O centru

Tým

Jan Blinka

PhDr. Jan Blinka

Jan Blinka nastoupil na pozici ředitele Centra paliativní péče v březnu 2024 po předchozích zkušenostech z akademického, státního i neziskového sektoru. Po studiích mezinárodních vztahů na Masarykově univerzitě v Brně se aktivně věnoval výzkumně-analytické činnosti, avšak zájem o uplatnění dovedností v praxi ho zavedl k humanitární pomoci a rozvojové spolupráci. Kariéru v tomto oboru začal na pozici dobrovolníka a postupně prošel pozicemi projektového manažera, programového manažera i vedoucího rozvojové mise u různých organizací v Česku i v zahraničí. V průběhu nich získával zkušenosti s vedením projektů, týmů i organizací. S paliativní péčí se poprvé setkal v Gruzii, kde měl na starosti dohled nad několika rozvojovými projekty zabývajícími se rozvojem dětské paliativy. Do Centra paliativní péče přináší nejen zkušenosti s managementem a hodnotovým leadershipem, ale také systémový přístup k řešení rozvojových problémů.

Alžběta Havrdová

Alžběta Havrdová

Asistentka vzdělávání Centra paliativní péče. Studuje Pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a vede skautské středisko. V Centru pomáhá také s propagací. Její snahou je být rukama a nohama Centra paliativní péče.

Mgr. Michala Chatrná

Mgr. Michala Chatrná

Koordinátorka projektu Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby. Vystudovala psychologii a sociologii na Fakultě sociálních studií v Brně. Působila v několika neziskových organizacích, kde pracovala na projektech například v oblasti odpovědnosti korporací, rozvojové spolupráce nebo transparentnosti ve veřejné správě. Pracovala jako projektová koordinátorka a HR manažerka. Vedle práce v Centru se věnuje vzdělávání a výuce jazyků.

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Zakladatel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk, program Palliative Care Education and Practice na Harvard Medical School a v roce 2019 získal stipendium nadačního fondu Abakus pro lídry v paliativní péči. V letech 2017-2023 byl vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny. Klinicky působí jako psycholog na oddělení paliativní péče Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Ing. Martina Musilová

Ing. Martina Musilová

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou. V roce 2020 se zapojila do činnosti organizace externě a od ledna 2021 převzala kompletní agendu účetnictví. Jejím cílem je nastavit systém "šitý na míru" a ukázat, že účetnictví může být aktivním pomocníkem při řešení nejen současných, ale také budoucích rozhodovacích procesů.

Eleonora Zvoníčková

Eleonora Zvoníčková

Asistentka koordinátorky vzdělávání Centra paliativní péče. Mimo jiné založila a deset let provozovala malou firmu na výrobu vtipného oblečení pro děti, pracovala jako dobrovolnice pro Post Bellum. Paliativní péče ji zajímá, chce o ní vědět víc a pomoci s tím i dalším lidem.

Mgr. Linda Havlíček Skarlandtová

Mgr. Linda Havlíček Skarlandtová

Vystudovala Public Relations na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze a sociální práci na Univerzitě Hradec Králové. Většinu svého profesního života zasvětila práci s médii, nejblíže ze všech prostředí je jí dlouhá léta kultura (konkrétně divadlo) a posledních několik let sociální oblast. V Centru paliativní péče je vedoucí komunikace a osvětových programů.

Alexandra Trochtová

Alexandra Trochtová

Po maturitě na britském gymnáziu The English College in Prague vystudovala ekonomii a sociologii v Yorku, práva na Cambridge a aplikovanou etiku na Univerzitě Karlově. Většinu pracovního života působila v české nebo zahraniční státní správě (Ministerstvo průmyslu a obchodu a velvyslanectví Velké Británie v Praze) a v neziskovém sektoru. V roce 2017 prošla dobrovolnickým výcvikem mobilního hospice Cesty domů a zároveň se na částečný úvazek stala projektovou manažerkou nově vzniklé zastřešující organizace Fórum mobilních hospiců. V letech 2018 - 2019 byla stipendistkou Nadačního fondu AVAST pro lídry v paliativní péči a od ledna 2020 je zástupkyní ředitele v Centru paliativní péče.

Mgr. Anna Tučková

Mgr. Anna Tučková

Socioložka a výzkumná pracovnice Centra paliativní péče. Studuje v doktorském programu Institutu sociálních studií FSV UK. Ve své práci se zaměřuje na prognostické uvědomování pacientů se závažným onemocněním a rozvoji paliativní péče jako profese v ČR. Vyučuje na katedře sociologie ISS FSV UK a na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Mgr. Eliška Vokřálová

Mgr. Eliška Vokřálová

Vystudovala na 3. LF UK obor všeobecné ošetřovatelství, poté pokračovala navazujícím magisterským studiem na FHS UK v oboru řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích a nyní studuje na FSV UK v doktorském studijním programu sociologie. Pracuje na pozici všeobecné sestry a v Centru paliativní péče působí především v roli koordinátorky webinářů. Současně s tím pomáhá koordinovat kurz ESPERO. Zajímá ji především paliativní péče poskytovaná konziliárními týmy v nemocničním prostředí. Ve své disertační práci se věnuje tématu sociální konstrukce jistot a nejistot v paliativní péči.

Výstupy Centra paliativní péče - publikace
PDF / 1.6 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2022
PDF / 1.6 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2021
PDF / 1.6 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2020
PDF / 271.5 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2019
PDF / 3.2 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2019
PDF / 426 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2019
PDF / 1.6 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2018
PDF / 2.1 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2018
PDF / 32.9 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2018
PDF / 262.3 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2017
PDF / 1.2 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2017
PDF / 48.7 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2017
PDF / 256 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2016
PDF / 3.3 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2016
PDF / 57.2 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2016
PDF / 251.9 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2014–2015
PDF / 3.5 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2015
PDF / 57.8 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2015
PDF / 253.2 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Logo Centrum paliativní péče
ZIP / 1.9 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon