Rozhovor s Martinem Loučkou o soutěži EY Podnikatel roku 2022

Rozhovor o motivaci zúčastnit se soutěže EY Podnikatel roku, ale také třeba o propojení světa nestátních neziskových organizací a podnikání s Martinem Loučkou vedla jeho zástupkyně Alexandra Trochtová.

Co tě motivovalo k účasti v kategorii Společensky prospěšný podnikatel roku?

Lákalo mne projít náročným výběrovým řízením, které se na organizaci dívá nejen z hlediska dobra, které koná, ale i z hlediska řídících procesů a businessové efektivity. Vážím si také lidí, kteří byli v porotě a organizací, které zastupují a říkal jsem si, že by byla čest stát mezi nimi. A kdyby to nevyšlo rovnou s vítězstvím, celý ten proces přípravy přihlášky a výběrového pohovoru byla skvělá zpětná vazba a podnět k reflexi otázek, na které jinak nemám tolik času.
 
Nevládní neziskové organizace jsou často označovány pojmem “neziskovka” nebo rovnou “charita”. Jde o mýtus? Proč ano, proč ne a jaké dopady toto spojení generuje?

Pro mne je ve slově “neziskovka” důležitý závazek v tom, že primárním cílem organizace není generovat zisk. U některých lidí to však může budit dojem, že tím pádem jsou neziskové organizace ponechány osudu věčných prosebníků, kteří svou práci musí dělat v co nejnuznějších podmínkách a jejich podpora musí být založena na kombinaci lítosti a  tlaku na emoce. Mnoho neziskových organizací přitom funguje jako skvělé firmy, s pečlivě nastavenými procesy, velmi dobrými podmínkami pro zaměstnance a podporovatele hledají primárně mezi těmi, kteří chtějí řešit daný společenský problém. Ekonomické řízení neziskovky není snadné, ale jsem přesvědčen o tom, že pokud má organizace možnost v rámci vícezdrojového financování pracovat i s nějakou vlastní hospodářskou činností (které můžeme říkat podnikání), má v podstatě povinnost ji rozvíjet.

Co mají kategorie “opravdový podnikatel” a “společensky prospěšný podnikatel” společné a co je rozdílné?

Na začátku stojí myšlenka na nějaký produkt, službu nebo problém, kterých chci řešit. Ať už je to dostupnost paliativní péče nebo sdílená elektromobilita. Mnoho podnikatelů pak hledá investory, přičemž prochází velmi podobnými rozhovory, jako vede nezisková organizace když hledá dárce. Oba musíme být schopni vysvětlit, jakou hodnotu partnerům umíme nabídnout, zvažujeme krátkodobé i dlouhodobé přínosy daného partnerství, ladíme vzájemná očekávání a potřeby. Oba přitom vedle realizace cíle potřebujeme zaplatit mzdy, nájem, elektřinu, účetní. Řešíme daně, audity, kontroly úřadů. Rozdíl pak vnímám v tom, že pro část firem je úspěšným završením práce nějaký “exit”, kdy zakladatelé firmu prodají a se získaným kapitálem začnou řešit něco dalšího. To v neziskovce úplně nejde.

Máš příklad pro tebe inspirujícího spojení spolupráce nebo partnerství businessu a nestátní neziskové organizace?

Můžu mluvit za naši zkušenost, kdy jsme měli a máme možnost spolupracovat s řadou firem, které nás podpořily a já si toho velmi vážím. Na straně business partnerů (dárců) je několik úrovní, které se podle mne lámou na základě velikosti rozpočtu, který do toho chtějí společnosti investovat. Pokud se řeší větší částky, často se setkáváme s tím, že si zakladatelé nebo vedení společností v nějaký moment založí vlastní nadaci a ta pak pracuje na systematické podpoře nějaké oblasti - jako příklad mohu uvést třeba Abakus (dříve nadační fond Avast) nebo Nadaci Jistota Komerční banky. Druhý příklad, se kterým máme zkušenost a moc se mi líbí, jsou situace, kdy se v rámci firmy rozhodují o podpoře nějakého projektu sami zaměstnanci - takto spolupracujeme třeba se společností Qminers nebo Sipral a jsou to také příklady dlouhodobé spolupráce, kdy to není “výstřel od boku”. Samozřejmě jsme rádi i za náhodné jednorázové dary, kdy nám někdo zničehonic pošle nějaké peníze. Vždy se ale snažíme zjistit, jak o podpoře daný člověk nebo organizace přemýšlí a troufám si říct, že pokud se podaří pojmenovat a nastavit dlouhodobý rámec spolupráce, má to pro obě strany větší přínos a dopad.

Když jsi teď společensky prospěšný podnikatel roku, jaké máš “podnikatelské” plány s Centrem paliativní péče?

Letos nás čeká několik velkých věcí. Díky Nadaci Jistota budeme tři další roky pracovat na rozvoji paliativní péče v prostředí záchranné služby. Také bychom rádi spustili velký osvětový program, což bude úplně nová kapitola naší činnosti. Velký potenciál leží v karetní hře Řekni mi, se kterou bychom rádi rozběhli více dílčích aktivit. A máme řadu dalších nápadů. Také hledáme novou kancelář a vzdělávací prostory, kde bychom mohli realizovat naše kurzy. S tím vším se pojí to, že budeme hledat nové strategické partnery pro naši práci, což je pro nás v letošním roce velký úkol.