Průvodce budoucí péčí aneb Jak dokumentovat plánování péče v závěru života

Online seminář

Plánování budoucí péče je proces, který umožňuje klientovi dát najevo jaké jsou jeho preference v oblasti poskytování další péče. U pacientů s pokročilým onemocněním může významně pomoci tomu, aby v závěru života pacient dostal péči, která bude odpovídat jeho hodnotám. Cílem tohoto semináře je představit specifický nástroj pro dokumentaci rozhovorů o cílech budoucí péče, který vytvořilo Centrum paliativní péče, a diskutovat možnosti jeho využití na základě pilotních zkušeností z několika pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory.

Termín a registrace

Calendar icon

24. 1. 2022 15:30 - 17:00 online

Cena: 250 Kč
Information icon

DŮLEŽITÉ INFORMACE K REGISTRACI A PLATBĚ

Nezasíláme opakované výzvy k úhradě. Registrační poplatek je nutné uhradit do středy 19. ledna. Účastníci s uhrazenou registrací obdrží 21. ledna informace s odkazem na vstup do aplikace Zoom. 

Pokud vám poplatek hradí zaměstnavatel, vyplňte při registraci jeho fakturační údaje. Fakturační údaje zpětně neměníme.

Registrací na sympozium účastník souhlasí s nahráváním a následným zveřejněním záznamu (v případě, že nechce být na záznamu identifikován, může při vstupu do zoom místnosti použít přezdívku a vypnout si webkameru).

Program

15:30 - 15:50

Plánování péče v závěru života - proč a jak?
Martin Loučka, Centrum paliativní péče

15:50 - 16:20 Průvodce budoucí péčí
Viera Ivanovová, Centrum paliativní péče

Představení nástroje pro dokumentaci přání a preferencí o péči v závěru života. Dokument vytvořilo Centrum paliativní péče a bude zdarma k dispozici všem účastníkům. V příspěvku bude představen Průvodce a pilotní zkušenosti s jeho implementací v domovech pro seniory.
16:20 - 16:35 Zkušenosti s využitím Průvodce budoucí péčí
Martina Primaková, Centrum sociálních služeb Emausy
16:35 - 17:00 Diskuze

 

Přednášející

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk, program Palliative Care Education and Practice na Harvard Medical School a v roce 2019 získal stipendium nadačního fondu Abakus pro lídry v paliativní péči. V letech 2017-2023 byl vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny. Klinicky působí jako psycholog na oddělení paliativní péče Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Je absolventkou stipendijního programu Avast pro paliativní péči.

Mgr. Martina Primaková

Mgr. Martina Primaková

Vystudovala obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory a poté Andragogiku. V sociálních službách začínala jako pracovnice v přímé péči u lidí se zdravotním postižením a od roku 2015 se věnuje práci se seniory. Od roku 2017 je v CSS Emausy s.r.o ředitelkou Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Od roku 2020 působí v CSS Emausy také v roli koordinátorky paliativní péče. V Domově pro seniory a domově se zvláštním režimem se podílí na implementaci a rozvoji paliativní péče.