Online webinář

Výjezdy záchranky k terminálně nemocným - mohlo by to být i jinak?

PhDr. Mgr. David Peřan, MBA a Mgr. Marek Uhlíř

vedoucí Vzdělávacího a výcvikového střediska, ZZS Hl. m. Prahy, a vedoucí projektu Paliativní péče v prostředí ZZS, CPP

10/26/2020 / webinář už proběhl

Youtube Tv iconZáznam webináře je k dispozici.

Anotace

Záchranná služba je významně často volána k pacientům s pokročilým nevyléčitelným onemocněním, které následně převáží do nemocnice k poslední, terminální, hospitalizaci na lůžku akutní péče. Cílem projektu, který realizuje Centrum paliativní péče v úzké spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy, je zmapovat a kvantifikovat tento problém. Co tedy dnes s určitostí můžeme říci o výjezdech záchranky k terminálně nemocným pacientům?

Termíny a registrace

Calendar icon

26. října online

registrace byla ukončena

Lektoři

Mgr. Marek Uhlíř

Mgr. Marek Uhlíř

Vystudoval obor diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšší zdravotnické škole, žurnalistiku a management ve zdravotnictví na UK v Praze. Pracoval u zdravotnické záchranné služby, na odboru bezpečnosti a krizového řízení na MZ ČR a ve výzkumném týmu EuroHealth Consumer Index v Bruselu. V letech 2012-2018 řídil domácí hospic Cesta domů v Praze. V současnosti pracuje jako operátor Zdravotnického operačního střediska ZZS HMP a spolupracuje na projektu Paliativní péče v prostředí Zdravotnické záchranné služby v Centru paliativní péče.

PhDr. David Peřan, Ph.D., FERC

PhDr. David Peřan, Ph.D., FERC

Zdravotnický záchranář se specializací pro urgentní medicínu, náměstek ředitele pro řízení kvality a vědecké činnosti na Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje a odborný asistent na Klinice anesteziologie a resuscitace 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde rovněž absolvoval doktorský program preventivní medicína a epidemiologie. Je členem Science and Education Committee Evropské resuscitační rady pro rozšířenou resuscitaci dospělých, členem výboru České resuscitační rady a Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP. Působí jako lektor a educator Evropské resuscitační rady na kurzech v Česku i v zahraničí.

O webináři

Webinář probíhá online a je zdarma

Kurz probíhá pouze online formou webináře a je nutné se na něj včas přihlásit. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!

Videozáznam