Aktualita

Vznikla odborná rada projektu Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby

9/13/2023


V odborné radě jsou zastoupeni jak individuální odborníci, tak zástupci významných organizací a institucí z oblasti zdravotnictví, paliativní péče, urgentní medicíny a zdravotnických záchranných služeb. Na úvodním setkání se členové rady seznámili s obsahem a cíli projektu. Diskutovali jsme také možná rizika i příležitosti pro spolupráci.

V rámci projektu Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby se mimo jiné snažíme vytvářet prostor pro sdílení zkušeností a dobré praxe a pro společnou diskuzi. Smyslem odborné rady je dávat zpětnou vazbu, podněty k fungování projektu a celkově přispívat k udržitelnosti projektu a jeho výstupů.

Důležitou roli rady vidíme zejména v těchto oblastech:

 • Dohled a kontrola - poskytování zpětné vazby k projektu a jeho směřování
 • Sdílení informací a synergie - diskuze nad aktuálními otázkami, vzájemná koordinace, sdílení dobré praxe
 • Šíření povědomí o projektu - předávání informací dále ve svém okolí

Zastoupení v odborné radě mají tyto organizace a instituce:

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotní péče
 • Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR
 • Asociace krajů ČR, Odbor zdravotnictví
 • Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof
 • Česká společnost intenzivní medicíny
 • Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 • Česká společnost paliativní medicíny
 • Fórum mobilních hospiců
 • Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb ČR

Nezmeškejte už žádnou novinu. Každý měsíc vybíráme to nejzajímavější ze světa paliativní péče a rozesíláme e-mailem.

Mám zájem