O centru

Tým

Ing. Karolina Fialová

Ing. Karolina Fialová

Vystudovala obor Arts management na Vysoké škole ekonomické v Praze s vedlejší specializací Ekonomika nestátních neziskových organizací. Zkušenosti získala jako asistentka vzdělávání, projektová manažerka a později jako ředitelka Nadace Neziskovky.cz. Dva roky pracovala v Impact Hub Praha, kde se věnovala rozvoji akcelerovaných týmů Fóra mobilních hospiců a For Impact. Od ledna 2020 pracuje jako projektová manažerka ve Fóru mobilních hospiců a v Centru paliativní péče má na starosti koordinaci projektu Paliativní péče v prostředí Zdravotnické záchranné služby. 

Bc. Eva Gurná

Bc. Eva Gurná

Vystudovala žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Při studiu se věnovala lidskoprávní tématice a koordinovala lokální skupinu Amnesty International v Ostravě. Po dokončení bakalářského programu absolvovala devítiměsíční žurnalisticky motivovanou cestu čtrnácti africkými zeměmi. V Centru paliativní péče pracuje jako vedoucí kanceláře.

Alžběta Havrdová

Alžběta Havrdová

Asistentka ředitele a asistentka vzdělávání Centra paliativní péče. Studuje Pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a vede skautské středisko. Kromě asistenky ředitele v Centru pomáhá také se vzděláváním a propagací. Její snahou je být rukama a nohama Centra paliativní péče.

MUDr. Adam Houska

MUDr. Adam Houska

Vedoucí lékař Podpůrného a paliativního týmu FN Královské Vinohrady v Praze a výzkumný pracovník Centra paliativní péče. V letech 2008–2011 pracoval na Interní klinice ÚVN v Praze. V roce 2015 atestoval ze všeobecného lékařství a v roce 2018 z paliativní medicíny.  Koordinoval celostátní projekt paliativnipraktik.cz. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. V roce 2017 získal Avast stipendium pro paliativní péči. Aktivně přednáší a publikuje, vyučuje paliativní péči na 3. LF UK. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová

Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Je absolventkou stipendijního programu Avast pro paliativní péči.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk, program Palliative Care Education and Practice na Harvard Medical School a v roce 2019 získal stipendium nadačního fondu Abakus pro lídry v paliativní péči. Pracuje jako psycholog dětského podpůrného týmu ve FN Motol.

Ing. Martina Musilová

Ing. Martina Musilová

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou. V roce 2020 se zapojila do činnosti organizace externě a od ledna 2021 převzala kompletní agendu účetnictví. Jejím cílem je nastavit systém "šitý na míru" a ukázat, že účetnictví může být aktivním pomocníkem při řešení nejen současných, ale také budoucích rozhodovacích procesů.

Mgr. Kristýna Poláková

Mgr. Kristýna Poláková

Zdravotní sestra a výzkumná pracovnice Centra paliativní péče. Nyní studuje doktorské studium paliativní péče na Lancaster University ve Velké Británii. V roce 2017 získala stipendium Nadačního fondu Avast v paliativní péči. Ve svém výzkumu se věnuje prognostickému uvědomování pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním a dětské paliativní péči. Vyučuje na oddělení lékařské psychologie 3. lékařské fakulty UK. Je vedoucí odborného týmu vzdělávání v dětské paliativní péči v Sekci dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP.

Alexandra Trochtová

Alexandra Trochtová

Po maturitě na britském gymnáziu The English College in Prague vystudovala ekonomii a sociologii v Yorku, práva na Cambridge a aplikovanou etiku na Univerzitě Karlově. Většinu pracovního života působila v české nebo zahraniční státní správě (Ministerstvo průmyslu a obchodu a velvyslanectví Velké Británie v Praze) a v neziskovém sektoru. V roce 2017 prošla dobrovolnickým výcvikem mobilního hospice Cesty domů a zároveň se na částečný úvazek stala projektovou manažerkou nově vzniklé zastřešující organizace Fórum mobilních hospiců. V letech 2018 - 2019 byla stipendistkou Nadačního fondu AVAST pro lídry v paliativní péči a od ledna 2020 je zástupkyní ředitele v Centru paliativní péče.

Mgr. Anna Tučková

Mgr. Anna Tučková

Socioložka a výzkumná pracovnice Centra paliativní péče. Studuje v doktorském programu Institutu sociálních studií FSV UK. Ve své práci se zaměřuje na prognostické uvědomování pacientů se závažným onemocněním a rozvoji paliativní péče jako profese v ČR. Vyučuje na katedře sociologie ISS FSV UK a na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Bc. Jana Tupá

Bc. Jana Tupá

Koordinátorka vzdělávání v Centru paliativní péče. V minulosti se oblasti vzdělávání pomáhajících profesí věnovala více než 11 let v organizaci REMEDIUM Praha (témata jako krizová intervence, řízení a supervize v pomáhajících profesích, dluhová problematika, psychoterapie, atd.) nejprve na pozici koordinátorky vzdělávání, později na pozici manažerky vzdělávání. Na 3 roky se profesně odklonila k personalistice v neziskovém i komerčním sektoru a v Centru paliativní péče se opět vrátila ke vzdělávání, kde pracuje od září 2021. Vystudovala humanitní studia na FHS UK.

Mgr. Marek Uhlíř

Mgr. Marek Uhlíř

Vystudoval obor diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšší zdravotnické škole, žurnalistiku a management ve zdravotnictví na UK v Praze. Pracoval u zdravotnické záchranné služby, na odboru bezpečnosti a krizového řízení na MZ ČR a ve výzkumném týmu EuroHealth Consumer Index v Bruselu. V letech 2012-2018 řídil domácí hospic Cesta domů v Praze. V současnosti je vedoucím projektu Paliativní péče v prostředí Zdravotnické záchranné služby v Centru paliativní péče.

Libor Vaněk

Ing. Libor Vaněk

Web architekt, front-end developer a webový konzultant. S Centrem úzce spolupracuje od jeho založení. V současné době jako dobrovolník pomáhá oragnizaci propojovat s donory z IT oblasti.

Mgr. Karolína Vlčková

Mgr. Karolína Vlčková

Výzkumná pracovnice Centra paliativní péče, posluchačka doktorského programu Lékařská psychologie na 1. LF UK. Vystudovala psychologii a sociální práci, pracovala na několika výzkumných projektech v Národním ústavu duševního zdraví, zabývá se paliativní péčí u seniorů a osob s demencí. Koordinovala validizační studii české verze dotazníku IPOS.

Mgr. Lucie Žáčková

Mgr. Lucie Žáčková

Výzkumná pracovnice Centra paliativní péče, vystudovala sociologii a demografii na UK. Zabývá se vnímáním smrti a umírání laickou i odbornou veřejností. V rámci svého předchozího působení v agentuře STEM/MARK realizovala na toto téma několik výzkumů veřejného mínění v ČR i v SR. Nyní se postgraduálně vzdělává v oboru sociální práce na Fakultě humanitních studií UK. Ve své práci se zaměřuje na metody evaluace a měření kvality paliativní a hospicové péče. 

Výstupy Centra paliativní péče - publikace
PDF / 1.5 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2020
PDF / 271.5 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2019
PDF / 3.2 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2019
PDF / 426 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2019
PDF / 1.6 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2018
PDF / 2.1 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2018
PDF / 32.9 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2018
PDF / 262.3 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2017
PDF / 1.2 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2017
PDF / 48.7 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2017
PDF / 256 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2016
PDF / 3.3 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2016
PDF / 57.2 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2016
PDF / 251.9 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Výroční zpráva 2014–2015
PDF / 3.5 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Účetní závěrka 2015
PDF / 57.8 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Příloha k účetní závěrce 2015
PDF / 253.2 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Logo Centrum paliativní péče
ZIP / 1.9 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon