Online webinář

Vihára, cesta ke kořenům

Josef Gohori, PhD.

japanolog

11/30/2015 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Koncept buddhistické terminální péče v rámci japonské paliativní medicíny

Přesně před 30 lety byl v Japonsku představen koncept vihára, někdy pro lepší srozumitelnost překládaný jako buddhistický hospic. Jednalo se o odpověď na terminální a paliativní péči založenou takřka výhradně na principech importovaných z euroamerické medicíny. Autor webináře ve stručnosti představí teorii i praxi terminální péče postavené na buddhistických základech a pokusí se je zasadit do celkového rámce japonské paliativní péče a japonského kulturního prostředí.

Lektor

Josef Gohori, PhD.

Josef Gohori, PhD.

Absolvent japanologie FF UK a Hyogo University v Japonsku. Civilní služba na LDN ho nasměrovala k problematice stárnutí, terminální péče a sociální práce. V současnosti působí v Asia Social Welfare Research Center při universitě Shukutoku, přednáší na universitách Joetsu a Niigata College of Nursing.