Online webinář

Potřeby a zdroje opory rodin s dětmi s život limitujícím a život ohrožujícím onemocněním

Mgr. Tereza Cahel

Studentka doktorského studia oboru Klinická psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

3/12/2024 / webinář už proběhl

Information iconPlacený webinář.

Anotace

Webinář se bude věnovat klíčovým bodům aktuálně probíhajícího, grantově podpořeného výzkumu Mgr. Terezy Cahel a jejího výzkumného týmu. Výzkum, jehož hlavním tématem jsou potřeby a zdroje opory dětí s život limitujícím a život ohrožujícím onemocněním a jejich rodičů a sourozenců je realizován pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměřením na celý rodinný systém se snaží o komplexní a systémové uchopení této problematiky na našem území. Posluchačům webináře výzkumnice představí krátký teoretický vhled do tematiky, hlavní body výzkumné metodologie a následně odprezentuje dosavadní výsledky. Webinář bude závěrem doplněn o důležité poznatky z praxe a o seznámení s metodou Test rodinného systému (FAST), kterou ve výzkumu využívá.

Termíny a registrace

Calendar icon

12.3.2024 Cena: 250 Kč

Calendar icon

12.3.2024 Registrace pro studenty. Cena: 150 Kč

Do poznámky v přihlášce uveďte, kde studujete a číslo ISIC průkazu.
Information icon

Kontaktní osoba: e.vokralova@paliativnicentrum.cz

Registrovaní účastníci obdrží 12. března do 10:00 informace s odkazem na vstup do aplikace Zoom.

Lektorka

Mgr. Tereza Cahel

Mgr. Tereza Cahel

Mgr. Tereza Cahel je studentkou doktorského studia oboru Klinická psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V minulosti se v rámci svých výzkumů zaměřovala na problematiku dětského pojetí smrti a komunikace s dětmi o smrti. V současnosti se svým výzkumným týmem realizuje grantově podpořený projekt, jehož hlavním tématem jsou rodiny s dětmi s život limitujícím a život ohrožujícím onemocněním. V rámci svých výzkumných aktivit se zúčastňuje různých vzdělávacích akcí zaměřených na tematiku paliativní péče. Mimo výzkumnou činnost působí jako psycholog ve zdravotnictví a je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v existenciální analýze a logoterapii.

O webináři

Webinář probíhá online
Kurz probíhá pouze online formou webináře a je nutné se na něj včas přihlásit.

Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v den přenosu e-mailem a po absolvování webináře získávají odkaz se záznamem webináře s týdenní platností.

Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Registrací na webinář účastník souhlasí s nahráváním a následným zveřejněním záznamu (v případě, že nechce být na záznamu identifikován, může při vstupu do zoom místnosti použít přezdívku a vypnout si webkameru).