O centru

Tým

Bc. Eva Gurná

Bc. Eva Gurná

Vystudovala žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Při studiu se věnovala lidskoprávní tématice a koordinovala lokální skupinu Amnesty International v Ostravě. Po dokončení bakalářského programu absolvovala devítiměsíční žurnalisticky motivovanou cestu čtrnácti africkými zeměmi. V Centru paliativní péče pracuje jako vedoucí kanceláře.

MUDr. Adam Houska

MUDr. Adam Houska

Lékař v konziliárním paliativním týmu FN Královské Vinohrady v Praze a výzkumný pracovník Centra paliativní péče. V letech 2008–2011 pracoval na Interní klinice ÚVN v Praze. V letech 2015 - 2018 byl kmenovým lékařem mobilního hospice Cesta Domů. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. V roce 2017 získal Avast stipendium pro paliativní péči. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk a stáže na předních pracovištích paliativní medicíny v  Bostonu a v Pittsburghu. Aktivně přednáší a publikuje, vyučuje paliativní péči na 3. LF UK.

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Věnuje se rozvoji charitní domácí hospicové péče. V roce 2017 získala Avast stipendium pro paliativní péči.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.

Mgr. Kristýna Poláková

Mgr. Kristýna Poláková

Zdravotní sestra a výzkumná pracovnice Centra paliativní péče. Nyní studuje doktorské studium paliativní péče na Lancaster University ve Velké Británii. V roce 2017 získala stipendium Nadačního fondu Avast v paliativní péči. Ve svém výzkumu se věnuje prognostickému uvědomování pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním a dětské paliativní péči. Vyučuje na oddělení lékařské psychologie 3. lékařské fakulty UK. Je vedoucí odborného týmu vzdělávání v dětské paliativní péči v Sekci dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP.

Mgr. Anna Tučková

Mgr. Anna Tučková

Socioložka a výzkumná pracovnice Centra paliativní péče. Studuje v doktorském programu Institutu sociálních studií FSV UK. Ve své práci se zaměřuje na prognostické uvědomování pacientů se závažným onemocněním a rozvoji paliativní péče jako profese v ČR. Vyučuje na katedře sociologie ISS FSV UK a na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Libor Vaněk

Ing. Libor Vaněk

Web architekt, front-end developer a webový konzultant. S Centrem úzce spolupracuje jako externista od jeho založení. Tvoří vizuální identitu, weby a interní nástroje. Stará se o to, aby veškeré aktivity Centra měly co největší dopad.

Mgr. Karolína Vlčková

Mgr. Karolína Vlčková

Výzkumná pracovnice a psycholožka se zaměřením na paliativní péči a gerontopsychologii. Dlouhodobě se věnuje metodologii a využití dotazníků, podílela se na standardizaci několika neuropsychologických metod a připravila českou verzi dotazníku IPOS na měření kvality života u pacientů v paliativní péči. Vyučuje také na oddělení lékařské psychologie 3. lékařské fakulty UK a na katedře psychologie Filozofické fakulty UK. Studuje doktorské studium na 1. LF UK a ve své disertační práci se zabývá prognostickým uvědomováním u pacientů s onkologickým onemocněním.

Výroční zpráva 2017
PDF / 1.2 MB
Stáhnout Arrow down bold box outline icon
Účetní závěrka 2017
PDF / 48.7 kB
Stáhnout Arrow down bold box outline icon
Příloha k účetní závěrce 2017
PDF / 256 kB
Stáhnout Arrow down bold box outline icon
Výroční zpráva 2016
PDF / 3.3 MB
Stáhnout Arrow down bold box outline icon
Účetní závěrka 2016
PDF / 57.2 kB
Stáhnout Arrow down bold box outline icon
Příloha k účetní závěrce 2016
PDF / 251.9 kB
Stáhnout Arrow down bold box outline icon
Výroční zpráva 2014–2015
PDF / 3.5 MB
Stáhnout Arrow down bold box outline icon
Účetní závěrka 2015
PDF / 57.8 kB
Stáhnout Arrow down bold box outline icon
Příloha k účetní závěrce 2015
PDF / 253.2 kB
Stáhnout Arrow down bold box outline icon
Logo Centrum paliativní péče
ZIP / 1.9 MB
Stáhnout Arrow down bold box outline icon