmu v procesu umírání.

9. Sociální práce
Cílem toho bloku je představit role sociálního pracovníka v paliativní péči. Provede Vás doprovázením pacienta a jeho rodiny, rozhovorem o přáních pacienta v závěru života. Představí také předběžné prohlášení a dříve vyslovené přání.
 

Termíny a registrace

Calendar icon

28. 2 - 1. 3. 2024 Praha

Připravujeme pro Vás termíny na rok 2024
Information icon

Cena: 7 800 Kč za osobu (cena je včetně DPH a občerstvení, které si tímto hradí sám účastník kurzu)

Minimální počet účastníků je 15, maximální 25.

Storno podmínky

Při odhlášení z kurzu ve lhůtě 7 - 30 dní před jeho konáním vracíme 60 % z ceny kurzu, při odhlášení 7 a méně dní před akcí činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Při neobsazení kurzu 4 týdny před jeho realizací bude kurz zrušen. V tomto případě Vám vrátíme 100% uhrazené zálohy nebo Vám nabídneme jiný termín kurzu.

Podmínky pro vydání certifikátu

Absolvování minimálně 80% výukových hodin a zaplacení kurzovného.

Kontaktvzdelavani@paliativnicentrum.cz

Lektorky

Mgr. Anna Michlová

Mgr. Anna Michlová

Hlavní lektorka ELNEC. Zdravotní sestra v Domácí hospicové péči při Oblastní charitě Hradec Králové. Pracovala také v akutním provozu, kde také šířila paliativní přístup. Aktivně se věnuje vzdělávání a šíření myšlenky paliativní péče. 

Veronika Staňková

Mgr. Veronika Staňková

Sociální pracovnice Mobilního hospice Ondrášek. Věnuje se také oblasti dětské paliativní péče. 

Absolvovala psychoterapeutický výcvik se zaměřením na psychoanalýzu. Je poradcem pro pozůstalé.

Mgr. Blanka Radjenovičová

Bc. Blanka Radjenovičová

Vrchní sestra Kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Pracovala 10 let jako zdravotně sociální pracovnice. V současné době se podílí na rozvoji paliativní a podpůrné péče na kardiologické klinice.

Mgr. Jiřina Večeřová

Mgr. Jiřina Večeřová

Ředitelka Oblastní charity v Rajhradě. Pracovala také jako vrchní sestra v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Po celou dobu své praxe se věnuje vzdělávání odborné veřejnosti.

Monika Hastíková

Monika Hastíková

Jedna ze zakládajících členek paliativního nemocničního týmu Uherskohradišťské nemocnice a.s. (UHN), kde pracuje více než 20 let na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení na pozici všeobecné sestry. Po dobu dvou let působila jako terénní zdravotnická pracovnice v mobilní hospicové péči. Věnuje se rozvoji paliativního přístupu v rámci multidisciplinárních týmu UNH.

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Je absolventkou stipendijního programu Avast pro paliativní péči.

Libuše Mošťková

Libuše Mošťková

Všeobecná sestra se specializací ARIP pracující téměř 40 let v akutní medicíně. Stála u vzniku ambulance bolesti v Uherskohradišťské nemocnici a.s.(UHN). Od roku 2017
spolupracuje s mobilním hospicem PAHOP z. ú.
Podílela se na založení paliativního nemocničního týmu v UHN, kde napříč obory šíří myšlenky paliativní péče.

Mgr. Kateřina Ledererová

Mgr. Kateřina Ledererová

Paliativní sestra v Podpůrném a paliativním týmu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a mentorka působí 3. LF UK. Má bohatou praxi v akutní péči a v současnosti je v psychoterapeutickém výcviku.

Kateřina Crhová, DiS.

Kateřina Crhová, DiS.

Všeobecná sestra s psychiatrickou specializací. Celoživotně pracuje s lidmi s nevyléčitelným onemocněním. V současné době vede sesterský tým v Domově Sue Ryder v Praze, kde se podílí na poskytování a rozvoji paliativní péče.