Aktualita

V lednu pořádáme dvě odborná setkání online - sympozium a seminář

12/15/2021


Srdečně vás zveme na dvě odpolední online vzdělávací akce. Těšit se můžete na téma paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby a na téma plánování budoucí péče.

“Spolupráce v zemi nikoho: paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby”
Toto mezinárodní sympozium nabízí odborníkům pracujícím na pomezí mezi záchrannou a paliativní péčí příležitost k výměně zkušeností a networkingu. Sympozium bude kvůli zahraničním řečníkům probíhat v angličtině. Simultánní tlumočení do češtiny je zajištěno.
Termín: 18. ledna 2022
Kompletní program a přihlášení:
paliativnicentrum.cz/symposium-TIERA

“Průvodce budoucí péčí aneb Jak dokumentovat plánování péče v závěru života”
V rámci semináře se budeme věnovat otázkám, kdy, jak a kdo má rozhovor o cílech budoucí péče vést a jakým způsobem ho lze dokumentovat. 
Termín: 24. ledna 2022
Kompletní program a přihlášení:
paliativnicentrum.cz/seminar-pruvodce-budouci-peci

Nezmeškejte už žádnou novinu. Každý měsíc vybíráme to nejzajímavější ze světa paliativní péče a rozesíláme e-mailem.

Mám zájem