Online webinář

O pohřbívání a pohřebních obřadech v české společnosti

Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.

socioložka a sociální antropoložka

5/29/2024, 6:00 PM

Information iconPlacený webinář.

Anotace

Webinář představí sociologický a sociálně antropologický pohled na pohřbívání v české
společnosti v současnosti, s odkazy na minulou praxi a její vývoj. Seznámí posluchače se
statistikami o kremaci, která se u nás mohutně rozšířila v druhé polovině 20. století a dnes je
nejčastějším způsobem pohřbení. Zaměří se i na pohřební obřady, jejich typy a rozšíření
v posledních desetiletích. Upozorní na nárůst kremací bez obřadu, ke kterému došlo na
počátku 21. tisíciletí. Pokusí se vysvětlit, proč se Češi k bezobřadovému pohřbívání tak často
uchylují. Závěrečná část se zaměří na nové trendy v pohřbívání i konání pohřebních obřadů.

Termíny a registrace

Calendar icon

29. 5. 2024 Cena: 250 Kč

Calendar icon

29. 5. 2024 Registrace pro studenty. Cena: 150 Kč

Do poznámky v přihlášce prosím uveďte, kde studujete a číslo ISIC průkazu.
Information icon

Kontaktní osoba: e.vokralova@paliativnicentrum.cz

Registrovaní účastníci obdrží 29. května do 10:00 informace s odkazem na vstup do aplikace Zoom.

Lektorka

Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.

Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.

Mgr. Olga Nešporová, Ph.D. je socioložka a sociální antropoložka působící v Praze. V posledních dvou desetiletích realizovala sociálněvědní výzkumy pro Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Sociologický ústav Akademie věd ČR a pro Etnologický ústav Akademie věd ČR. Přednáší na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Centrem jejího odborného zájmu jsou témata z oblasti sociologie smrti a sociologie rodiny. Zaměřuje se především na postoje ke smrti, představy o posmrtné existenci a pohřební obřady. Dále se věnuje mezigeneračním vztahům a problematice seniorů. Ve výzkumech často kombinuje kvalitativní a kvantitativní metodologické přístupy, podle možností provádí longitudinální výzkum. V současnosti pracuje na aktualizaci knihy O smrti a pohřbívání, jejíž druhé vydání publikuje brněnské nakladatelství CDK v roce 2024.

O webináři

Webinář probíhá online
Kurz probíhá pouze online formou webináře a je nutné se na něj včas přihlásit.

Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v den přenosu e-mailem a po absolvování webináře získávají odkaz se záznamem webináře se 14-tidenní platností.

Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Registrací na webinář účastník souhlasí s nahráváním a následným zveřejněním záznamu (v případě, že nechce být na záznamu identifikován, může při vstupu do zoom místnosti použít přezdívku a vypnout si webkameru).