Online webinář

Umírání a smrt: naplnění pravidel islámu v nemuslimském prostředí

Martin Klapetek, Ph.D.

odborný asistent na Katedře filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

12/18/2017 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Čtyři generace muslimů žijících v západní Evropě řeší každodenně základní otázku: jak žít jako vyznavač islámu v nemuslimském prostředí? Většina z nich považuje náboženství za soukromou záležitost, nebo jen jako součást své kulturní identity. Pouze menšina chodí pravidelně do mešit a využívá vzdělávacích či volnočasových nabídek islámských institucí. Tyto tři segmenty muslimské populace však znovu spojují problémy týkající se posledních věcí člověka. V semináři se budeme věnovat péči o umírající muslimy, obřadům spojených s přípravou na pohřeb a samotnému obřadu rozloučení. Zmíníme problémy týkající se pohřbů bez rakve a dlouhodobého pronájmu hrobového místa.

Lektor

Martin Klapetek, Ph.D.

Martin Klapetek, Ph.D.

Martin Klapetek, Ph.D. se ve své monografii a odborných článcích věnuje především problematice současného islámu v Německu, Rakousku a Švýcarsku. K těmto tématům patří integrace muslimů do většinové společnosti v návaznosti na aktivity náboženských institucí nebo budování specializovaných oddělení na městských hřbitovech. Působí jako odborný asistent na Katedře filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.