O centru

Tým

Bc. Eva Gurná

Bc. Eva Gurná

Vystudovala žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Při studiu se věnovala lidskoprávní tématice a koordinovala lokální skupinu Amnesty International v Ostravě. Po dokončení bakalářského programu absolvovala devítiměsíční žurnalisticky motivovanou cestu čtrnácti africkými zeměmi. V Centru paliativní péče vede kancelář a pečuje o komunikaci, sociální sítě a o tým.

Alžběta Havrdová

Alžběta Havrdová

Asistentka ředitele a asistentka vzdělávání Centra paliativní péče. Studuje Pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a vede skautské středisko. Kromě asistenky ředitele v Centru pomáhá také se vzděláváním a propagací. Její snahou je být rukama a nohama Centra paliativní péče.

MUDr. Adam Houska

MUDr. Adam Houska

Vedoucí lékař Podpůrného a paliativního týmu FN Královské Vinohrady v Praze a výzkumný pracovník Centra paliativní péče. V letech 2008–2011 pracoval na Interní klinice ÚVN v Praze. V roce 2015 atestoval ze všeobecného lékařství a v roce 2018 z paliativní medicíny.  Koordinoval celostátní projekt paliativnipraktik.cz. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. V roce 2017 získal Avast stipendium pro paliativní péči. Aktivně přednáší a publikuje, vyučuje paliativní péči na 3. LF UK. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.

Mgr. Michala Chatrná

Mgr. Michala Chatrná

Koordinátorka projektu Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby. Vystudovala psychologii a sociologii na Fakultě sociálních studií v Brně. Působila v několika neziskových organizacích, kde pracovala na projektech například v oblasti odpovědnosti korporací, rozvojové spolupráce nebo transparentnosti ve veřejné správě. Pracovala jako projektová koordinátorka a HR manažerka. Vedle práce v Centru se věnuje vzdělávání a výuce jazyků.

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Je absolventkou stipendijního programu Avast pro paliativní péči.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk, program Palliative Care Education and Practice na Harvard Medical School a v roce 2019 získal stipendium nadačního fondu Abakus pro lídry v paliativní péči. V letech 2017-2023 byl vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny. Klinicky působí jako psycholog na oddělení paliativní péče Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Ing. Martina Musilová

Ing. Martina Musilová

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou. V roce 2020 se zapojila do činnosti organizace externě a od ledna 2021 převzala kompletní agendu účetnictví. Jejím cílem je nastavit systém "šitý na míru" a ukázat, že účetnictví může být aktivním pomocníkem při řešení nejen současných, ale také budoucích rozhodovacích procesů.

Mgr. Kristýna Poláková

Mgr. Kristýna Poláková

Zdravotní sestra a výzkumná pracovnice Centra paliativní péče. Nyní studuje doktorské studium paliativní péče na Lancaster University ve Velké Británii. V roce 2017 získala stipendium Nadačního fondu Avast v paliativní péči. Ve svém výzkumu se věnuje prognostickému uvědomování pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním a dětské paliativní péči. Vyučuje na oddělení lékařské psychologie 3. lékařské fakulty UK. Je vedoucí odborného týmu vzdělávání v dětské paliativní péči v Sekci dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP.

Eleonora Přikrylová

Eleonora Přikrylová

Asistentka koordinátorky vzdělávání Centra paliativní péče. Mimo jiné založila a deset let provozovala malou firmu na výrobu vtipného oblečení pro děti, pracovala jako dobrovolnice pro Post Bellum. Paliativní péče ji zajímá, chce o ní vědět víc a pomoci s tím i dalším lidem.

Mgr. Linda Havlíček Skarlandtová

Mgr. Linda Havlíček Skarlandtová

Vystudovala Public Relations na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, v současnosti studuje Sociální práci na Univerzitě Hradec Králové. Většinu svého profesního života zasvětila práci s médii, nejblíže ze všech prostředí je jí dlouhá léta kultura (konkrétně divadlo) a posledních několik let sociální oblast. V Centru paliativní péče je vedoucí osvětových programů.

Alexandra Trochtová

Alexandra Trochtová

Po maturitě na britském gymnáziu The English College in Prague vystudovala ekonomii a sociologii v Yorku, práva na Cambridge a aplikovanou etiku na Univerzitě Karlově. Většinu pracovního života působila v české nebo zahraniční státní správě (Ministerstvo průmyslu a obchodu a velvyslanectví Velké Británie v Praze) a v neziskovém sektoru. V roce 2017 prošla dobrovolnickým výcvikem mobilního hospice Cesty domů a zároveň se na částečný úvazek stala projektovou manažerkou nově vzniklé zastřešující organizace Fórum mobilních hospiců. V letech 2018 - 2019 byla stipendistkou Nadačního fondu AVAST pro lídry v paliativní péči a od ledna 2020 je zástupkyní ředitele v Centru paliativní péče.

Mgr. Anna Tučková

Mgr. Anna Tučková

Socioložka a výzkumná pracovnice Centra paliativní péče. Studuje v doktorském programu Institutu sociálních studií FSV UK. Ve své práci se zaměřuje na prognostické uvědomování pacientů se závažným onemocněním a rozvoji paliativní péče jako profese v ČR. Vyučuje na katedře sociologie ISS FSV UK a na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Mgr. Marek Uhlíř

Mgr. Marek Uhlíř

Vystudoval obor diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšší zdravotnické škole, žurnalistiku a management ve zdravotnictví na UK v Praze. Pracoval u zdravotnické záchranné služby, na odboru bezpečnosti a krizového řízení na MZ ČR a ve výzkumném týmu EuroHealth Consumer Index v Bruselu. V letech 2012-2018 řídil domácí hospic Cesta domů v Praze. V současnosti pracuje jako operátor Zdravotnického operačního střediska ZZS HMP a je vedoucím projektu Paliativní péče v prostředí Zdravotnické záchranné služby v Centru paliativní péče.

Mgr. Karolína Vlčková, PhD.

Mgr. Karolína Vlčková, PhD.

Výzkumná pracovnice Centra paliativní péče, psycholožka a odborná asistentka na 3.LF UK. Vystudovala psychologii a sociální práci na FF UK v Praze a doktorát z lékařské psychologie získala na 1.LF UK, pracovala na několika výzkumných projektech v Národním ústavu duševního zdraví. V současné době se v Centru paliativní péče zaměřuje na výzkum komunikace, psychologické péče o umírající pacienty a duševního zdraví zdravotníků. Věnuje se také metodologii a využití dotazníků, do českého prostředí adaptovala dotazník IPOS a IPOS-r a dotazník na morální zranění u zdravotníků. Působí rovněž jako psycholog na Oddělení paliativní péče ve Fakultní Thomayerově nemocnici. 

Mgr. Eliška Vokřálová

Mgr. Eliška Vokřálová

Vystudovala na 3. LF UK obor všeobecné ošetřovatelství, poté pokračovala navazujícím magisterským studiem na FHS UK v oboru řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích a nyní studuje na FSV UK v doktorském studijním programu sociologie. Pracuje na pozici všeobecné sestry a v Centru paliativní péče působí především v roli koordinátorky webinářů. Současně s tím pomáhá koordinovat kurz ESPERO. Zajímá ji především paliativní péče poskytovaná konziliárními týmy v nemocničním prostředí. Ve své disertační práci se věnuje tématu sociální konstrukce jistot a nejistot v paliativní péči.

Výstupy Centra paliativní péče - publikace
PDF / 1.6 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2022
PDF / 1.6 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2021
PDF / 1.6 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2020
PDF / 271.5 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2019
PDF / 3.2 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2019
PDF / 426 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2019
PDF / 1.6 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2018
PDF / 2.1 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2018
PDF / 32.9 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2018
PDF / 262.3 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2017
PDF / 1.2 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2017
PDF / 48.7 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2017
PDF / 256 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2016
PDF / 3.3 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2016
PDF / 57.2 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2016
PDF / 251.9 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2014–2015
PDF / 3.5 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2015
PDF / 57.8 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2015
PDF / 253.2 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Logo Centrum paliativní péče
ZIP / 1.9 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon