Aktualita

Výsledky tříletého projektu Systémové hodnocení kvality hospicové péče

7/1/2023


Ve spolupráci s osmi hospici jsme vytvořili a otestovali metodiku umožňující systematicky a standardizovaně hodnotit hospicovou péči a sledovat její rozvoj v České republice. Přinášíme Vám výsledky formou závěrečné zprávy i shrnujícího článku.

Hovoříme-li o hospicové péči máme na mysli specializovaný typ paliativní péče o pacienty v závěru života, který se v českém prostředí poskytuje ve dvou typech zařízení - lůžkovém či mobilním (domácím) hospicu. Tato dvě zařízení jsou vnímána jako různé obdoby téže služby. Z dat sebraných v rámci tohoto projektu nicméně vyplývá, že se i v mnohém liší, a to nejen proto, že jsou poskytovány v různém prostředí, ale také proto, že se v mnohém liší i jejich uživatelé.

Všechna data a výsledky jsme pro Vás shrnuli do článku Trendy v české hospicové péči. Najdete je také níže ke stažení v přehledné závěrečné zprávě.

Projekt byl v letech 2019 - 2022 realizován díky spolupráci s:

  • Hospicem Cesta domů, z. ú.
  • Hospicem sv. Štěpána, z. s. v Litoměřicích
  • Hospicem Dobrého pastýře – TŘI, z. ú. v Čerčanech
  • Domácím hospicem Vysočina, o. p. s. v letech 2019 – 2022.

V poslední čtvrtině roku 2021 do projektu vstoupily další 4 hospice:

  • Hospic v Mostě, o. p. s.
  • Hospic Anežky České (Oblastní charita Červený Kostelec)
  • Městský domácí hospic při Centru paliativní péče Brno (Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p. o.)
  • Nejste sami – mobilní hospic, z. ú. v Olomouci

Projekt byl realizován a prodloužen díky podpoře Nadace Komerční Banky

 

Závěrečná zpráva projektu Systémové hodnocení kvality hospicové péče

Nezmeškejte už žádnou novinu. Každý měsíc vybíráme to nejzajímavější ze světa paliativní péče a rozesíláme e-mailem.

Mám zájem