Aktualita

Návštěva v Londýně: Jak funguje paliativní péče v rámci místní záchranky?

7/9/2024


Kolegové z našeho projektu Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby absolvovali minulý týden návštěvu záchranné služby v Londýně, aby sdíleli zkušenosti a inspirovali se místní praxí. Navštívili i hospic sv. Kryštofa, se kterým londýnská záchranka úspěšně spolupracuje. Co si z intenzivní návštěvy odvezli?

Změny často začínají odspodu a díky lidem s velkým nadšením a odhodláním

Na londýnské záchrance funguje od roku 2018 tříčlenný tým, který se věnuje zavádění změn a vzdělávání záchranářů v péči o pacienty v závěru života. Ten doplňuje zhruba 30 dobrovolných koordinátorů paliativní péče z řad záchranářů.

Zdravotničtí záchranáři mohou v péči o paliativní pacienty sehrát zásadní roli, pokud k tomu mají kompetence

Několik desítek londýnských záchranářů se specializuje na péči o pacienty, jejichž situace se dá efektivně řešit jiným způsobem, než je převoz do nemocnice. Zajistí jim péči doma nebo jim pomohou zprostředkovat vhodný typ péče. Velkou část těchto pacientů tvoří pacienti s paliativními potřebami, pro které to může znamenat naprosto zásadní změnu v tom, jak prožijí závěr života.

Má smysl hledat a zkoušet nová řešení

Přestože londýnské záchrance rostl v posledních letech počet volání o 6–7 % ročně, podařilo se jim snížit počet výjezdů. To se povedlo díky pečlivému systému vyhodnocování tísňových volání a hledání alternativních řešení. Část volání vyřeší proškolený personál poradenstvím po telefonu, v dalších případech se podaří zajistit pro pacienta vhodnější typ specializované péče. Užitek z toho ve výsledku mají všichni. Mimo jiné se tím povedlo zkrátit čas, v němž je záchranka schopná reagovat na situace s nejvyšší naléhavostí.

Záchranky a hospice nejsou oddělené světy a mají si navzájem co dát

Londýnská záchranka úspěšně spolupracuje mimo jiné s hospicem sv. Kryštofa. Záchranáři během výjezdu mohou konzultovat postup s pracovníkem z hospice nebo pacienta přímo předat do péče. Když naopak vznikne akutní situace u klienta hospice, dokáže někdy záchranka reagovat rychleji a pacienta zajistit, než hospic poskytne další péči. St Christopher's Hospice, který se v režimu domácí péče stará v každém okamžiku o zhruba 1800 pacientů, navíc přímo zaměstnává několik záchranářů. Ti, podobně jako všeobecné sestry, navštěvují pacienty v domácím prostředí a do týmu přinášejí cenné zkušenosti a dovednosti.

Děkujeme Nadaci Komerční banky, která podporuje náš projekt Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby, v rámci kterého jsme návštěvu londýnské záchranky mohli uskutečnit. Vedle spolupráce se záchrankami v Česku je součástí projektu právě i navazování zahraničních kontaktů a sdílení zkušeností z různých zemí.

Nezmeškejte už žádnou novinu. Každý měsíc vybíráme to nejzajímavější ze světa paliativní péče a rozesíláme e-mailem.

Mám zájem