Working Across the Gap: Palliative Care Programmes in Ambulance Settings

Emergency Medical Services (EMS) frequently respond to calls involving patients in the advanced stages of incurable diseases. The real challenge is: how to respond to the needs of patients at the end of life, who may require acute management, but might only have limited benefit from transfer to hospital?

London Ambulance Service developed a palliative care programme seeking to improve quality of care through service development and education for over 3,500 EMS clinicians. In Halifax, Canada, the EMS system has introduced training and resources for paramedics to provide a palliative approach to care, on site. Czech project TIERA (Terminal Illness Early Recognition in Ambulance Settings) is focusing on screening and early recognition of terminal patients within the EMS in Prague, Czech Republic.

This international online event offers an opportunity to network professionals working on the frontier of emergency and palliative care.

Programme:

15:00 - 15:05 Welcome speech – Martin Loučka, Prague, Czech Republic
15:05 - 15:40 Georgina Murphy-Jones, London, UK
15:40 - 16:15 Alix Carter, Halifax, Canada
16:30 - 17:05 Marek Uhlíř & David Peřan, Prague, Czech Republic
17:05 - 17:45 Discussion (all speakers)

Speakers

Martin Loučka ZZS eng

Dr Martin Loučka

Dr Martin Loučka is Director of Center for Palliative Care, an NGO based in Prague, Czech Republic. He is also an Assistant Professor of Medical Psychology at Charles University in Prague. He is a board member of the European Association for Palliative Care.

Georgina Murphy-Jones

Georgina Murphy-Jones

Georgina Murphy-Jones works as Macmillan Paramedic Lead, Palliative and End of Life Care within the London Ambulance Service Trust, UK.

Alix Carter

Alix Carter

Alix Carter is the Medical Director at EHS Nova Scotia, Canada, and director of the Division of EMS, Dalhousie University Department of Emergency Medicine.

Marek Uhlíř ZZS eng

Marek Uhlíř

Marek Uhlíř is paramedic at the Prague EMS, he works at the Medical Dispatch Centre.

David Peřan ZZS eng

Dr David Peřan

Dr David Peřan is paramedic at the Prague EMS. He is leading the education and training centre.

Terms and registration

Calendar icon

18 January 2022 (15.00-18.00 CET, 14.00-17.00 GMT) online

Information icon

Organisational information:

Registration for the symposium is free of charge. Simultaneous interpreting (CZ-EN) will be provided.

Registered participants will receive information and a link to join the Zoom application. The link will be sent to you a day prior to the symposium.

By registering for the symposium, participants agree with recording and subsequent publication of the recording (if a participant doesn’t wish to be identified in the recording, he/she can use a nickname in the Zoom room and switch off his/her camera).

Organizační informace:

Registrace na sympozium je zdarma. Simultánní tlumočení je zajištěno.

Registrovaní účastníci obdrží informace s odkazem na vstup do aplikace Zoom. Odkaz vám zašleme jeden den před konáním sympozia. 

Registrací na sympozium účastník souhlasí s nahráváním a následným zveřejněním záznamu (v případě, že nechce být na záznamu identifikován, může při vstupu do zoom místnosti použít přezdívku a vypnout si webkameru).

Spolupráce v zemi nikoho: paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby

Zdravotnická záchranná služba často odpovídá na telefonáty týkající se pacientů v pokročilém stupni nevyléčitelného onemocnění. Hlavní výzva je následující: jak reagovat na potřeby pacientů na konci života, kteří mohou potřebovat akutní péči, ale přínos jejich přesunu do nemocnice může být omezený?

Londýnská záchranná zdravotnická služba vyvinula program paliativní péče, který se snaží zlepšit kvalitu péče formou školení a vzdělávání více než 3500 zdravotnických záchranářů. V kanadském Halifaxu zdravotnická záchranná služba nabízí paramedikům školení a prostředky, aby mohli poskytovat paliativní péči na místě. Český projekt TIERA (Terminal Illness Early Recognition in Ambulance Settings) se soustředí na screening a časné rozpoznání terminálních pacientů v rámci Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

Toto mezinárodní online symposium nabízí odborníkům pracujícím na pomezí mezi záchrannou a paliativní péčí příležitost k výměně zkušeností a networkingu.

Program:

15:00 - 15:05 Uvítání Martin Loučka, Praha, Česká republika
15:05 - 15:40 Georgina Murphy-Jones, Londýn, Velká Británie
15:40 - 16:15 Alix Carter, Halifax, Kanada
16:30 - 17:05 Marek Uhlíř & David Peřan, Praha, Česká republika
17:05 - 17:45 Diskuze (všichni přednášející)

Medailonky

Georgina Murphy–Jones

Georgina Murphy–Jones

Georgina Murphy–Jones pracuje jako vedoucí Macmillan Paramedic na projektu Paliativní péče a péče na konci života při Londýnské záchranné službě.

Dr. Alix Carter

Dr. Alix Carter

Dr. Alix Carter je ředitelka EHS (Emergency Health Services) kanadské provincie Nové Skotsko a ředitelka oddělení Zdravotnické záchranné služby na katedře Urgentní medicíny na Dalhousie University.

Mgr. Marek Uhlíř ZZS

Mgr. Marek Uhlíř

Mgr. Marek Uhlíř pracuje jako zdravotnický záchranář u Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy na Zdravotnickém operačním středisku.

PhDr. Mgr. David Peřan, MBA ZZS

PhDr. Mgr. David Peřan, MBA

PhDr. Mgr. David Peřan, MBA pracuje jako zdravotnický záchranář u Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Vede Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS HMP.